“Let’s Be A Ring And Meet In eTwinning ” Projesi

eTwinning Projesi
eTwinning Projesi

Ankara Sincan Törekent MTAL ve Școala Superioară Comercială “Nicolae Kretzulescu” kuruculuğunda; Srednja ekonomska skola, Sarajevo Bosnia and Herzegovina, Ankara Keçiören Subayevleri MTAL, İstanbul Kartal Sabiha Gökçen MTAL, Ankara Sincan Fatih Anadolu Lisesi, Ankara Gölbaşı Anadolu Lisesi ve Ankara Sincan Pınarbaşı MTAL okullarının katılımıyla eTwininng projemiz uluslararası projeler kategorisinde yerini aldı.12 öğretmen, 52 lise öğrencisinin yürüttüğü proje Aralık 2023 – Mayıs 2024 tarihleri arasında çalışmalarını gerçekleştirdi. Projede öğrencilerin;

• Sosyal iyi oluş düzeylerini artırmayı,

• Yaratıcı drama ve Orff etkinlikleri ile sosyal duygusal becerilerini geliştirmeyi,

• Eğlenceli ve kalıcı öğrenme sağlamayı,

• Ekip çalışmaları ile iletişim ve iş birliği becerileri kazandırmayı,

• ORFF Schulwerk ile etkinlikleri ile ritim duygusunu, müziksel bilgi ve isteğini geliştirmeyi,

•Dijital becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

etwinning
etwinning
etwinning
etwinning

Ayrıca proje ile öğrencilerin sosyal iyi oluşlarını geliştirmelerine odaklanarak, sosyal ve kültürler arası becerileri, ritim, hareket, dans, doğaçlama, keşfetme, yaratma gibi becerileri özgürce tanıyıp kullanmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Projede yer alan çalışmaları içeren e-dergimiz

https://heyzine.com/flip-book/88e3b0d749.html