Kütlenin korunumu

Deneyin Adı : Kütlenin korunumu

Deneyin Konusu : Bir sıvı ve bu sıvıda çözünen bir katının karıştırılmadan önceki ve karışım halindeki kütlesinin bulunması.

Deneyin Amacı : Tuz ve suyun karıştırılmadan önceki toplam kütlesi ile karıştırıldıktan

sonraki toplam kütlesini karşılaştırmak.

Kullanılan Araç ve Gereçler :

1) Eşit kollu terazi

2) Tartım takımı

3) Yemek tuzu (3 gram)

4) Spatül

5) Su

6) Erlenmayer

7) Şişe kapağı

Deneyin Yapılışı :

1) Erlenmayere bir miktar su koyunuz.

2) Şişe kapağına yemek tuzu koyunuz.

3) Erlenmayer, su, kapak ve tuzu tartınız.

4) Kapaktaki tuzu dikkatlice erlenmayerin içindeki suya boşaltınız. Erlenmayeri çalkalayarak

tuzun suda çözünmesini sağlayınız.

5) İçinde tuzlu su bulunan erlenmayeri tekrar tartınız.

Deneyin Sonucu : Tuz ile suyun karıştırılmadan önceki toplam kütlesi, karıştırıldıktan

sonraki kütlesine eşit olur.