Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi 2014

Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Türkiye’de turizm ve ilişkili olduğu bilim dalı ve alanlarında lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin akademik gelişmelerine katkıda bulunmak, aralarındaki iletişim/etkileşimi geliştirmek ve turizmin disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenmesinin yaygınlaşmasına destek olmak amacıyla düzenlenmektedir. Daha önce altı kez gerçekleştirilen Kongre’nin yedincisi, 03 – 06 Nisan 2014 tarihlerinde Kuşadası’nda düzenlenecektir.

VII Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’ne turizmin işletmecilik, ekonomik, coğrafik, sosyolojik, psikolojik, çevresel, siyasal, dinsel, hukuksal, rekreasyonel ve mimari boyutlarının yanı sıra sağlık, gıda mühendisliği, eğitim, antropoloji, beslenme, peyzaj mimarlığı, iletişim, planlama ve diğer akademik çalışma dallarının kapsamına giren ve turizmi de ilgilendiren konularda hazırlanmış tez çalışmaları ve araştırmalar gönderilebilir. Kongrenin iki ayrı bölümüne de bildiri gönderilebilir.

Lisansüstü tezler bölümü; önceki beş kongrede olduğu gibi turizmin konu veya uygulama alanı olarak incelendiği lisansüstü tez çalışmaları bu bölümde sunulacaktır.

Serbest bildiriler bölümü; iki alt bölümden oluşmaktadır. Bunlar;

İlki; Lisansüstü öğrencilerin yalnız veya akademisyen ve araştırmacılarla birlikte hazırlayacakları “turizmi konu almış araştırma bildirilerine” ayrılmıştır. Bu bölüme önerilecek bildirilerde konu sınırlaması bulunmamaktadır. Gönderilecek çalışmalarda turizmin “inceleme alanı” olarak seçilmiş ve birinci yazarların herhangi bir alanda kayıtlı lisansüstü öğrenci olması, aranacak önkoşullardır.

İkincisi ise, açıklaması “Katılım Koşulları” sayfasında yer alan özel oturum konularından herhangi birini konu almış çalışmalardan oluşacaktır.

Katılım Bilgileri

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nin dört ayrı bölümüne bildiri önerilebilir. Bunlar; “Lisansüstü Tezler Bölümü”, “Araştırma Bildirileri Bölümü”, “Özel Oturumlar Bölümü” ve “Poster Bildiriler Bölümü”dür.

A) LİSANSÜSTÜ TEZLER BÖLÜMÜ: Türkiye’de yüksek lisans ve doktora düzeylerinde, turizm ve ilgili alanlarda hazırlanmakta (devam etmekte) olan ve önceki kongrelerde sunulmamış; Kongre tarihlerinde devam eden veya 2012, 2013 ve 2014 yıllarında tamamlanmış olan tez çalışmalarının başvuruları kabul edilecektir. Belirtilen (2012, 2013 veya 2014) yıllarda tez çalışmaları tamamlandığından dolayı Kongre tarihinde öğrenci statüsüne sahip olmayanlar da başvurabilirler.

Yurtdışında turizmle ilgili konularda tez hazırlayan T.C. vatandaşı lisansüstü öğrencilerin başvuruları da kabul edilecektir.
Olanakların elverdiği ölçüde bütün tez sunumları bölümü başvurularının, gerekli önkoşulları karşılamaları durumunda, kabul edilmesi planlanmaktadır.
Önceki Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongrelerinin “devam etmekte olan tezler bölümünde” sunulan tez çalışmalarının tamamlanması durumunda, tamamlanan tez çalışmaları ile Kongre’ye tekrar başvurulabilir.
B) ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ BÖLÜMÜ: Bu bölüme başvuracak çalışmalarda şu önkoşullar aranacaktır:

Bu bölüme lisansüstü öğrenciler veya akademisyenler biribirlerinden ayrı olarak bildirilerini önerebilirler.
Araştırma bildirileri bölümüne önerilecek çalışmalarda konu sınırlaması bulunmamaktadır.
Kongreye önerilecek çalışmaların turizm alanı veya disiplini ile bir şekilde ilgisinin/ilişkisinin olması gerekmektedir. Bu bağlamda turizm sektörü veya alanı hazırlanacak çalışmalar için uygulama alanı olarak seçilmiş olmalıdır.
C) ÖZEL OTURUMLAR BÖLÜMÜ: VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde çeşitli konularda özel oturumlar da yer alacaktır. Özel oturumlara önerilecek çalışmalar “Bildiri” yazım formatındaki açıklamalara göre hazırlanması gerekmektedir.

Özel Oturum-I
Türkiye’de Son 25 Yılda Turizm Literatürünün Gelişimi (1990 – 2014):
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin yayın yaşamına başlamasının 25. yılı dolayısıyla aşağıdaki konularda hazırlanacak bildirilere özel oturumlar başlığı altında Kongre’de yer verilecektir. Bu konularla ilgili çalışma hazırlamak isteyenler, gerekli durumlarla Prof. Dr. Nazmi KOZAK ile irtibat kurarak bilgi alabilirler.

Son 25 yılda (1990 – 2014) turizm alanında;

Araştırmalarının gelişimi,
Tez çalışmaları,
Akademisyenler ve çalışmaları (nekroloji ve portre),
Akademik dergiler,
Sektör dergileri,
Makaleler,
Araştırmalarda metodolojik değişim,
Araştırmalarda konusal değişim,
Akademik kurumlar,
Konaklama işletmeleri,
Seyahat acenteleri,
Turist rehberliği,
Turizm talebinin değişimi,
Turizm reklamları,
Araştırma yaklaşımları ve değişimi,
vb. konular.
Özel Oturum-II
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi (1990 – 2014):
Bu özel oturumda doğrudan Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi üzerine hazırlanmış çalışmalar yer alacaktır. Söz konusu çalışmaların olası konuları arasında şunlar yer alabilir:

Dünden bugüne Anatolia/Turizm Araştırmaları Dergisi,
Dergide yayımlanan makaleler üzerine araştırmalar,
Dergide yayımlanan makalelerdeki araştırma yaklaşımları,
Derginin Türkiye’de turizm literatürünün gelişimine olan katkısı,
Bir akademik dergi yayıncılığı örneği olarak Anatolia/Turizm Araştırmaları Dergisi,
Ve ilgili konular.
Özel Oturum-III
TURİNG, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu (1923 – 2013):
Bu özel oturumda ise, Cumhuriyet’in ilk kurumları arasında yer alan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu üzerine hazırlanmış çalışmalara yer verilecektir. Olası inceleme konuları arasında şunlar yer alabilir:

TURİNG’in kuruluşu,
TURİNG’in faaliyetleri,
TURİNG’in turizm sektörüne katkısı,
TURİNG yayınları,
TURİNG tesisleri,
TURİNG kurucusu Saffet Atabinen,
TURİNG Başkanlarından Çelik Gülersoy.
D) POSTER BİLDİRİLER BÖLÜMÜ:
Kongrenin yukarıda belirtilen bölümlerine (Araştırma ve Özel Oturumlar) poster bildiri ile de başvuru yapılabilir. Poster bildirilerin özlerine kongre kitabında yer verilecek ve Kongre süresince uygun ortamlara asılmak suretiyle katılımcıların incelemesine sunulacaktır.

Kongre Takvimi
Serbest bildiriler bölümüne bildiri (tam metin) göndermek için son tarih:
10 Ocak 2014
Lisansüstü tez çalışmaları bölümüne öz (abstract) göndermek için son tarih:
28 Şubat 2014

Katılım bedelinin havale edilmesi için son tarih:
03 Mart 2014
Kongre programının ilan edilme tarihi
10 Mart 2014

Ödüller ve Jürilerin Oluşumu

VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi’nde verilecek ödüllerin kategorileri aşağıda yer almaktadır.

ÖZEL ÖDÜL:
Çelik GÜLERSOY Özel Ödülü

TEZ ÇALIŞMALARI KATEGORİSİ:
Doktora Tezleri Kategorisi
Teşvik ödülü (Hazırlanmakta olan doktora tezleri için)
En iyi doktora tezi ödülü (Tamamlanmış doktora tezleri için)

Yüksek Lisans Tezleri Kategorisi
Teşvik ödülü (Hazırlanmakta olan yüksek lisans tezleri için)
En iyi yüksek lisans tezi (Tamamlanmış yüksek lisans tezleri için)

ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ ÖDÜLÜ:
En iyi araştırma bildirisi ödülü

İletişim Bilgileri

Serbest Bildiriler:
Araş.Gör. Volkan BAHÇECİ
Dokuz Eylül Üniversitesi
DEU İsletme Fakultesi,
Turizm İşletmeciliği Bölümü
35370 Tinaztepe Kampusu, Buca, İzmir
E-posta: [email protected]
Tel: 0232 301 82 31

Özel Oturumlar:
Arş. Gör. Ebru ZENCİR
Anadolu Üniversitesi,
Turizm Fakültesi,
Yunusemre Kampusu,
26470 Eskişehir
Tel: 0222 – 335 05 80 / 2118
E-posta: [email protected]

Yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları:
Arş. Gör. Gözde TÜRKTARHAN
Anadolu Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yunusemre Kampusu,
26470 Eskişehir
Tel: 0222 – 335 05 80 /
E-posta: [email protected]

Kongre Organizasyonu (Konaklama, Transfer, Katılım Ücreti, vb.)
Senem ESKİ
Kartaca Turizm,
Kanuni Sultan Süleyman Cad.,
B Blok, No: 57,
Konacık, Bodrum, Muğla
Tel: 0252-319 15 01
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin