Lisans Öğrencileri İçin Ücretsiz Eğitim ve Turkcell de Çalışma Fırsatı

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gençlere özel yazılımcı yetiştirme programımız: Geleceği Yazanlar, Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım! Ücretsiz eğitim programı, projeler, mentorluk ve Turkcell bünyesinde çalışma fırsatı yakalamak için hemen başvur.

Geleceği Yazanlar Programı, yazılım sektöründe ihtiyaç duyulan alanlarda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve istihdam sağlayarak Türkiye’nin yazılım sektöründe öncü ülke haline gelmesini hedefliyor.

Birebir mentorluk, sınıf içi eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri ile desteklenen yolculukta katılımcılar programı başarı ile tamamladıklarında Turkcell ve grup şirketlerinde istihdam imkanını da yakalamış olacaklar.

Programa öğrenmeye, kendini teknoloji alanında geliştirmeye hazır herkes başvurabilir.

Birden fazla eğitime başvurabilir miyim?
Programımızdaki her bir sınıfta ayrı ayrı ödevler, projeler ve birebir mentorluk olacaktır. Bu eğitimler online ortamlarda yoğun bir içerik ile gerçekleşecektir. Dolayısıyla tek bir alana başvurmanız gerekmektedir.

Programa başvurabilmek için gerekli koşullar aşağıda belirtilmiştir:

Lisans 4. Sınıf / yüksek lisans / doktora öğrencisi veya yeni mezunsan,
Öğrenmeye, kendini teknoloji alanında geliştirmeye hazırsan,
Kariyerine en yeni teknolojiler ile Turkcell ve grup şirketlerinde yön vermek istiyorsan

Programda aşağıdaki konu başlıklarında eğitim, gelişim ve istihdam fırsatları sunuluyor.

Swift ile IOS Uygulama Geliştirme Ders Programı
Swift
Versiyon Kontrol

Swift Giriş

Değişkenler ve Veri Tipleri

Standart Programlama Yapıları

OpXnal

CollecXons

Nesne Tabanlı Programlama

İleri Swift

IOS
IOS Giriş

IOS Tasarım

IOS Çalışma Yapısı

IOS Widgets

Kullanıcı Etkileşimi

Listeleme İşlemleri

IOS Depolama İşlemleri

İleri IOS

İnternet Tabanlı İşlemleri

Lokasyon İşlemleri

Kotlin ile Android Uygulama Geliştirme
Kotlin ile Android Uygulama Geliştirme Ders Programı
Kotlin
Kotlin Giriş

Değişkenler ve Veri Tipleri

Standart Programlama Yapıları

Collections

Nesne Tabanlı Programlama

CollecXons

Nesne Tabanlı Programlama

İleri Kotlin

Android
Android Giriş

Android Tasarım

Android Çalışma Yapısı

Android Widgets

Kullanıcı Etkileşimi

Material Design

Android Uygulama Mimarisi

Listeleme İşlemleri

Android Depolama İşlemleri

İnternet Tabanlı İşlemleri

Lokasyon İşlemleri

Java Programlama
Java Programlama Ders Programı
JAVA
Java & IDE kurulumu

Programlama mantığının aktarılması

Algoritma Bilgisi ve Mantığı

Veri tipleri ve değişkenler

Operatörler

Şart blokları

Diziler

Döngüler

Classlarla Çalışmak

Veritabanı İşlemleri ve SQL

Metotlar

Koleksiyonlar

Nesne Yönelimli Programlama Oturumu 1

Nesne Yönelimli Programlama Oturumu 2

Nesne Yönelimli Programlama Oturumu 3

Hata Yakalama

Çok katmanlı ve kurumsal mimarilerler çalışmak

CQRS

AOP – Loglama, Kaşeleme(Cache)

SQL

Hibernate

Spring Boot Oturumu 1

Spring Boot Oturumu 2

Spring Boot Oturumu 3

Test yönelimli programlama

.Net Programlama
.Net Programlama Ders Programı
.Net
Temel kavramlar

Github kullanımı

Visual Studio ortamı

Temel .net kavramları

İlk uygulama

Scope kavramı

Değişkenler ve veritipleri

Hata Yönetimi

Operatörler

Karar Yapıları

Arrays – list- collections

Döngüler

Hazır metotlar – metotlar

OOP temelleri

Property

Constructor

Inheritance

Polymorphism

Abstraction And Interface< SOLID Prensipleri Mssql ile db kavramlari Normalizasyon Primary key – foreign key Basit sorgulama Demo (DbFirst- Windows App) Html Javascript Bootstrap Asp.net core ile uygulama geliştirme Request-response yaşam döngüsü Startup.cs Mvc mimarisine giriş Controller ve action Razor view engine Layouts Models Strongly typed views Model annotations Katmanlı Mimariye Giriş TDD ve BDD kavramları Ef core and .net core Crud operasyonlari Repository pattern Business işlemleri (servis) Session, cookies Authentication - authorization ASP.NET Core ile Web API Geliştirme Razor ile SPA Deployment Proje hakkinda bilgilendirme Proje gereksinimlerinin paylaşilmasi Veri Bilimi Programı
Veri Bilimi Programı Ders Programı
Python Programlama
Python

Numpy & Pandas

Matplotlib & Seaborn

Foknsiyonel Keşifçi Veri Analizi

CRM Analitiği
KPI & Kohort Analizi

RFM & K-Means ile Müşteri Segmentasyonu

Beklenen Satış Tahmini

Müşteri Yaşam Boyu Değeri Tahmini

Tavsiye Sistemleri
Birliktelik Analizi

İçerik Temelli Filtreleme

İş Birlikçi Filtreleme

Matris Çarpanlarına Ayırma

Ölçüm Problemleri
Puanlama

Sıralama

AB Testi

Özellik Mühendisliği
Aykırı Değer

Eksik Değer

Encoders

Özellik Mühendisliği

Makine Öğrenmesi
ML Giriş ve Gradient Descent

Regresyon

Sınıflandırma

Gözetimsiz Öğrenme

Zaman Serileri
Zaman Serilerinin Doğasını Anlamak

Holt-Winters

İstatistiksel & Ekonometrik Zaman Serileri

Makine Öğrenmesi ile Zaman Serisi Tahmini

Doğal Dil İşleme
Metin Ön İşleme & Metin Görselleştirme

Duygu Analizi

Özellik Mühendisliği

Makine Öğrenimi ile Amazon Yorumlarının Modellenmesi

İleri Seviye Veri Bilimi
Git Github

Flask Model Deployment

Package Development and Publishing to PyPI

Uygulama Operasyon Programı
Uygulama Operasyon Programı Ders Programı
Linux
Linux Tarihçesi ve Sürümleri

Temel Komutlar ve Kabuk Erişimi

Standart I/O yapısı

vi/vim Editörü

Linux üzerinde temel haklar

Dosya Arşivleme ve SSH Kullanımı

Linux İşletim Sistemini Kurmak

Linux İşletim Sistemi Dosya Yapısı

Servis Yöenetimi

Kullanıcı Hesap Yönetimi

Uygulama Yönetimi

Paket Yönetimi

Log Dosyalarının Yönetim

Windows
Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri

Windows’un Tarihçesi ve Sürümlerinelerdir?

Demo: Windows 10 ve Windows Serverkurulumu

Dosya ve Klasör yetkileri tanımlama

Görev yöneticisini kullanma

Yeni kullanıcı hesapları oluşturma ve yetkilendirme

Workgroup, Domain yapısı ve aralarındaki farklar

Network Temelleri

Oracle
Veritabanı Nedir, veritabanı çeşitleri (OLAP-OLTP)

Oracle Veritabanı sunucusunu yönetme

Oracle Ağ ortamını yapılandırma

Depolama yapılarını oluşturma ve yönetme

Veri yönetimi ve verileri taşıma

Kullanıcı oluşturma ve kullanıcıları yönetme

Veritabanı izleme ve performans yönetimi

SQL
SQL SELECT Deyimini Kullanarak Verileri Alma

Verileri Filtreleme Ve Sıralama

Tek Sıralı Fonksiyonlarını Kullanma

Veri Dönüştürme Fonksiyonları ve Koşullu İfadeleri Kullanma

Grup Fonksiyonlarını Kullanarak Verileri Raporlama

Join Kullanarak Birden Çok Tablodaki Verileri Görüntüleme

Sorguları Çözmek İçin Alt Sorguları Kullanma(Subqueries)

SET Operatörlerini Kullanma

PL/SQL
PL/SQL’e giriş

PL/SQL Veri Yapıları

PL/SQL Blok Yapıları

Kod akışını koşullu olarak kontrol etme(döngüler, denetim yapıları)

Saklı prosedürler ve işlevler oluşturma

İlgili yapıları gruplamak ve kapsamak

Başvuru Süreci 17 Kasım – 1 Aralık 2021
Değerlendirme Süreci 1 Aralık – 10 Aralık 2021
Bootcamp Programı 15 Aralık 2021 – 15 Nisan 2022
Yarı Zamanlı Çalışma 2 Mayıs – 31 Mayıs 2022
Final Değerlendirme Süreci 1 Haziran – 10 Haziran 2022

Daha fazla bilgi veya sorularınız için
destek@gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr
ile iletişime geçebilirsiniz.

Gençlere Yatırım, Geleceğe Yazılım Programı BAŞVURU FORMU