Lisansüstü İletişim Çalışmaları Sempozyumu

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde (ilef) çalışan araştırma görevlileri olarak fakültemiz çatısı altında İletişim ve Ötesi: Lisansüstü İletişim Çalışmaları Sempozyumu’nun ilkini bu yıl düzenliyoruz.

İletişim çalışmaları bireysel ve toplumsal yaşama anlam kazandırmamızı sağlar. Politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutları içeren geniş kapsamı sebebiyle iletişim, disiplinlerarası bir araştırma alanı olarak tanınmıştır. Teknolojide yaşanan gelişmeler ve günlük hayatın dijitalleşmesi sonucunda ortaya çıkan yeni medya, iletişim pratiklerinde köklü bir dönüşüm başlatmış, bu dönüşüm iletişim araştırmalarının da yeni boyutlar kazanmasına ve farklı disiplinlerle her zamankinden daha fazla yakınlaşmasına olanak sağlamıştır. Bu doğrultuda, sempozyumda yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin gerçekleştirdiği iletişim araştırmalarının, farklı bakış açılarıyla, ortak bir platformda tartışılması amaçlanıyor.

İletişim ve Ötesi, 12-13 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.
iletisimveotesi.ankara.edu.tr