LABİRENT’TEN BİR ÇIKIŞ BUL

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
LABİRENT’TEN BİR ÇIKIŞ BUL

1. Giriş
Özel eğitimde klasik metotlarla bilgi ve becerileri öğretmek çok zor ve bazen de
imkânsızdır. Öğrenmenin ve bilginin başlangıcı meraktır. Öğrencilerin merakını uyandırıp
edindikleri bilgilerin kalıcı olabilmesi için kullanılacak eğitim ortamı ve materyaller üzerine
oluşturulan beyin fırtınası sonucu Labirent Projesi ortaya çıkmıştır.
Öğretmen merkezli ve sunum metoduna dayanan geleneksel eğitim anlayışının
yerine öğrenci merkezli yaşantı ve buluş yöntemlerini içeren yaparak yaşayarak öğrenmeyi
esas alan Labirent Projesi zihinsel engelli ve otizmli öğrenciler için eğitimde bir fark
yaratacaktır.

Labirent; bilişsel beceriler, ifade edici dil becerileri, motor beceriler, yönerge takibi,
duyu kontrolü sağlama, kavram becerileri, taklit becerileri alanlarında özel hazırlanmış
materyaller ile birebir eğitimin yapıldığı öncü ve özgün bir eğitim ortamıdır. Türkiye’ de
benzer bir projenin daha önce uygulanıp uygulanmadığı araştırıldığında; aynı içerikte
uygulamalara rastlanmamıştır.

2. Problem Durumu
Özel gereksinimli çocukların eğitiminden etkili sonuç alabilmek için; akademik ve
teknik açıdan donanımlı, materyal çeşitliliğine sahip, tüm duyularını harekete geçiren
uygulama alanlarının varlığı eğitimin kalıcılığını sağlar. Okulumuz öğretmenleri ile yapılan
toplantılar, anketler ve gözlemler sonucu her becerinin sınıf ortamında öğretilemediği, sınıf
içi “Ölçüt Bağımlı Test ve Anket sonuçlarına göre” hedeflenen öğretim amaçlarının en fazla
%70 oranında gerçekleştirilebildiği tespit edilmiştir. Bu oranın %90’a çıkartılması için farklı
eğitim ortamı ve materyallere ihtiyaç duyulduğu saptanmıştır. Becerilerin öğretiminde
uygulama yapılabilecek alanların sınırlı olması projemizin ortaya çıkmasındaki temel
sorundur.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri

3.1. Çalışmanın amacı
Labirent Projesinin amacı “Hayatta Bir Labirenttir” fikrinden yola çıkıp,
öğrencilerimizin meraklarını uyandırarak keşfetmeleri ve eğlenerek öğrenmelerine ortam
oluşturmaktır. Labirent projesi ile özel gereksinimli bireylerin ( zihinsel engelli ) toplumda
bağımsız ya da en az bağımlı yaşayabilmeleri için kendi başlarına karar verme yetisini
geliştirmek temel amacımızdır.

3.2.Çalışmanın hedefleri
-Özel gereksinimli bireylerin bilişsel becerilerini geliştirerek problem çözebilmelerini,
-Motor becerilerini geliştirerek yaparak yaşayarak öğrenmelerini,
-Labirentteki yönleri takip ederek bağımsız karar verme becerisini ve özgüveni
geliştirmelerini,
-Öğrenilenlerin genellenmesi ile bağımsız yaşama becerisini geliştirmelerini,
-Eğitim ortamının farklılığı ile meraklarını ortaya çıkarmayı,
-Yönerge takibi ve oyunlaştırarak ifade edici dil becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

4.Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Özel gereksinimli bireylerin eğlenerek, keşfederek, yaparak yaşayarak öğrenmelerine
imkân sağlayan labirentte, bilişsel becerilerini geliştirerek problem çözebilmelerini, eğitim
ortamının farklılığı ile meraklarını ortaya çıkarmayı, labirentteki yönleri takip ederek
bağımsız karar verme becerisini ve özgüveni geliştirmelerini, motor becerilerini geliştirerek
yaparak yaşayarak öğrenmelerini, yönerge takibi ve oyunlaştırarak ifade edici dil becerilerini
geliştirmeyi ve öğrenilenlerin genellenmesi ile bağımsız yaşam becerilerini ortaya çıkartmak
için basamaklandırılmış eğitim, açık anlatım, problem çözme, dramatizasyon, soru cevap,
oyun yöntemleri kullanılmıştır. Çocuklarla yapılan çalışmaların değerlendirilmesinde ölçüt
olarak bağımlı ölçü aracı kullanılmıştır.

Abdurrahman TÜLÜ
Tolga SELİMOĞLU
Taliha Sultan SATIR
Mersin / Erdemli Arpaçbahşiş Özel Eğitim Uygulama Merkezi
Nilhan İYİDOĞAN
Mersin / Kargıpınarı Çıkacak İlkokulu
Ayşe ÖRNEK
Mersin / Mezitli Özel Eğitim Uyg. Merk. ve Özel Eğitim İş Uyg. Merk.
MERSİN / ERDEMLİ ARPAÇBAHŞİŞ ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA MERKEZİ
II. KADEME

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin