LED’LERLE HAVAYA YAZI YAZMA

8 adet mavi LED ve PIC16F84A mikro denetleyicisi yardımıyla havada yazı oluşturma.

 

YAZI: pdf dosyayı incelemek için tıklayın

PCB dosyaları

Lehim yüzeyi

Eleman yerleşim planı

PIC programlama için gerekli dosyalar

C kodu     Hex kodu     PIC C derleme işlemleri

Bilgi sayfaları  (datasheets)

PIC16F84A mikrodenetleyici (1.45MB)

LM7805 gerilim regülatörü