Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP)

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP)

REC Türkiye ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından özel sektör profesyonelleri için tasarlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı (KSSP), kurum temsilcilerinin öncülüğü ile sürdürülebilirlik vizyonunu kurumların stratejilerine yansıtmasını hedeflemektedir.

KSSP, REC tarafından 2004’ten bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Akademisi (http://sdacademy.rec.org) kapsamında birçok Avrupa ülkesine sunulan eğitim programlarındaki deneyimler kullanılarak kurumların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türkiye’nin öncü üniversitelerinin katkılarıyla şekillendirildi. Program kapsamındaki eğitimler; sürdürülebilirlik konusunda deneyimleri uluslararası ölçekte kabul gören uzmanlar tarafından, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) işbirliği ile verilmektedir.

PROGRAMIN TANITIMI:

Kurumsal Sürdürülebilirlik Sertifika Programı, kurumların sürdürülebilirlik çalışmalarının yaygınlaştırılmasını sağlamak için çalışanların konuyla ayrıntılı bilgilendirilerek mesleki gelişimine destek verilmesini amaçlamaktadır. İstanbul’da her yıl büyük işletmelerin sürdürülebilirlik konusundaki karar vericilerinin katılımı ile kurumların itibarlarını geliştirmeleri için çok önemli fırsatlar sunmaktadır.

KSSP; ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Temelleri’ ve ‘Kurumsal Sürdürülebilirliğin Uygulanması’ olmak üzere iki modül ve farklı eğitim teknikleri ile kurgulanmaktadır. Eğitim programı genel olarak kurumsal sürdürülebilirlik konusunda herkesin ihtiyaçlarına göre geliştirilirken kişisel ilgi alanlarına cevap olacak özel içeriğe de sahip. Program; interaktif çalıştaylar, müzakere eğitimleri ve farklı yöntemlerle katılımcıların aktif olmalarını sağlayacak teknikler sunmaktadır.

Programın eğitimcileri; ulusal ve uluslararası, alanda uzman veya akademisyenlerdir. Uluslararası, ulusal ve yerel tecrübeler katılımcılara aktarılmakta, paylaşımları arttırmak için ortamlar sunulmaktadır.

Program, bütünleşik iki modülden oluşmaktadır:

– Kurumsal Sürdürülebilirliğe Giriş
– Kurumsal Sürdürülebilirliğin Uygulanması

Haftaiçi iki gün 17.30 – 19.50 arasında, toplamda 16 ders ve 48 saatlik program “cafe dialogue” adlı sohbet toplantıları ve saha ziyaretleri içermektedir. Dersler, hem Türk hem de uluslararası uzmanlar tarafından verilmektedir.

https://rec.org.tr