Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu

Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ortaklaşa olarak Türk Tarih Kurumu himayelerinde 1-2-3 Aralık 2017 tarihleri arasında Kuşadası’nda Kuşadası ve Çevresinde Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu düzenleyecektir.

Sempozyum Amacı

Ege bölgesinin doğal güzellikleri ile dikkat çeken nadide beldelerinden biri olan ve önemli bir Turizm bölgesi olan Kuşadası aynı zamanda hiç kuşku götürmeyecek şekilde bir Türk beldesidir. Kuşadası’nın Türkleşmesi ve burada köklü bir Türk kültürünün yaygınlaşmasının oldukça eski bir geçmişi bulunmaktadır. Son zamanlarda popüler kültürün ve Turistik belde olmanın koşulları altında Kuşadası’nın bu özelliği göz ardı edilmeye başlanıldığı gözlemlenmektedir. Turizmin gelişmesi ve turistik değerlerin ön plana çıkarılması adına belki iyi niyetli girişimler neticesinde bölgeden Türk ve Müslüman dönemi öncesine ait eser ve isimlerin ön plana çıkarılıp parlatıldığı ve Kuşadası ismi ile özdeşleştirilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmalar zaten tam manasıyla henüz ortaya konulamamış olan Kuşadası’nın Türk dönemine ilişkin izlerinin zihinlerde tamamen küllenmesine yol açma tehlikesi ile karşı karşıya bırakmaktadır.

Karşı karşıya olunan bu durumdan hareket ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ile Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği ortaklaşa olarak bir yandan unutulma riski bulunan bir yandan da henüz gün ışığına yansımayan Kuşadası’nın Türk ve Müslüman tarihinin bilimsel bir zeminde irdeleneceği ve kalıcı bir kültür eserine dönüşeceği bir sempozyum düzenlenmesi gereği hissedilmiştir.

Sempozyum Konuları

Erken Dönemde Kuşadası ve Çevresinde Türkler: Avarlar ve Peçenekler
İslam Akınları ve Kuşadası ve Çevresinde İlk Müslüman İzleri.
Malazgirt Sonrası Kuşadası ve Çevresini Etkileyen Türk Hareketliliği: Çaka Bey, Tanrıvermiş Oğulları (Efes Türk Beyliği).
Aydınoğulları ve Zamanında Kuşadası: İbrahim Bahadır Bey ve Hızır Bey Dönemleri.
Çelebi Mehmed: Bölgede Osmanlı Hakimiyetinin Başlaması, Kuşadası’nda ticaret ve Dengeler.
II. Murad Dönemi: Aydınoğlularının Sonu İzmir’in Fethi ve bunların Kuşadası’na Yansıması.
Yavuz ve Kanuni Dönemleri Osmanlı Hakimiyetinin Kıyılarda Güçlenmesi Döneminde Kuşadası ve çevresi.
Osmanlı Son Dönemi ve İşgal Yıllarında Kuşadası.
Kurtuluş Savaşı’nda Kuşadası Kuva-i Milliye yapılanması
Kuşadası Efeleri ve Kurtuluş Savaşına Katkıları
Kuşadası ve Çevresinde Tasavvuf ve Tasavvufu Şahsiyetler
Kuşadası ve Çevresinde Türk Kültürünü Yansıtan Meslekler ve Kültürel Zenginlikler
Kuşadası ve Çevresinin Tarih İçinde Yetiştirdiği Şahsiyetler

Önemli Tarihler:

11 Eylül 2017 İlk Duyuru
27 Ekim 2017 Özet Bildiri Gönderimi İçin Son Tarih.
03 Kasım 2017 Kabul Edilen Bildirilerin İlanı
24 Kasım 2017 Sempozyum Programının İlanı
1-2-3 Aralık 2017 Sempozyum icrası
01 Ocak 2018 Tam Metinlerin Teslimi
30 Nisan 2018 Sempozyum Kitabının Basılması

ONUR KURULU

Yavuz Selim KÖŞGER Aydın Valisi
Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. Cavit BİRCAN Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM Dokuz Eylül Üniversitesi (başkan)
Doç.Dr. Hüseyin ÜRETEN Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Kemal Ramazan HAYKIRAN Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd Doç. Dr Ahmet TOKSOY Adnan Menderes Üniversitesi
Mahmut ÖKÇESİZ-Kuşadası Kültürel ve Tarihi Mirası Koruma Derneği

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Cüneyt KANAT Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Enver KONUKÇU Atatürk Üniversitesi (Emekli )
Prof. Dr. İlhan ERDEM Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail AKA Ege Üniversitesi ( Emekli )
Prof Dr. Mehmet ERSAN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Metin EKİCİ Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Muzaffer DEMİR Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Tufan GÜNDÜZ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Turan GÖKÇE İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Adnan ÇEVİK Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Cihan ÖZGÜN Ege Üniversitesi
Doç.Dr. Ercan UYANIK Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr Hüseyin ÜRETEN Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Murat KEÇİŞ Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç.Dr. Olcay PULLUKÇUOĞLU YAPUCU Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Tanju DEMİR Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Günver GÜNEŞ Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Aysun SARIBEY HAYKIRAN Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd.Doç. Dr. Bülent ÇELİK Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet BAŞARAN Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Musa GÜMÜŞ Adnan Menderes Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tuncay Ercan SEPETÇİOĞLU Adnan Menderes Üniversitesi

SEKRETERYA

Doğan AKBEYAZ Adnan Menderes Üniversitesi
Ali ÖZÇELİK Adnan Menderes Üniversitesi
Uğur AVCI Ege Üniversitesi
Cemal ÜSTÜN Adnan Menderes Üniversitesi
Yasin AKMEŞE Adnan Menderes Üniversitesi
Yunus GÜVEN Adnan Menderes Üniversitesi