LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA OKURYAZARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ VE BİLİMSEL ETİK HAKKINDA FARKINDALIK UYANDIRILMASI

PROJEMİZ TÜBİTAK BİDEB 2229 PROGRAMI KAPSAMINDA KABUL EDİLMİŞTİR

Bu projenin amacı lisansüstü öğrencilerinde bilimsel araştırma okuryazarlığı hakkında bilgilendirme ve bilimsel etik hakkında farkındalık uyandırmaktır. Proje kapsamında birçok eğitsel etkinlikler yapılacaktır.

Son Başvurular 20 Eylül 2015
Değerlendirme 23 Eylül 2015
Etkinlik Haftası 7-11 Ekim 2015
* Değerlendirme not ortalamalarına göre yapılacaktır.

Projenin Tarih ve Yeri
Etkinliğimiz 07.10.2015-11.10.2015 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Resim-İş Bölümü Neşe Yağız Konferans Salonu ve bilgisayar laboratuvarında tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Hedef Kitle Katılımcı Sayısı
Ankara dışındaki illerde lisansüstü yapıyor olmak 15
Ankara ilinde lisansüstü yapıyor olmak 15

Etkinlik Web Sayfası : http://bilimseletik.gazi.edu.tr/