LED KÜPÜ

64 adet LED ve PIC16F877A mikro denetleyicisi ile LED küpü yapımı.

 

YAZI: pdf dosyayı incelemek için tıklayın

Elektronik devre şeması  

5V’luk regülatör devresi

Baskı devre kartının üst ve alt görünüşü

LED yerleşim planı

LED küpünün genel görünüşü

4x4x4 LED küpüne ait video görüntüsü (1.62 MB)

Projeye ait PIC programı:

C kodu    Hex kodu

Bilgi sayfaları  (datasheets)

PIC16F877A mikro denetleyici (4.26 MB)

BC327 transistör

LM7805 gerilim regülatörü