Kütle değişirmi

Deneyin Adı: Kütleler değişir mi?
Tepkimeye giren maddelerin başlangıçtaki kimyasal özelliklerini kaybettiğini biliyorsunuz. Acaba bu maddelerin kütlelerinde de bir değişme olur mu?
Neler Kullanırız?
1-Demir tozu 2- Kükürt tozu 3- İspirto ocağı 4- Deney tüpü 5- Balon 6- Cam çubuk 7- Üçayak terazi 8- Tartı takımı 9- Bağlama parçası 10- Destek çubuğu 11- Bünzen kıskacı
Nasıl Bir Yol İzleriz?
1- 7 g demir (Fe) tozuyla 4 g kükürt (s) tozunu iyice karıştırır ve deney tüpüne koyarız. Deney tüpünün ağzına bir balon takar ve bunu içindekilerle birlikte takıp sonucu yazarız. Balon ve deney tüpünün toplam kütlesini hesaplarız. Düzeneği kurarak tüpü ısıtırız. Isıtma süresince demir ve kükürt tozu karışımında oluşan değişiklikleri gözlemleriz.
2- Deney tüpündeki değişiklikler sona erince ısıtma işlemini durdururuz. Soğuduktan sonra deney tüpünü balonu çıkarmadan yeniden tartarız. Bu tartım değerinden balonun kütlesiyle deney tüpünün kütlesinin toplam değerini çıkarırız. Elde ettiğimiz değer oluşan yeni maddelerin kütlesidir.
Vardığımız Sonuç
Yaptığımız deneyde tepkimeye giren demir ve sülfürün kütleleri toplamının tepkime sonunda elde edilen FeS (demir sülfür) bileşiğinin kütlesine eşit olduğunu görürüz. Aynı şekilde 56 gr Fe ile 32 g S tepkimeye girdiğinde 88 g FeS oluşur. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı elde edilen maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bu durum tepkimelerde kütlenin korunumu kanunu olarak adlandırılır. Tepkimeye giren maddelerin belirli oranları vardır. Örneğin; 58 g demir ve 32 g sülfür varsa bu maddeler tepkimeye girdiğinde yine 88 g FeS oluşur ve 2 g demir artar.