Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu

Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanı,

Bilimsel gelişmenin ve akademik hayatın başlangıcı olarak tanımlayacağımız Lisansüstü eğitim, bilimsel bilginin üretildiği ilk aşamadır. 2016 yılında Gaziantep Üniversitesinde gerçekleştirilen 1. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu ulusal çapta kabul görmüş ve İşletme Bölümü Akademisyenleri ve Lisansüstü Öğrencilerini ilk kez bir araya getirerek büyük bir sinerji yaratmıştır.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nün ev sahipliğinde üçüncüsü düzenlenecek olan “Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu” üniversitelerimizin İşletme Bölümlerinden çok sayıda bilim insanının katılımı ile 12-13-14 Nisan 2018 tarihlerinde Tokat Dedeman Otel’de gerçekleştirilecektir.
Sempozyumun amacı, Lisansüstü İşletme Öğrencilerini ve Akademisyenlerimizi bir araya getirerek bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimleri paylaşmak, bilimsel ve sosyal etkileşimi sağlamak, bilim insanları arasında işbirliğini geliştirmek, yeni bakış açıları ve çalışma alanlarının oluşmasına katkı sağlamaktır. Özellikle Lisansüstü öğrencilerimizin çalışmalarında kaynak olarak atıf yaptıkları hocaları ile bilimsel tartışma ortamı yaratmak en önemli hedefimizdir.

Sempozyum kapsamında genişletilmiş bildiri özetleri kabul edilecek ve e-kitap olarak Bildiriler Kitabında yayınlanacaktır.Hakem puanlarına bağlı olarak seçilen bildiriler, ulusal ve uluslararası endekslerde taranan dergilerde tam metin olarak -ilgili derginin editör sürecinden geçtikten sonra- yayımlanacaktır. Genişletilmiş özet olarak kabul edilecek olan bildirilerde, ilk yazarın ismi lisansüstü eğitim yapan öğrencinin adı olurken ikinci isim ya da isimler öğretim üyelerinden oluşmalıdır.

Siz değerli bilim insanlarını 12-13-14 Nisan 2018 tarihlerinde 3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu’nda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Prof. Dr. Çetin BEKTAŞ
3. Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu
Dönem Başkanı

Sempozyum Tarihi 12-13-14 Nisan 2018
Genişletilmiş Özet Son Gönderim Tarihi 25 Şubat 2018
Erken Kayıt Son Tarih 18 Mart 2018
Son Kayıt Son Tarih 01 Nisan 2018

Ödüller ve Yayın Fırsatları

İşletme Bölümü’nün aşağıda belirtilen anabilim dallarından her birinden seçilen en az üç bildiriye Jüri Özel Ödülü-Ödülleri verilecektir.

Muhasebe ve Finans Anabilim Dalı Jüri Özel Ödülü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Jüri Özel Ödülü
Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Jüri Özel Ödülü
Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Jüri Özel Ödülü
Jüri Özel Ödülü-Ödülleri’nin verileceği bildiriyi-bildirileri seçecek olan jüri, ilgili anabilim dalını bilim kurulunda temsil eden en az 5 öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Ödüle değer bulunan bildiriler, gala yemeğinde açıklanacak ve düzenlenen bir törenle ödülleri verilecektir.