Lisans üniversite bursu İzmir ve Manisa

ATLAS Sağlık ve Eğitim Vakfı, 2016 yılında çoğunluğu Dokuz Eylül Tıp Fakültesinden mezun hekimlerden oluşan 36 kişi ile yola çıkmıştır. Kurucularının, yetiştikleri topluma gerek mesleki ve gerekse vatandaş olarak bu güne değin yaptıkları katkının , birlikte yaratacakları sinerji ile bu güne iz bırakacak geleceğe değer yaratacak sistematik ve sürdürülebilir bir oluşum içinde, aklın ve bilimin yol göstericiliğini benimsemiş, insan haklarına saygılı, Cumhuriyetin değerlerini özümsemiş nesillerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak için Üniversite Öğrencilerine karşılıksız burs ve destek vermek amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

Atlas Sağlık Eğitim Vakfı Burs Koşulları
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. Vakıf ilke, misyon ve hedeflerine bağlı olmak

3. Lisans düzeyinde üniversite bursu İçin 25 yaş ve altında, yüksek lisans bursu için 30 yaş altında olmak

4. İzmir ve Manisa illerindeki üniversitelerden birine kayıt yaptırmış olmak

5. Kredi ve yurtlar kurumu (KYK), Erasmus ve yurt dışı eğitim Programları hariç, herhangi bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak.

6. Aynı aileden başka bir kardeşe burs verilemez.

7. Bursa başvuruda gerçeğe aykırı beyan tespitinde; hak edilmiş olsa bile bursun kesileceğini kabul ediyor olmak.

8 Burs başvurusu değerlendirmeye alınmayacak öğrenciler
a. Vakıf ve özel üniversite öğrencileri
b. Açık öğretim öğrencileri
c. Ön lisans programı öğrencileri
d. Uzaktan öğretim öğrencileri
e. Devlet üniversitelerinin ücretli programlarına devam eden öğrencilere
f. Lise sonrası başka bir programı bitirmiş öğrenciler

9. Öncelik tanınacak öğrenciler:
a. Tıp fakültesi öğrencileri
b. Hukuk fakültesi öğrencileri
c. Eğitim fakültesi öğrencileri
d. Kamu yönetimi öğrencileri
e. Kız öğrenciler
f. Engelli öğrenciler
g Şehit ve gazi çocukları
h. Ülkemizi sanat ve spor alanında milli takım düzeyinde temsil etmiş olmak

10. Mücbir sebeplerden dolayı eğitimin aksaması ya da dondurulması halinde bursta en çok bir yıllığına dondurulabilir.

11. Yüz kızartıcı suçtan mahkûmiyet durumlarında burs, vakıf yönetim kurulu onayı ile kesilir. Her yıl adli sicil kaydı istenir.

12. Başvuruların değerlendirilmesi bursiyer seçme kurulu tarafından yapılır. Kurul değerlendirmesini öğrencilerin verdiği bilgiler doğrultusunda yapar. Öğrenciler başvuru formunu doldurup kurula başvurmakla, verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve kişisel bilgilerini rızaen kurula verdiklerini taahhüt eder.

13. Burslar:
a. Her yıl tekrar değerlendirilir.
b. 9 ay boyunca ödenir.
c. Öğrencinin banka hesaplarına aylık bedeller halinde yatırılır.
2019-2020 yılı burs bedeli 500 tl dir.

14. Başvurular:
a. Web sitemizden tüm yıl boyunca yapılabilir.
b. Eylül ayında burs komitesi tarafından değerlendirilir.
c. Bursiyer seçme kurulu tam bağımsız görev yapmaktadır. Vakıf tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda seçim yapar. Hiçkimse tarafından isim önerilemez.

2019 YILI ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI BURS TAKVİMİ
26 Ağustos – 15 Eylül BURS BAŞVURU SÜRECİ
15 Eylül – 25 Eylül EVRAK DEĞERLENDİRME
5 Ekim MÜLAKAT
7 Ekim BURS ALMAYA HAK KAZANANLARIN AÇIKLANMASI

ATLAS SAĞLIK EĞİTİM VAKFI BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
NÜFUS CÜZDANI SURETİ
İMZALI VAKIF BAŞVURU FORMU
ÖĞRENCİ BELGESİ
MERNİS KAYDI
BABANIN VUKUATLI NÜFUS KAYDI
KAYMAKAMLIK GELİR BEYANI
ADLİ SİCİL KAYDI
TAPUDAN ANNE , BABA, KENDISINE AIT “MÜLK” BELGESI
ENGELLİ İSE ENGELLİLİK RAPOR FOTOKOPİSİ
ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUĞU İSE BELGE

Başvurular 26 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır.

Başvuru için Tıklayınız