Kuş Evleri Fotoğraf Yarışması

Kuş Evleri Fotoğraf Yarışması

Vakıf Katılım A.Ş.
“Kuş Evleri” Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

Amaç: Unutulmaya yüz tutmuş vakıf eserleri arasında yer alan nezaketin, merhametin ve zarafetin
nişanesi kuş evlerini yeniden hatırlatmak, günümüz sosyal yaşamının bir parçası haline getirmek,
ve gelecek nesillere aktarmak.

Konu: Kuş Evleri
Osmanlı mimarisinin en zarif ve en güzel eserlerinden olan “Kuş Evleri” fotoğraf yarışmasının
düzenlenmesi.

Yarışmanın Organizasyonu:
“Kuş Evleri Fotoğraf Yarışması”, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından düzenlenmektedir ve
yürütücülüğü de Vakıf Katılım Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir.

Yarışma Bölümleri:
Yarışma; Sayısal (dijital) kategoride, Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür.
Renkli ve Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Katılım Koşulları:

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Yarışmamız; seçici kurul üyeleri, Vakıf Katılım Bankası A.Ş. yönetimi ve çalışanları, TFSF
temsilcileri ile birinci dereceden yakınları dışında, 18 yaş üstü tüm fotoğrafçıların katılımına
açıktır. Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.

3- Yarışmacılar, en çok 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğrafla yarışmaya
katılabilirler.

4- Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul
edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş
olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

5- Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile bu
fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Fotoğrafın, sergilenmiş ve
fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından
engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda
yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

6- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

7- Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

8- Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

9- Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”
(www.tfsf.org.tr/indir/yarismalar/TFSF_Yarisma_Duzenleme_Standartlari_Yonergesi-YG_002-
10-03_06_2017.pdf) 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya
sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum
diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade
etmesi gerekir.

10- TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen
gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya
problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali
yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya
gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için
bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

11- Düzenleme Kurulu ve TFSF, ödül ve sergileme hakkı kazanan ve satın alma uygulanan
fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

12- Düzenleme Kurulu; ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan dilediği kadarını sergileme bedeli
kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.

13- Fotoğraflar jüriye tümüyle karartılabilir bir salonda; 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü bir
projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD
4K 3840 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42-55 inç’lik bir LCD monitörde sunulacaktır.

14- Yarışma sonuçları Vakıf Katılım A.Ş’nin www.ortakgecmisortakgelecek.com.tr adresinden ve
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu – TFSF’nin www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org
web sitelerinde ilan edilecek; ayrıca tüm ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve/veya
e-posta yoluyla bildirilecektir.

Yarışma Takvimi:
Fotoğrafların Son Teslim Tarihi : 23 Mart 2018
Fotoğrafların Değerlendirmesi : Nisan 2018
Sonuç Duyurusu : Nisan 2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : (Daha sonra açıklanacaktır.)

Ödüller:
Birincilik 8.000.- TL
İkincilik 5.000.- TL
Üçüncülük 3.000.- TL
Üç kişiye mansiyon 1000.- TL
Sergileme (en fazla 50 eser) 200.- TL

Jüri (ada göre alfabetik sırayla):
İkram GÖSTAŞ Vakıf Katılım Genel Müdürü
Ahmet İKİZOĞLU Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Müdürü
Şinasi AKHAN Vakıf Katılım Kurumsal İletişim Yönetmeni
İbrahim ZAMAN Fotoğraf Sanatçısı
İsmail KÜÇÜK Fotoğraf Sanatçısı
İzzet KERİBAR Fotoğraf Sanatçısı
Murat GÜR Fotoğraf Editörü/Sanat Yönetmeni
Mustafa YILMAZ Fotoğraf Sanatçısı
Nevzat ÇAKIR Fotoğraf Sanatçısı
(Jüri en az üç üye toplanabilir.)

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2018-021” patronaj ile
onaylanmıştır.

PYarışma Hakkında Sorular yarisma@vakifkatilim.com.tr üzerinden yazılı olarak alınacak,
sorulara yazılı olarak cevap verilecektir.