Lisans Öğrencilerine Yönelik Stajyer Araştırmacı Burs Programı

Burs
Lisans Öğrencilerine Burs

Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesinde görev alacak lisans öğrencileri aylık burs ile desteklenecek.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB), bilim temelli bilgi ve teknoloji
üretimi ile milli teknoloji hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının
gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla destekleyici ve teşvik edici programlar
yürütmektedir.

Bu çağrı kapsamında, lisans öğrencilerinin öğrenimlerinin yanı sıra bilimsel araştırma
projelerinde bilimsel etik kuralları gözeterek görev alması ve yaratıcılık, mühendislik, problem
çözme ve entelektüel becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. TÜBİTAK Merkez ve
Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev
alan/alacak lisans öğrencilerine burs imkanı tanınacaktır*. Öğrencilerin bu çalışmalarının
üniversitelerinde zorunlu staj olarak değerlendirilmesi durumu üniversitelerine bağlıdır.
STAR**, Stajyer Araştırmacı Burs Programı kapsamında Lisans Öğrencilerine Yönelik
Araştırma Projeleri çağrısına başvuran ve/veya bu programdan destek almaya hak kazanan
ve destek alan kişilerle ilgili işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu
üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma
projelerine star.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Bu Program TÜBİTAK BİDEB 2247 Usul ve Esasları kapsamında 2247/C Programı olarak
gerçekleştirilecektir.

Burs Kapsamı ve Süresi
1. Çağrı kapsamında, TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya
TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev alan lisans öğrencileri
için burs desteği sağlanacaktır.
2. Burslar, projedeki görevine devam etmesi koşuluyla bursiyerin desteklenmeye
başlandığı tarih esas alınarak maksimum 6 aylık süre sonunda sona erdirilir. Burs
ödemeleri bursiyerin projeye dahil olduğu tarihte başlar, 6 ayı aşmamak üzere proje
süresi boyunca devam eder. Proje devam ederken bursiyerlerin öğrenimini
tamamlamış olması burs ödemesine engel olmaz.
3. Burslar, ait oldukları ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde TÜBİTAK
tarafından bursiyerlerin banka hesaplarına ödenir. Ödemeler, GYK kararıyla avans,
peşin veya geriye dönük olarak 2 ya da 3’er aylık dönemler şeklinde yapılabilir.

Burs Miktarı
Bursiyerlere ödenecek azami burs miktarı aylık 750 TL’dir. TÜBİTAK’ın diğer
programlarından da burs alınması halinde verilecek burs miktarı yukarıdaki miktara
tamamlanır.

Bursiyerlerle ilgili 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrası (d) bendinde belirtilen %1 oranındaki
iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda
olmayanlar için ayrıca %5 oranındaki genel sağlık sigortası primine ilişkin giderler
sözleşme hükümlerine göre projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından açılan
proje özel hesabına TÜBİTAK tarafından aktarılır. 5510 sayılı Kanundaki
yükümlülükler, projenin yürütüldüğü kurum/kuruluş tarafından yerine getirilir.

Başvuru Koşulları
1. T.C. vatandaşı veya 5901 sayılı kanunda geçen Mavi Kart sahibi olmak
2. Herhangi bir kurum/kuruluşta tam veya kısmi zamanlı çalışmıyor olmak
3. Türkiye’de lisans derecesi veren bir programda kayıtlı olmak
4. OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile
doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller
çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından
çıkarılmamış olmak
5. Özel öğrenci statüsünde olanlar ve pasif öğrenciler (kaydı dondurulmuş vb.) bu
çağrı kapsamında bursiyer olamaz.

Başvuru Dönemi
STAR Lisans Çağrısı

Açılış Tarihi
2 Kasım 2020

Kapanış Tarihi
30 Kasım 2020

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two × 2 =