Lisansütü Öğrenciler için Proje Hazırlama Kursu

photo 2021 01 27 01 22 25

?TÜBİTAK tarafından doğrudan destek alan projemizin başvuruları başladı?

?TÜBİTAK 2237-A EĞİTİM BİLİMLERİ ALANLARINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ IIl?

?Bu etkinliğin amacı, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında lisans üstü öğrenim gören öğrencilere kendi alanları ile disiplinler arası alanlarda kullanacakları yöntem ve teknikleri farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı sosyal bir ortamda ayrıntılı ve gerçekçi bir biçimde öğretmektir.

?Katılımcıların süreç sonunda kendi projelerini ve uygun olan birimlere bir proje önerisi hazırlamalarına destek olunacaktır.

? Proje 24-30 Mayıs 2021 tarihinde Zoom online toplantı programı üzerinden gerçekleştirilecektir.

?Katılımcılarda aranan koşullar şu şekildedir:
?Eğitim bilimleri veya alan eğitimi programlarından birinde lisans üstü eğitim yapıyor olmak,
?Lisansüstü eğitimde yüksek lisans tez veya doktora ders aşamasında olmak,
?Lisans için 2,50; yüksek lisans veya doktora için 3.00 ve üzeri genel akademik not ortalamasına sahip olmak,
?Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olmak
?TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olması (kayıt olduktan sonra başvurunuz)

?Not1:Eğitimlere katılan tüm lisansüstü adaylara katılım belgesi verilecektir.

?Not2: Katılım ücretsizdir.

♦️Proje Yürütücüsü♦️
Prof. Dr. Süleyman YAMAN
?Mail: projeyazmaegitimi@gmail.com

?Başvuru linki; https://forms.gle/QYzyy1yPvF1LHYQE8

?Ayrıntılı bilgi için; http://sabaproje.omu.edu.tr/2237-a-iii/