Lisans Öğrencileri Çeviride Şiir Yarışması

Şiir Yarışması
Lisans Öğrencileri Çeviride Şiir Yarışması

AnkaraBilimÜniversitesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Lisans Bölümü tarafından düzenlenen “Çeviride Şiir” yarışması, şiiri seven ve çeviriye ilgi duyan tüm lisans öğrencilerinin başvurularını bekliyor. Türkiye’deki üniversitelerde bölümü farketmeksizin, lisans eğitimi gören tüm öğrencilerin ÜCRETSİZ başvuru yapabileceği yarışmamıza hepinizi bekliyoruz.

Çevirisi yapılacak şiirler;

Dylan Thomas – Do Not Go Gentle into That Good Night
Robert Frost – The Road Not Taken

Her Şiir Kategorisinde Verilecek Ödüller
Birincilik Ödülü – e-Reader
İkincilik Ödülü – Scooter
Üçüncülük Ödülü – Harici Disk
Dördüncülük Ödülü – Bluetooth Hoparlör
Beşincilik Ödülü – Kulak Üstü Kulaklık

Başvuru: yarisma.ankarabilim.edu.tr
Bilgi için : ceviridesiir@ankarabilim.edu.tr
Son Başvuru Tarihi: 17 MAYIS 2021

ANKARA BİLİM üNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKüLTESİ
ÇEVİRİDE ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

üniversitemiz İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından 28.06.2021 tarihinde, uzaktan katılım, değerlendirme ve ödül töreni düzenlenmesi usulüyle, Çeviride Şiir Yarışması düzenlenecektir.

Türkiye genelindeki üniversitelere bağlı lisans bölümlerini kapsayacak olan yarışmamıza, Yüksek öğretim Kurumuna (YöK) bağlı üniversitelerdeki lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler istedikleri takdirde, gönüllük esasına göre, herhangi bir ücret ödemeksizin katılabilecektir. Yarışmada öğrencilerden İngiliz şair Dylan Thomas tarafından yazılan “Do Not Go Gentle into That Good Night” ve Amerikalı şair Robert Frost tarafından yazılan “The Road Not Taken” şiirlerinden yalnızca birini Çevirmeleri istenecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda, her şiir kategorisinde ilk 5’e giren öğrenciler ödül almaya hak kazanacaktır. Tüm ödüller Ankara Bilim üniversitesi tarafından karşılanacak ve ödemesi Ankara Bilim üniversitesi tarafından yapılarak kazananlara kargo yoluyla gönderilecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Çevirilerin Gönderilmesi İçin Son Katılım Tarihi 17 MAYIS 2021
öğrenci Kimliği Gizlenerek, Çift Okuma Yöntemiyle Değerlendirme MAYIS-HAZİRAN 2021
Her Kategoride İlk 5’e Girenlerin Açıklanması ve Ödül Töreni (Uzaktan) 28 HAZİRAN 2021

YARIŞMANIN KONUSU: 20. Yüzyıl İngiliz ve Amerikan Şiiri Çevirisi

Milattan önceki destanlara kadar uzanan köklü tarihi ile şiir, yaratıcı ifade biÇimlerini bir arada bulunduran özgün bir dildir. Farklı zaman dilimlerinde değişken biÇimsel ve biÇemsel özellikler gösteren bu edebi türün Çeviri aracılığıyla başka dillerde ifade edilmesi yalnızca hedef edebiyatı değil kaynak edebiyatı da zenginleştirmekte, geliştirmekte ve yenilik katmaktadır. Bu amaÇtan yola Çıkan Şiirde Çeviri yarışması İngiliz ve Amerikan Edebiyatı’nın 20. Yüzyıl şiiri iÇerisinde önemli eserlerden sayılan İngiliz şair Dylan Thomas tarafından yazılan “Do Not Go Gentle into That Good Night” ve Amerikalı şair Robert Frost tarafından yazılan “The Road Not Taken” şiirlerine odaklanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrenciler belirtilen şiirlerden yalnızca birini Çevirecektir.

Şiir Çevirilerinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki gibidir:

Şiirin ana fikrinin doğru anlaşılması
Şiirin biÇimsel ve biÇemsel özelliklerine uygun Çevrilmesi
Dilsel yaratıcılık ve orijinallik
Edebi yaratıcılık ve orijinallik
Şiirde anlam bütünlüğünün korunması
Dizelerin akıcı bir biçimde sıralanması
Uygun ve Çeşitli dilbilgisi yapılarının kullanılması
Uygun ve Çeşitli kelimelerin kullanılması
Dilin Türkçedeki noktalama işaretlerine ve yazım-imla kurallarına uygun biçimde kullanılması

https://yarisma.ankarabilim.edu.tr