Lisans ve Lisansüstü Öğrencileri TÜBİTAK Bursu

Lisans Öğrencilerinin Başvurabilece vurabileceği Yurt İçi Burs Programları

Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar

2209-Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı

Araştırma Projeleri Destekleme Programı
* Yurt içi araştırma projeleri (proje giderleri)
• Destek Miktarı : 2.000 TL/proje
• Destek Süresi : En çok 12 ay
* Yurt içi proje yarışması (katılımcı giderleri)
• Destek Miktarı : 20.000 TL/yarışma

Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar
• Destek Miktarı : 20.000 TL/yarışma
* Yurt dışı proje yarışmaları (katılım giderleri)
• Destek Miktarı : 1.000 $/kişi – 4.000 $/yarışma
• 2228-Son Sınıf Lisans Öğrencileri Yurt Đçi Lisansüstü

Burs Programı,
* Y. Lisans Burs Miktarı : 1.500 TL/ay (tam); 400 TL/ay (kısmi)
* Doktora Burs Miktarı : 1.800 TL/ ay (tam); 500 TL/ ay (kısmi)

Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Dışı Araştırma Projeleri
Destekleme Programı

Amacı
Lisans öğrencilerinin araştırma proje çalışmalarını, lisans düzeyindeki yurt içi araştırma proje
yarışmalarını ve lisans öğrenci takımlarının uluslararası proje yarışmalarına katılımını

TÜBİTAK 2209 Programı
uluslararası proje yarışmalarına katılımını destekleyerek teşvik etmek
Başvuru Dönemleri
– Proje Desteği : 1 dönem (Ocak-Mart)
– Proje Yarışma Destekleri : dönemsiz (2 ay önce)
Destek Miktarı : 2.000 TL (en çok)
Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2209

Yurt İçi Proje Yarışması Desteği
Başvuru Koşulları
• Yarışmanın ulusal ve/veya uluslararası bilimsel bir proje yarışması olması
• Yarışmanın kapsamlı bir web sitesinin olması
• Yarışmanın üniversite öğrencileri arası bilimsel proje

TÜBİTAK 2209-B Programı
• Yarışmanın üniversite öğrencileri arası bilimsel proje yarışması olması
Destek Miktarı : 20.000 TL (en çok)
Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2209

Yurt Dışı Proje Yarışması Katılım Desteği
Başvuru Koşulları
• Desteklenmesi istenen projelerin yarışmaya kabul/davet edilmiş olması
• Desteklenmesi istenen katılımcı öğrencilerin daha önce bu programdan yararlanmamış olması
TÜBİTAK 2209-C Programı
Destek Miktarı : 4.000 $ (en çok)
Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2209

Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı
Amacı
Lisansüstü eğitim almak isteyen lisans öğrencilerine destek vermek
Başvuru Koşulları
TÜBİTAK 2228 Programı
• 27 yaşından gün almamış olmak
• Son sınıf lisans öğrencisi olmak
• Lisans AGNO’sı en az 3.00/4.00 veya 76.66/100 olmak
• ALES puanı en az 80 olmak Başvuru Dönemleri : 1 dönem (Mart-Nisan)
Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2228

Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Programlar
2210-Yurt Đçi Y. Lisans Burs Programı
* Burs Miktarı : 1.500 TL/ay (tam); 400 TL/ay (kısmi)
* Burs Süresi : En çok 2 yıl

• 2211-Yurt Đçi Doktora Burs Programı
* Burs Miktarı : 1.800 TL/ ay (tam); 500 TL/ ay (kısmi)
* Burs Süresi : En çok 5 yıl

Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Programlar
• 2214-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı
* Burs Miktarı : 1.500 $/ay; 1.400 €/ay (en çok) (Avrupa ülk.)
* Burs Süresi : En çok 12 ay

• 2233-Doktora Öğrencileri için Yurt İçi Araştırma Burs Programı
* Burs Miktarı : 1.800 TL/ay (tam); 600 TL/ay (kısmi)
* Burs Süresi : En çok 12 ay

Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Amacı
Üniversitelerimizde tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencileri destekleyerek genç bilim insanlarının
yetişmesine yardımcı olmak

Başvuru Koşulları
TÜBİTAK 2210 Programı
Başvuru Koşulları
• 27 yaşından gün almamış olmak
• Lisans AGNO’sı en az 3.00/4.00 veya 76.66/100 olmak
• ALES puanı en az 80 olmak
Başvuru Dönemleri : 1 dönem (Ekim)
Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2210

Yurt İçi Doktora Burs Programı
Amacı
Üniversitelerimizde doktora programına kayıtlı öğrencileri desteklemek
Başvuru Koşulları
• 30 yaşından gün almamış olmak
TÜBĐTAK 2211 Programı
• 30 yaşından gün almamış olmak
• Lisans AGNO’sı en az 3.00/4.00 veya 76.66/100 olmak
• Y. Lisans AGNO’sı en az 3.20/4.00 veya 81.33/100 olmak
• ALES puanı en az 80 olmak
Başvuru Dönemleri : 1 dönem (Ekim)
Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb/2211

Yurt İçi Eğitim Burs Programları kapsamında:
Amacı
TÜBİTAK bursiyeri olup öğrenimlerine ara vermeden
eğitimlerine lisansüstü seviyede devam etmek
isteyenleri desteklemek
Başvuru Koşulları
TÜBİTAK Doğrudan Bursiyerliği
Başvuru Koşulları
• Mezuniyet tarihinden itibaren hiç başvuru dönemi
atlamadan (hiç öğretim dönemi atlamadan) lisansüstü
eğitimine başlamış olmak
• Eğitim aldığı alanda lisansüstü eğitimine devam edecek
olmak
Başvuru Dönemleri : 2 dönem (Mart ve Ekim)
Detaylı Bilgi : www.tubitak.gov.tr/bideb

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin