Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237Lisansüstü Eğitimde Yaratıcı Düşünme etkinliği başvuruları açıldı!

Lisansüstü Eğitimde Yaratıcı Düşünme etkinliği başvuruları açıldı!

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen “Lisansüstü Eğitimde Yaratıcı Düşünme” başlıklı etkinliği 2-5 Ekim 2023 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin amacı, lisansüstü öğrenciler ve danışmanlarına eğitim öğretim süreçlerinin (tez hazırlık süreci de dâhil olmak üzere) bütün aşamalarında yaratıcı düşünme becerilerini nasıl geliştirebilecekleri ve kullanabileceklerine yönelik eğitimlerin verilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda etkinliğe aşağıdaki koşulları sağlayan lisansüstü öğrenciler ve danışmanlar katılabilmektedir:

– Lisansüstü öğrenci ya da danışmanlık yapan öğretim elemanı olmak
– Eğitim Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı olmak
– TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak

Etkinliğin amacı, lisansüstü öğrencilere ve bu öğrencilerin danışmanlarına eğitim öğretim süreçlerinin tez hazırlık süreci de dâhil olmak üzere bütün aşamalarında yaratıcı düşünme becerilerini nasıl geliştirebilecekleri ve kullanabileceklerine yönelik eğitimlerin verilmesidir. Bu amaç doğrultusunda yaratıcı düşünmenin ne olduğu, hangi yöntem ve tekniklerin kullanıldığı, girişimcilikte, proje ve tezlerin hazırlanmasında nasıl yaratıcı düşünebileceklerine yönelik alan uzmanları tarafından hazırlanan eğitimlerin verilmesi planlanmaktadır.

Etkinlik kapsamında, dört gün sürecek etkinliğe dahil olacak katılımcılara lisansüstü eğitim süreçleri boyunca yaratıcı düşünmelerini geliştirebilmeleri için öncelikli olarak yaratıcı düşünmeyi tanıma ve anlamaya yönelik eğitimler verilecek ardından hangi yöntem, teknik ve stratejilerin yaratıcı düşünmede kullanıldığı, yaratıcı düşünmenin nasıl değerlendirileceği, bilimsel yaratıcı düşünmenin ne olduğu, eleştirel düşünme ile birlikte yaratıcı düşünmenin kullanılması, yaratıcı düşünme sürecinde danışman öğrenci ilişkilerinin nasıl olması gerektiği bu doğrultuda işbirlikçi yaratıcı düşünmenin önemi, girişimcilik ve inovasyona yönelik eğitimler, proje geliştirme ve yaratıcı düşünme son olarak öğrencilerin tez hazırlama süreçlerinde yaratıcı düşünme becerilerini sürece nasıl yansıtacaklarına yönelik eğitimler verilecektir. Katılımcılara her bir ders içeriğiyle ilgili teorik derslerin ardından uygulamalı atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. Atölye çalışmalarında katılımcıların çalışmalarını sunmaları ve üzerine tartışmaları, bu sayede uygulamalı olarak yaratıcı düşünme becerilerini kazanmaları sağlanacaktır.

TÜBİTAK 2237-A Lisansüstü Eğitimde Yaratıcı Düşünme

Katılımcı Kriterleri
Lisansüstü eğitimde yaratıcı düşünme etkinliğinin hedef kitlesi lisansüstü öğrenciler ve danışmanlık yapan akademisyenlerdir. Bu doğrultuda etkinliğe katılacak katılımcı kriterleri aşağıda listelenmiştir:

1. Etkinliğe en fazla 20 katılımcı seçilecektir.
2. Etkinliğe katılacak katılımcılar lisansüstü öğrencilerden ve danışmanlardan seçilecektir.
3. Başvuru yapacak olan öğrencilerin ve danışmanların Eğitim Bilimleri Enstitülerine kayıtlı olması gerekmektedir.
4. Etkinliğe Türkiye’nin farklı bölgelerinden öğrencilerin ve danışmanların katılabilmesini sağlamak amacıyla başvurular bölgelere göre değerlendirilecektir.
5. Danışmanları ile katılacak öğrencilere veya öğrencileri ile katılacak akademisyenlere öncelik tanınacaktır. (Öğrencisi/danışmanı katılmayacak olanlar da başvurabilir.)
6. Başvuruların değerlendirilmesinde etkinliğe katılacak danışman ve öğrenci sayılarının ve öğrencilerin yüksek lisans-doktora dengeli olmasına dikkat edilecektir.
7. Eğitim Bilimleri Enstitülerine bağlı farklı disiplinlerden yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılım sağlamalarına önem verilecektir.
8. Başvuruların değerlendirilmesinde kadın erkek dengesi de göz önünde bulundurulacaktır.
9. Daha önce hiç tez yönetmemiş olan danışman/danışman adaylarına öncelik verilecektir.

Başvuru süresi 21 Eylül – 25 Eylül 2023 tarihleri arasındadır.
Başvuru sonuçları 26 Eylül 2023’te ilgili sayfadan ilan edilecektir.

Etkinliğin Gerçekleştirileceği Yer
Etkinlik Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Etkinlik programı doğrultusunda hazırlanan kuramsal dersler Gazi Üniversitesi F Blok Konferans Salonu’nda verilecek, hazırlanan atölye çalışmaları ise Gazi Eğitim Fakültesi Hersek Binası’nda yer alan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Dijital Öğrenme ve Öğretme Araştırma Laboratuvarı’nda (DijiLab) gerçekleştirilecektir.

Konaklama
Etkinlik süresince Ankara dışından gelen katılımcıların konaklaması Gazi Üniversitesi Emek Misafirhanesinde sağlanacaktır. Bu katılımcılarımızın konaklama masrafları ve kendi şehirlerinden Ankara’ya gidiş dönüş yol masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Proje Yürütücüsü
Prof. Dr. Serçin KARATAŞ
Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2-5 Ekim 2023: Lisansüstü Eğitimde Yaratıcı Düşünme Etkinlik Başvuru Formu

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.