Kurumsal ve Toplumsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi

KURUMSAL VE TOPLUMSAL ÇATIŞMALAR/ÇÖZÜMLER KONGRESİ

AMAÇ

Sağlık İletişimi, Siyasal İletişim, Tüketim, Sosyal Sorumluluk, Etik, Medya ve Kadın, Medya Araştırmaları, Sanat İletişimi, Eğitim İletişimi, Bilgi Teknolojileri, Toplumsal ve Kurumsal Nefret Suçları/söylemler, İnanç ve İletişim, Yeni Toplumsal Hareketlerin toplumsal ve kurumsal çatışmalarda oynadığı/oynayacağı rol; çeşitli kurumlarca yapılan çalışmalar, gelişmeler, uygulamalarda ortaya çıkan sorunlar, çözüm önerileri, yeni araştırmalar, üretimlerin sunulması ve değerlendirilmesidir.

Kongrenin iletişim, sosyoloji, siyaset, ekonomi, hukuk, eğitim, turizm, sanat, işletme, sağlık uzmanlarının, bu alanlara ilgi duyan, çalışan, araştırmalar yapan, medyada görev alan kişilerin buluştuğu güzel bir ortama ev sahipliği yapması beklenmektedir.

İÇERİK

Günümüzün modern toplumlarında çatışmalar toplum ve kurumlar için en hayati hususların başında gelmektedir. Toplumsal ilgi ve dikkatin önemli bir bölümünün en azından dolaylı olarak bireysel ve grupsal, toplumsal temele dayanan çatışmalara yönelmesine neden olmaktadır. Dolayısı ile günümüzde çatışma algısı sözü edilen ilk varsayımların tam olası yönünde değişmiştir. Buna göre, bugün modern ortamlarda çatışmaların kaçınılmazlığı kabul etmekle birlikte, çatışmayı değişimin bir sonucu olarak görmektedir. Çeşitli toplumsal tasarım şekilleri ve insan doğasına dayanan bu kaçınılmazlığın temel nedeni bilmekte ve arz etmektedir. Çatışmaların yok edilmesi gerektiği düşüncesi yerine, çatışmaya yol açan nedenlerin dikkatlice analizi sonucunda sakıncalı çatışmalarla başa çıkma, etkinliği ve verimi arttırıcı yönde yönetilmesi fikrinde toplumların ve kurumların, toplumsal yaşam düzenlerini sürdürebilmeleri sağlanabilir. Bu bağlam da, ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel teknolojik ve bilimsel değişmelere uyum sağlayabilmeleri için çatışmalar ve çözümlere ihtiyaç vardır. Sistemsel değişimler, teknolojik gelişmeler ile küreselleşme bu durumu doğrudan etkilemekte ve yeni söylemler üretmeye neden olmaktadır. Sağlık, ulaşım, sosyoloji, eğitim, iletişim ve daha birçok alanda teknolojinin yaygınlaşması beraberinde toplumsal ve kurumsal değişmeleri ve çatışmaları getirmektedir. Bireylerden başlayarak meydana gelen birçok değişim çoğunlukla toplumsal ve kurumsal değişim olarak yaşanmaktadır. Toplumlarda belli oranlarda görülen değişmeler sağlık, doğa, toplumların yaşam tarzı, kurumların varlığı, yaşam tarzları ve davranışları, sosyal ilişkileri de etkilemektedir. Ve yeni biçimlerle topluma, kuruma, bireye yeni süreçler yaşatmaktadır.

Bu bağlamda üniversitemizce düzenlenecek olan “Kurumsal ve Toplumsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi” 1-3 Ekim 2015 tarihleri arasında, Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Düzce’de düzenlenecektir.

Kongrede; kurumsal ve toplumsal çatışmalar/çözümler alanındaki yeni/özgün, orijinal, araştırmaya dayalı, örneklemeli/uygulamalı bildirilere, yeni araştırma metodlarıyla yapılan çalışmalara yer verilecektir.

KONULAR VE KAPSAM
Sağlık İletişimi
Siyasal İletişim
Kent, Kentleşme, Çevre
Sosyal Sorumluluk, Etik
Yoksulluk, Yoksunluk, Eşitsizlik
Toplum ve Kurumsal Nefret Suçları/Söylemi
Medya ve Kadın
Medya Araştırmaları
Bilgi Teknolojileri
İletişim Hukuku
Tüketim
Sanat İletişimi
Eğitim İletişimi
Ekonomide İletişim
İnanç ve İletişim
Yeni Toplumsal Hareketler
Diğer

ÖNEMLİ TARİHLER
ÖZET İÇİN SON GÖNDERİM TARİHİ : 30 MAYIS 2015
KABUL EDİLEN ÖZETLERİN İLANI : 15 HAZİRAN 2015
TAM METİN İÇİN SON GÖNDERİM TARİHİ : 20 AĞUSTOS 2015