Lisansüstü Öğrencilerde Bilimsel Araştırma Okuryazarlığının Geliştirilmesi ve Bilimsel Etik Hakkında Farkındalık Uyandırılması

PROJE TÜBİTAK BİDEB 2229 PROGRAMI TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİR.

 

Projenin Tarih ve Yeri
Etkinliğimiz 07.10.2015-11.10.2015 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Resim-İş Bölümü konferans salonu ve bilgisayar laboratuvarında tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Bu projenin amacı; Ankara ilinde lisansüstü eğitimine devam eden 30 öğrenciye bilimsel araştırma okuryazarlığı ile bilimsel etik eğitimi verilerek bilimsel çalışma sürecinde ve araştırma yapmada yaygın kullanılması beklenen tekniklerin kapsamlı ve gerçekçi biçimde öğretilmesi ve bilimsel etik hakkında farkındalık uyandırılması amaçlanmaktadır. İlgili alan yazın incelendiğinde lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin bilimsel araştırma süreci, yöntemleri ve bilimsel etik hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir (Conway, 2011; Düztepe, 2004). Bilimsel okuryazar olarak nitelenen bir birey “bilgi ihtiyacını tanır, gerek duyulan bilgiye etkin ve verimli bir şekilde erişir, eleştirel bakış açısıyla değerlendirir, amaca uygun olarak bilgiyi alır ve etkili bir şekilde kullanır, bilginin kullanımını çevreleyen ekonomik, hukuki, ve sosyal konuları bilerek, bilgiye etik ve yasal bir şekilde erişir” (ALA, 2000). Etkinliğimizde katılımcılarda bu becerilerin yanı sıra bilimsel araştırma sürecinde problem çözme becerilerini geliştirme, araştırma sürecini tasarlama ve tasarlanan çalışmayı bilimsel etiğe uygun sürdürebilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir. Bu amaçlara yönelik olarak lisansüstü öğrencilerine bir bilimsel araştırmada güvenilir bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacakları, gerekli bilgileri nasıl kullanacakları, akademik bir çalışmanın problem durumu, kavramsal çerçeve, yöntem, bulgu, sonuç ve kaynakça kısımlarının nasıl yazılacağı ve yayınlanma süreci anlatılacaktır. Tüm bu bilimsel araştırma süreçlerinin bilim etiğine uygun olabilmesi için etik ihlalleri ve bunların hukuki ve sosyal boyutları drama etkinlikleriyle tartışılacaktır.

Hedef Kitle

Hedef Kitle Katılımcı Sayısı
Ankara dışındaki illerde lisansüstü yapıyor olmak 15
Ankara ilinde lisansüstü yapıyor olmak                                       15

 

http://www.bilimseletik.gazi.edu.tr/index.html