Kütahya Lise Öğrencileri Arası Slogan Yarışması

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM/KURULUŞ

Kütahya /Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi

YARIŞMANIN ADI

Büyük Zaferin Ev Sahibiyiz

YARIŞMANIN KONUSU

Üzerinde yaşadığımız toprakların

büyük zaferlere ev sahipliği yapmış olduğunun bilinciyle 30 Ağustos Zaferi’nin 100.yılında”zafer ve kahramanlık”konulu slogan yazılması .

YARIŞMANIN AMACI

Büyük Zaferin 100. Yılı münasebetiyle öğrencilerimizde millî birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek, üstüne basıp geçtiği toprakların sadece bir toprak parçası olmadığı, şehitlerimizin kanıyla sulanan kutsal topraklar olduğunun bilicini aşılamak.

YARIŞMANIN TÜRÜ

Slogan Yarışması

HEDEF KİTLE

Kütahya genelindeki tüm resmi ve özel okullardaki ortaöğretim öğrencileri

YARIŞMA TAKVİMİ

Son Başvuru Tarihi:01 Haziran 2022

Seçici Kurulun Eserleri Değerlendirme Tarihi:

08 Haziran 2022

Ödül Töreni Tarihi:26 Ağustos 2022

YARIŞMA ŞARTLARI

Sloganlar T.C. Anayasası ve Millî Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyecek olup;

1-Yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

2-Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3- Yarışmaya Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel ortaöğretim okullarının hazırlık, 9, 10, 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri katılacaktır.

4-Öğrenciler, en fazla 1 (bir) sloganla etkinliğe katılabilecektir.

5-Her okuldan 5(beş) Slogan yarışmaya katılabilir.

6-Yarışmaya katılan Sloganlar okulumuz e-posta adresine gönderilecektir. E-posta adresi:757901@meb.k12.tr

Elden ,posta yada kargo ile gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

7-Gönderilen e-postaların konu alanına “slogan yarışması” yazılacaktır.

8-Slogan metninde yer alacak sözcüklerin, Türkçe olmasına özen gösterilecektir.

Mesaj net, anlaşılır biçimde verilmelidir.

9-Sloganlar en fazla 10 (on) sözcükten oluşacaktır.

10- Sloganlar, “Büyük Zaferlerin gerçekleştiği bu topraklar” konusunda farkındalık geliştirici içerikte olmalıdır.

11- Sloganlar, belirli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya ait olmayıp tamamen özgün nitelikte olacaktır.

12- Sloganlar, yarışmanın amacına ve konusuna uygun olup temel değerlerimizle örtüşmeli; hakaret, siyasi içerik, estetik olmayan duygular vb. içermemelidir.

13- Bir yerden, etkinlikten, yazılı veya görsel bir yayından tamamen ya da kısmen kopyalanan; daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılan eserler diskalifiye edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Yarışmada dereceye giren ve sergilenmek/yazılı-görsel bir yayında kullanılmak amacıyla seçilen sloganların baskı ve kopyaları Altıntaş İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi Müdürlüğünde kalacaktır. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği afişin/sloganın kendisine ait olduğunu, alıntı olmadığını kabul ve beyan etmiş olur. Eseri ödül alan veya sergilemeye/herhangi bir yayında kullanılmaya değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül ve her türlü kazanımları geri alınır. Müşavirliğimiz, ödüle ya da sergilenmeye/herhangi bir yayında kullanılmaya değer bulunan afişlerin/sloganların orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, tanıtım, konferans vb. faaliyetlerinde ve ayrıca afiş, katalog, broşür, ilan panoları vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkına sahiptir.

Yarışmaya katılan öğrencilerimiz, yukarıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

ÖDÜLLER

Birinci:2000 TL

İkinci:1000 TL

Üçüncü:500 TL

Not:Yarışma ödüllerinin bütçesi okul aile birliği tarafından karşılanacaktır.