Lisansüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu

Sempozyum Çağrısı

Türkiye,günümüze farklılaşan ve çoğullaşan göç hareketlerinin bir arada deneyimlendiği bir “göçler ülkesi” konumundadır. Buna karşın, göç tartışmaları ise yeterli ilgiyi görmemiştir. Bu sempozyum, göç hareketleri ve yansımalarını, farklı akademik disiplinlerin buluşma noktasında tartışmaya açmayı hedeflemektedir. Türkiye sınırlarının içinde ve ötesinde gerçekleşen göç hareketleri, akademik disiplinlerin de sınırlarının ötesinde tartışmak ve kesişme noktalarında yeni hareketler yaratmak sempozyumun ana fikrini oluşturmaktadır. Hiç şüphesiz, Türkiye’de göç çalışmalarının teorik, metodolojik ve ampirik olarak gelişimine katkı sağlayacak önemli mecralardan birisi, gelecekte de göç konusunda çalışmaya devam etmeleri beklenen lisansüstü öğrencilerinin bir araya gelerek çok yönlü bir tartışma zemini oluşturmalarıdır. Bu bağlamda sempozyum, sosyoloji, beşeri coğrafya, sosyal psikoloji, sosyal antropoloji, ekonomi gibi alanların yanı sıra göçü konu edinen diğer disiplinlerden de katılımcılara açıktır.

Sempozyumda sunulmak istenen bildiriler, iç göç veya uluslararası göç konulu olabilir. Herhangi bir tarihsel dönem sınırlaması olmamakla birlikte sunumlar, coğrafi, sosyal veya politik olarak “Türkiye’ye/Türkiye’de/Türkiye’den göç” çerçevesi içinde yer almalıdır. Devam etmekte olan çalışmalar ya da ilk bulgular, teorik, metodolojik, kavramsal veya tematik tartışmalar sempozyum kapsamında sunulabilir. Aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte şu konulardaki çalışmalar sempozyumda sunulabilir:
-Düzensiz Göç
-İşgücü Göçü
-Sığınma Hareketleri
-Yaşlı ve Emekli Göçleri
-İçgöçler
-Toplumsal Cinsiyet ve Göç
-Zorunlu Göç
-Çevresel Faktörlere Bağlı Göç
-İçerme, Dışlama ve Dışlanma Mekanizmaları
Lisansüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu, lisansüstü öğrenimini sürdüren veya son bir yıl içinde tamamlamış olan öğrencilere ve araştırmacılara açıktır. Sunum yapmak isteyen kişiler, konu ve amacı açık biçimde belirten 300 kelimelik bir özeti [email protected] adresine göndermelidirler. Özet metnine isim, kurumsal bilgiler (Üniversite, Enstitü/Bölüm), Lisansüstü öğreniminin hangi aşamasında olunduğu ve iletişim adresi (elektronik posta ve telefon numarası) eklenmelidir. Sempozyuma katılım ücretsizdir.

ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderimi: 31 Aralık 2012
Seçilen Bildirilerin Duyurusu: 15 Ocak 2013
Sempozyum Programının Duyurusu: 30 Ocak 2013
Sempozyum: 18-19 Nisan 2013

Sempozyum Yeri: Ege Üniversitesi, İzmir
Sempozyum Salonu: Edebiyat Fakültesi, Sergi Salonu
Sempozyumda sunulan tebliğlerden seçilenler Ege Üniversitesi tarafından yayınlanacaktır.
Sempozyuma katılım ücretsizdir. İki gün öğle yemeği sağlanacaktır.
Ulaşım ve konaklama masrafları katılımcılara aittir.

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. Stephane de Tapia
Coğrafyacıdır. Fransa’da “CNRS”te (Centre National de la Recherche Scientifique) görev yapmaktadır. Coğrafya, tarih, Türk Dili okumuş; doktora derecesini Strasbourg’taki Louis Pasteur Üniversitesi’nden almıştır. Araştırma alanları arasında Avrupa’daki Türk işgücü göçmenleri ve Türkiye’den kaynaklanan göçler yer almaktadır. Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI) ve Cahiers d’Etudes sur la Méditerrannée Orientale et le Monde Turco-Iranien (CEMOTI) gibi dergilerde editörlük görevleri bulunmaktadır. Doktora tezi, “L’impact régional en Turquie des investissements industriels des travailleurs émigrés” başlığı ile 1996 yılında L’Harmattan’dan (Paris) çıkmıştır.

Gülseren Suzan Menzel – Jochen Menzel
Gülseren Suzan Menzel, 1952 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1970 yılından bu yana Münih ve Nürnberg’te yaşamaktadır. Çevirmenliğinin yanı sıra kültürlerarası medyatör ve yönetmen olarak çalışmaktadır. 1993 yılından bu yana Jochen Menzel (Transfers-film) ile birlikte kırkın üzerinde belgesel, televizyon filmi ve eğitim medyası için film çekmiş; Bavyera Televizyonu ve Alman ZDF kanalı için de çalışmalarda bulunmuştur. Filmleri birçok festivale katılan Gülseren Menzel, Jochen Menzel ile birlikte Nürnberg 2011 Kültürlerarası Ödülüne layık görülmüştür.
Frankfurt ve Berlin’de siyaset bilimi, felsefe ve tarih okuyan Jochen Menzel, Bamberg ve Ankara’da da Türkoloji okudu. 1993’te transfers-film’i kurduğu 1993 yılından bu güne, göç ve kültürler-arasılık konularına odaklanan çok sayıda film/belgesel çekti. Dokfilmfest Munich, Cologne Feminale, Ankara, Alanya, Nuremberg, Boston gibi çok sayıda film festivaline filmleriyle katıldı.

DÜZENLEYİCİLER
Prof. Dr. Önal Sayın
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü başkanıdır. Kurumlar Sosyolojisi, Aile Sosyolojisi ve Göç Sosyolojisi konularında akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Şevket Işık
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü başkanıdır. Tarihsel coğrafya, nüfus coğrafyası, Türkiye’de içgöçler ve kentleşme, akademik ilgi alanları arasındadır. İzmir’e yönelik göçler, eğitim amaçlı göçler ile ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Mutluer
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nde öğretim üyesidir. Siyasal ve ekonomik coğrafya, uluslararası göçler, Türkiye’ye yönelik göçler ve Türkiye’de yaşayan yabancılar akademik ilgi alanları arasında yer almaktadır. Uluslararası Göçler ve Türkiye konulu bir kitabı, ayrıca Avrupa’daki Türk göçmenler ve Türkiye’de yaşayan AB vatandaşlarını konu alan yayınları bulunmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Engin Önen
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Siyaset sosyolojisi, yerel yönetimler ve kentleşme alanları akademik ilgi alanları arasında yer almaktadır. Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğünü yürütmektedir.

Dr. Lülüfer Körükmez
Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Doktora çalışması Ermenistan’dan Türkiye’ye işgücü göçü konusundadır. Uluslararası göçler, Türkiye’de göç hareketleri, düzensiz göçler konuları akademik ilgi alanları arasında yer almaktadır.

Dr. İlkay Südaş
Yüksek lisans çalışması Alanya’ya; doktora çalışması ise Türkiye’nin Ege kıyılarına yerleşmiş AB vatandaşlarını konu almaktadır. Uluslararası göçler, Türkiye’ye yönelen yeni göç hareketleri, turizmle bağlantılı göçler/emekli göçleri akademik ilgi alanları arasındadır. Halen Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü’nde görev yapmaktadır.

İletişim Bilgileri
E-posta
[email protected]

Telefon
Lülüfer Körükmez 0-232-311 16 85
İlkay Südaş 0-232-311 39 40

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin