Lise 11. ve 12. sınıflar Mühendislik Yarışması

İstanbul Okan Üniversitesi Lise 11. ve 12. sınıflar Mühendislik Yarışması

1. Yarışma, lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır. Ülke çapında liselerde ve T.C. yurt dışı eğitim temsilcilikleri aracılığıyla diğer ülkelerde duyurulur. Her yarışmacı yarışmaya en fazla bir projeyle katılabilir.

2. Yarışma aşağıdaki dokuz mühendislik dalında düzenlenir:

a. Bilgisayar Donanım ve Yazılımı

b. Elektrik – Elektronik

c. Endüstri

d. Genetik ve Biyomühendislik

e. Geomatik – Harita Mühendisliği

f. Otomotiv

g. İnşaat

h. Makine

i. Mekatronik.

3. Her bir yarışmacı, yukarıda belirtilen dallardan herhangi birindeki bir mühendislik problemine çözüm getiren projesini Türkçe olarak hazırlayacağı bir sunuş metniyle, okulunu ve sınıfını gösteren resmi belgenin elektronik kopyası ve gerekli gördüğü diğer dosyaları da ekleyerek, .pdf formatında, e-posta ekinde okanmuhendislik@okan.edu.tr adresine en geç 19 Nisan 2019 saat 17:00’de ulaşacak şekilde gönderecektir. Sunuş metninde projenin çözdüğü problemin tanımı, benzer ve farklı çözümlerle karşılaştırılması, çözüm yöntemi, yapısı, gerekçeleri, çözümün değerlendirilmesi, getirdiği yenilikler ve eksiklikleri ile yararlanılan bütün kaynaklar açık ve ayrıntılı biçimde ortaya konulmalıdır.

4. Her dalda İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ilgili bölümünde görevli akademisyenlerden oluşan üç kişilik jüri, yarışmaya katılan projeleri değerlendirir. E-postayla iletilecek projelerden ilk elemede içerik ya da biçim bakımından özgün olmadığı anlaşılanlar ve kaynakça belirtilmemiş olanlar değerlendirmeye alınmaz. Jüriler, bir dalda yarışmaya sunulan bir projeyi, içeriği bakımından uygun gördükleri bir başka dalda değerlendirilmek üzere bir başka jüriye aktarabilir.

5. Projeler, sunuşun özgünlüğü ve biçimsel niteliği ile ele aldıkları problemin güncelliği, analiz ve çözüm önerisinin yenilikçiliği, tutarlılığı, gerçekçiliği, yapılabilirliği, elde edilen sonuçların proje kapsamındaki değerlendirilmesinin yeterliği ve inandırıcılığı bakımından değerlendirilecektir.

6. İlk elemeyi geçerek finale kalan proje sahipleri İstanbul Okan Üniversitesi yerleşkesinde jüri önünde projelerini sunar ve savunurlar. Final aşamasına katılmak üzere il dışından gelecek yarışmacılarla onlara refakat edecek her okuldan en fazla bir öğretmenin ya da velinin yol ve Tuzla Yerleşkesinde yurtta 30 Mayıs 2019 gecesi konaklama masrafları İstanbul Okan Üniversitesi tarafından karşılanır. Yarışma final sunuşları 31 Mayıs 2019 tarihinde yapılacaktır. Yarışma sonuçları bu sunuşlar sonrasında jürilerin izleyicilere kapalı olarak

yapacakları oturumlarda belirlenerek aynı gün düzenlenecek ödül töreninde açıklanır. Her dalda en fazla birer projeye birincilik, ikincilik ve üçüncülük derecesi verilir. Jüriler herhangi bir dalda herhangi bir dereceye değer katılım olmadığına karar verebilirler.

7. Dereceye giren bir projenin özgün olmadığı belirlenirse, aldığı ödül proje sahibine verilmiş olsa dahi iptal edilir.

8. Dereceye girecek yarışmacılara ödül olarak Merkezi sınavla İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde yarışmaya katıldığı dalın lisans programına yerleşmesi durumunda yarışmanın her dalında BİRİNCİYE: %100, İKİNCİYE: %50 burslu olarak eğitim görme hakkı verilecektir.. Üniversiteye yerleştirme sınavında burslu kayıt hakkı kazanan bir aday, yerleştirildiği burs oranı ile Okan Mühendislik Yarışması ödülü olarak kazandığı burs hakkından hangisi daha büyükse o orandaki bursla kayıt yaptırabilir. Burs oranları toplanmaz. 9. Yarışmayla ilgili ayrıntılı ve güncel bilgiye http://okanmuhendislik.okan.edu.tr adresinden erişilebilir.