Lefke Avrupa Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi

Lefke Avrupa Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi
6-8 Temmuz 2017 Lefke/KKTC

Kongre’ye Davet
Lefke Avrupa Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi (LAÜ-SOSBİL2017), değişik ülkelerin üniversitelerinde sosyal bilimler öğrenimi gören öğrencileri Kıbrıs’ın güzelliklerinde buluşturmak, birlikte düşünüp birlikte araştırmaları için kapı açmak, hocalarının önderliğinde bilim dünyası ile tanıştırmak ve onlara disiplinler arası bakış açısı kazandırmak amacıyla düzenlenmektedir.

Sevgili Gençler,
Üniversitemiz, geleceğin ancak gençlerle birlikte inşa edilebileceği, bilimsel çalışma ve araştırmaların merkezinde gençlerin yer almasının tartışmasız şart olduğu görüşündedir. Bunu sağlamanın ilk basamağı da sizlere güvenmek ve fırsat hazırlamaktır. Düşünen, araştıran, karşılaştıran, paylaşan gençlik istiyoruz. Sizde bu niteliklerin var olduğunundan da kuşkumuz yok. 6-8 Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kongre’ye, Fakülte, Enstitü ya da Yüksekokullarda Beşeri Bilimler, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Dilbilim, Eğitim Bilimleri, Ekonomi, Finans, Gazetecelik ve Medya, Halkla İlişkiler, Hukuk, İktisat, İşletme, Psikoloji, Sağlık Bilimleri, Sinema-TV, Siyasal Bilimler, Sosyal Hizmetler, Spor Bilimi ve Eğitimi, Tarih, Turizm Çalışmaları, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Uluslararası İlişkiler ve sosyal bilimlerimn diğer dallarında öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabileceklerdir. Bu alanlardan birinde öğrenci misiniz? Gelin, düşüncelerinizi, projelerinizi kürsüden aktarın. Sözlü bildiriyle, poster sunumla katılabileceğiniz gibi dinleyici olarak da katılabilirsiniz.

Bilimde deneyim çok önemlidir. LAÜ-SOSBİL2017, sizi seçkin bir akademisyen kadrosuyla tanıştırmayı da amaçlamaktadır. Kafanızda oluşan değişik düşünce ve projeleri konuşabilecek, görüşlerinizi geliştirecek bilimsel deneyimlerden yararlanacaksınız. Sizlere bu ortamı sağlayacağız. Değişik ülkelerden gelen değerli bilim adamları oturumları yönetecek; bütün oturumlarda konuşmacılar yalnızca sizler olacaksınız. Özellikle sizlerin bilimsel girişim ve düşüncelerinizi dinlemeyi, genç dimağlarınızda nasıl bir gelecek tasavvurunun oluştuğunu öğrenmeyi önemsiyoruz. Kongrede buluşmak üzere, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyoruz.

LAÜ-SOSBİL2017 DÜZENLEME KURULU ADINA
Prof.Dr.Saadettin Yıldız
LAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

Katılım Şartları
Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri Alanında Lisans Eğitiminin 3. veya 4. sınıfında olmak ve/ ve ya Sosyal, Beşeri ve Eğitim Bilimleri alanında Lisansüstü Eğitimde öğrenci olmak. Kongrede kabul edilen bildirilerin özetleri Bildiriler Özet Kitapçığı’nda yayınlanacak, bildirilerin tam metinlerinin hakem süreci tamamlandıktan sonra, kongreye katkı yapan dergilerde yayımlanacaktır.