LİSANS ÜSTÜ HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EPİDEMİYOLOJİDE NEDENSELLİK VE GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR EĞİTİMİ

TÜBİTAK 2237 A LİSANS ÜSTÜ HEMŞİRELİK VE EBELİK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK EPİDEMİYOLOJİDE NEDENSELLİK VE GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR EĞİTİMİ

Katılım Koşulları ve Değerlendirme Kriterleri

Etkinlik katılımcıları aşağıdaki ölçütlere göre seçilecektir;

Hemşirelik anabilim dallarından herhangi birinde ya da ebelik alanında tezli yüksek lisans ya da doktora eğitimine devam eden lisans üstü öğrencilere yöneliktir.
Kabul koşulu en az bir yüksek lisans ders dönemini başarı ile tamamlamış olmak, temel araştırma ve biyoistatistik dersi almış olmak ve Ankara’da ikamet ediyor olmaktır. (Temel araştırma ve biyoistatistik dersi almış olmak koşuluyla yüksek lisans ders döneminin yalnızca 1. dönemini tamamlamış olanlar programa başvurabilirler).
Katılımcılarda, öğrenime devam ettikleri kurum ve hemşirelik anabilim dalları açısından mümkün olduğunca çeşitlilik sağlanmaya çalışılacaktır. Aynı kurumdan kabul edilecek kişi sayısının toplam sayının % 20’sinden (5 ya da daha az kişi) fazla olmamasına dikkat edilecektir.
Öğrencilerden talep edilecek niyet mektubu (etkinliğe katılım amacı ve bir araştırma problemi olması) sıralamada dikkate alınacaktır.
Katılımcıların seçiminde genel not ortalamasına göre yapılacak sıralama dikkate alınacaktır.
Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin seçiminde başvuru durumuna göre denge gözetilecektir.
Aynı şekilde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin seçiminde başvuru durumuna göre denge gözetilecektir.
Başvurulara göre 26 asil 10 yedek katılımcı seçilecektir.
Katılımcılar son başvuru tarihi olan 15 Mart 2022 günü saat 17:00’a kadar proje web sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak başvuru yapmalıdır.
En az 2 doz Covid-19 aşısı yaptırmış olmak. (Aşı yaptırmayanlar için PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır.)