Lisans Öğrencilerine Yönelik Yurtdışında Eğitim Kursu

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A
Lisans Son Sınıf Öğrencilerine Yönelik Yurtdışında Eğitim Kursu

Sosyal veya Beşeri Bilimler alanlarının herhangi birinde öğrenim gören son sınıf lisans öğrencilerini yurt dışında akademik çalışmalar yapmaya teşvik etmeyi ve bu çerçevede kişisel, mesleki ve bilimsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen ‘Lisans Öğrencilerine Yönelik Yurtdışında Eğitim Kursu” 12.02.2019–15.02.2019 tarihleri arasında konaklamalı olarak Trabzon ilinde düzenlenecektir.

Katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe giderleri belirlenen esaslar çerçevesinde bu bütçeden karşılanacaktır. Katılımcılardan herhangi bir sebeple para talep edilmeyecektir.

Proje Yürütücüsü:
Dr. Öğr. Üyesi Servet ÇELİK

Başvuru Şartları

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır:

Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde Sosyal veya Beşeri Bilimler temel alanlarının herhangi bir alt dalında lisans düzeyinde öğrenim görüyor olmalıdır.

Adaylar başvuru tarihi itibariyle aynı yıl mezun olabilecek durumda bulunmalıdır.

Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adayların lisans programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri gerekmektedir.

Adaylar uluslararası geçerliği olan ve eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınavların herhangi birisinden en az B1 seviyesinde İngilizce bildiğini gösteren bir puan aldıklarını belgelemek durumundadırlar (YDS 60,TOEFL iBT 72, IETLS 5). Eşdeğerlilik listesi için: http://www.osym.gov.tr/Eklenti/101,yabanci-dil-esdegerlikleri-250713pdf.pdf?0

Öğrenim dili İngilizce olan programlarda (İngilizce Öğretmenliği vb.) öğrenim gören öğrencilerden bu şart aranmayacaktır.

Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.

Daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.

Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Bu projeye katılmak isteyen genç akademisyenlerin en geç 28.01.2019 günü mesai bitimine kadar http://2237.eltktu.com/basvuru-formu adresindeki Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir.