Kurtuluşa giden yolda Son Kale: Haymana

Haymana

Kurtuluşa Giden Yol’da Son Kale Haymana
Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması

Sakarya Meydan Muharebesi’nin 100. yılında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Türkiye genelinde, “Kurtuluşa giden yolda Son Kale: Haymana” adıyla düzenlediğimiz resim, şiir ve kompozisyon dalındaki yarışmalar.

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE ZAFERİNİN 100. YIL DÖNÜMÜ KAPSAMINDA
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI RESMİ / ÖZEL İLKOKUL, ORTAOKUL VE
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN
“KURTULUŞA GİDEN YOLDA SON KALE: HAYMANA”
RESİM, ŞİİR ve KOMPOZİSYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1) PROJENİN ADI :
Haymana Kaymakamlığı, Haymana Belediye Başkanlığı ve Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Bakanlığımıza bağlı resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri arasında
düzenlenecek olan “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” Resim, İiir ve Kompozisyon
Yarışması.

2) KONUSU :
Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Ankara’nın tarihinde önemli bir yere sahip, Milli Mücadelenin en
önemli safhası, Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihe geçen; “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa
vardır, o satıh bütün vatandır” sözünü söylediği, Sakarya Meydan Muharebesinin geçtiği ve
kazanıldığı yer, HAYMANA’dır.

Haymana, hedefi TBMM’nin merkezi Ankara’ya ulaşmak olan Yunan ordusunun ilerleyişinin
kırıldığı, durdurulduğu ve hezimete uğratıldığı son nokta, SON KALE’dir.
Bu yıl 100. yılı yaşanan Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferi etkinlikleri kapsamında ülke
genelinde Bakanlığımıza bağlı tüm resmi/özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim öğrencileri
arasında “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konulu Resim, İiir ve
Kompozisyon Yarışması düzenlenecektir.

3) SÜRESİ : 30/05/2021 – 12/09/2021

4) ALANI : Ülke geneli

5) HEDEF GRUBU : Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel ilkokul, ortaokul ve
ortaöğretim kurumlarında okuyan 1-12.sınıf öğrencileri.

6) AMACI :
a) Geleceğin teminatı olan çocuklara ve öğrencilere milli, manevi ve insani değerler ile
tarihsel ve kültürel hassasiyetleri kazandırmak.
b) Öğrencilerimizin, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü
kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamak.
c) Öğrencilerde vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan devletine karşı
görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olmaları
konusunda farkındalık oluşturmak.
d) Sakarya Meydan Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve
Haymanalıların katkıları konusunda farkındalık oluşturmak.

7) KULLANIM HAKLARI :
Katılımcı, yarışma için gönderdiği tüm eserlerin Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini
peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer
ilgili mevzuat gereğince gönderdiği tüm eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne
izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan
verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını
engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi
talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Gönderilen eserlerin
kullanım hakları Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve eser sahibine ait olacaktır.

8) FAALİYET TAKVİMİ :
1 Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın
okullara duyurulması 30/05/2021 31/05/2021
2 Düzenlenecek olan yarışmanın okul
müdürlüklerince öğrencilere duyurulması 31//05/2021 31/05/2021
3 Hazırlanan eserlerin okul müdürlüklerinde
toplanması 01/06/2021 25/06/2021
4 Eserlerin okul müdürlüklerince
değerlendirilmesi ve okul birincisinin
belirlenerek, eserin Haymana İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü yarışma otomasyon sistemine
yüklenmesi
28/06/2021 02/07/2021
5 Haymana ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünün
eserleri değerlendirmesi 28/06/2021 02/07/2021
6 Yarışma sonuçlarının ilanı 05/07/2021 26/07/2021
7 Yarışma Sonuçlarına itiraz 26/07/2021 29/07/2021
8 Kesin Sonuçların Duyurulması 30/07/2021
9 Dereceye giren eserlerin sergilenmesi ve ödül
töreni. 06/09/2021 12/09/2021

9) UYGULAMAYA AÇIKLAMALAR :
Okullarda;
a) Etkinliğin koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
b) Okullarda hazırlanan eserler sınıf ve branş öğretmenlerinden oluşturulacak komisyon tarafından
değerlendirilecektir.
c) Okulda birinci seçilen eser, Ek-2 Açık Rıza Onayı ve Ek-4 Katılım Formu ve Taahhütname,
Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesinde yer alan yarışma otomasyonuna
pdf formatında yüklenecektir.
Haymana ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde;
a) İl millî eğitim müdürlüklerine yarışma takvimine uygun olarak gerekli duyuru yapılacaktır.
b) Okul birincisi olarak gelen eserler Haymana ilçe Milli Eğitim Müdürünün başkanlığında kurulacak
komisyonca tasnif edilecek ve Haymana ilçe Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan
değerlendirme komisyonuna teslim edilecektir. Bu komisyonca yapılacak değerlendirmeler
sonucunda ülke genelinde ilk üçe giren eserler belirlenecektir.
c) Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yarışma Değerlendirme Komisyonu aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur.
d) Düzenlenen yarışmada kategorilere göre ilk üçe giren öğrenciler aşağıdaki şekilde
ödüllendirilecektir. Etkinliğin bütçesi 25.000 TL’dir. Etkinliğe ayrılan bütçe, Haymana Belediye
Başkanlığı bütçesinden karşılanacaktır.

e) Sonuçlar 30/07/2021 tarihinde açıklanacak ve yarışmada derece alan öğrencilerin isimleri Haymana
Kaymakamlığı, Haymana Belediyesi ve Haymana Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web
sayfalarında ilan edilecektir.
f) Seçici Kurul değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esastır. Seçici Kurul tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda hiçbir eserin ödüle layık görülmemesi durumunda Haymana Ġlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü MEB izin ve onayı ile yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir.
g) Yarışmaya katılım gönüllülük esasına uygun olarak yürütülecektir.
h) Yarışmaya katılım ücretsizdir.
i) Ödül alacak öğrenciler covid-19 salgınının seyrine göre bir velisi ile birlikte 11-12 Eylül 2021
tarihlerinde Haymana’ya davet edilecektir. Ulaşım otobüs ile sağlanacaktır. Yol ücretleri;
katılımcıların ibraz edecekleri otobüs biletlerine göre ödenecek olup, otobüs bileti ibraz
etmeyenlerin ücretleri ise otobüs rayiç bedeli üzerinden ödenecektir. Katılımcıların yol, yemek ve
konaklama ücretleri Haymana Belediye Başkanlığı tarafından ayrılan ödenekten karşılanacaktır.
Yol ücretleri Haymana’da katılımcılara ödenecektir. Covid-19 salgınının devamı durumunda ödül
töreni çevrim içi gerçekleştirilecek olup, dereceye girenlerin para ödülleri ibraz edecekleri hesap
numarasına gönderilecektir. Katılım Plaketleri öğrencilerin okul adreslerine postalanacaktır.
j) Öğrenci ve velilerin 11-12 Eylül 2021 tarihlerindeki konaklama ve yemek organizasyonu
Haymana Belediye Başkanlığı’nca organize edilecektir.
k) Engelli bireylerin etkinliğe katılımını teşvik edici, kolaylaştırıcı ve etkinlikten azami şekilde
faydalanmalarını sağlamak amacıyla, ödül töreninin yüz yüze gerçekleşmesi durumunda dereceye
giren ve engeli olan öğrencilerimizin konaklamasında giriş kattan bir oda ayarlanacak ve Haymana
içinde ulaşımlarını sağlamak amacıyla bir araç tahsis edilerek yardımcı olunacaktır. Ödül töreninin
çevrim içi bir etkinlik olması durumunda dereceye giren özel gereksinimli öğrencilerimize Mehmet
Akif ERSOY’un “Safahat” adlı eseri gönderilecektir.
l) Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce her kategoride ilk üç dereceye giren eserlerin sahibi olan
öğrencilere ödülleri pandemi şartlarının uygun olması durumunda; Sakarya Meydan Muharebesi ve
Zaferinin 100.Yılı Kutlama Töreninde 11-12/09/2021 tarihinde verilecektir.
m) Yarışma sonuçlarına itirazın 29/07/2021 mesai bitimine kadar Haymana İlçe Millî Eğitim
Müdürlüğü’ne yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir. Sonraki günler için itiraz kabul edilmeyecek
ve komisyon üyelerinin incelemesi sonrasında alınan kararlar kesindir.

10) YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI :
Yarışma 3 kategoride yapılacaktır.
İlkokul Öğrencileri : Resim Yarışması
Ortaokul Öğrencileri : Şiir Yarışması
Ortaöğretim Öğrencileri : Kompozisyon Yarışması

KATEGORİ – 1 : (İlkokul Öğrencileri) RESİM YARIŞMASI
a) Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
b) Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, yağlıboya,
kuru boya, guaj vb.)
c) Resimler 35x50cm ölçülerindeki resim kâğıdına yapılacaktır.
d) Resim “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konusu işlerken, Sakarya Meydan
Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve Haymanalıların katkıları temasını
güdecektir.
e) Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ve her yarışmacı eserinin arka yüzüne EK1’de bulunan etiket formatına uygun olarak; ilini, ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti
ile okulun adı, adresi ve telefon numarası bilgisayarda yazılacak ve yapıştırılacaktır.
f) Eserlerin etiketlenmesi EK-3’de belirtilen “etiket” formatına göre yapılacaktır.
g) Etiketsiz eserler kabul edilmeyecektir.
h) Katılımcılar başka bir yarışmaya gönderilmiş veya ödül almış bir resim ile yarışmaya
katılamayacaktır.
i) Okulunda birinci seçilen eser için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Onayı (Ek:1,2), Katılım Formu ve
Taahhütnamede (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından
imzalanması zorunludur.
j) Teslim tarihinden sonra Haymana Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
k) Resim Yarışmasına katılan eserler aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN DEĞERİ
KOMPOZİSYON (Amaca uygunluk) 25 PUAN
YARATICILIK (konuyu özgün olarak işleyebilmesi) 25 PUAN
ORAN – ORANTI 25 PUAN
TEKNİK (Renklendirme, kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği) 15 PUAN
PERSPEKTİF 10 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

KATEGORİ – 2 : (Ortaokul Öğrencileri) İİİR YARIİMASI
a) İiirler A4 kâğıdına bilgisayar ortamında Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığı ile
yazılacaktır.
b) İiir “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konusunu işlerken, Sakarya Meydan
Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve Haymanalıların katkıları temasını
güdecektir.
c) İiirler özgün olup başka yerden alıntı yapılmayacaktır.
d) Katılımcılar başka bir yarışmaya gönderilmiş veya ödül almış bir şiir ile yarışmaya katılamazlar.
e) İiirler en az dört en fazla on kıtadan oluşmalıdır.
f) İiire yazarı tarafından başlık konulacaktır.
g) Öğrenciler şiirlerini çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak, kendi bilgi, duygu ve düşüncelerine
göre yazacaklardır.
h) Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
l) Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacaktır.
m) Esere ait bilgiler EK-3’de bulunan “etiket” formatına göre yapılacak, eserin arka sayfasına
yazılacaktır.
n) Okulunda birinci seçilen eser için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Onayı (Ek:1,2), Katılım Formu ve
Taahhütnamede (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından
imzalanması zorunludur.
o) Teslim tarihinden sonra Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
p) İiir Yarışmasına katılan eserler aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN DEĞERİ
ŞİİRİN ÖZGÜNLÜĞÜ 20 PUAN
ŞİİRİN KONUYU YANSITMASI 20 PUAN
ŞİİRİN AHENK, İMGE VE ÇAĞRIİIM DEĞERİ 10 PUAN
ŞİİRİN İSMİNİN İÇERİĞİYLE UYUMU 10 PUAN
TEMANIN BÜTÜNLÜĞÜ 10 PUAN
ŞİİRDEKİ SÖZCÜKLERİN UYGUNLUĞU 20 PUAN
YAZIM VE NOKTALAMANIN DOĞRU KULLANIMI 10 PUAN

KATEGORİ – 3 : (Ortaöğretim Öğrencileri) KOMPOZİSYON YARIŞMASI
a) Kompozisyon iki sayfayı geçmemelidir.
b) Kompozisyon “Kurtuluşa Giden Yolda Son Kale: Haymana” konusunu işlerken, Sakarya
Meydan Muharebesi ve Zaferinde Haymana’nın yeri, önemi ve Haymanalıların katkıları temasını
güdecektir.
c) Öğrenciler kompozisyonlarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştırarak, kendi bilgi, duygu ve
düşüncelerine göre yazacaklardır.
d) Özgün, Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olacaktır.
e) Katılımcılar başka bir yarışmaya gönderilmiş veya ödül almış bir kompozisyon ile yarışmaya
katılamazlar.
f) Kompozisyonlar A4 kâğıdına bilgisayar ortamında Times New Roman 12 punto, 1,5 satır aralığı ile
yazılacaktır.
g) Kompozisyona yazarı tarafından başlık konulacaktır.
h) Her öğrenci, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
i) Eserin ön yüzüne eser sahibiyle ilgili hiçbir bilgi yazılmayacaktır. Esere ait bilgiler EK-3’de
bulunan “etiket” formatına göre yapılacak, eserin arka sayfasına yazılacaktır.
j) Okulunda birinci seçilen eser için Aydınlatma Metni-Açık Rıza Onayı (Ek:1,2), Katılım Formu ve
Taahhütnamede (Ek-4) yer alan veli izin onayı bölümünün doldurulması ve veli tarafından
imzalanması zorunludur.
k) Teslim tarihinden sonra Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
l) Kompozisyon Yarışmasına katılan eserler aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre
değerlendirilecektir.

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PUAN DEĞERİ
KOMPOZİSYON PLANI (Başlık, Giriş, Gelişme, Sonuç, Kağıt Düzeni) 10 PUAN
NOKTALAMA 15 PUAN
İMLA 15 PUAN
ANLATIM ÖZELLİKLERİ VE ÖZGÜNLÜK 30 PUAN
KONUYA HAKİMİYET VE TEMAYI VEREBİLME 30 PUAN
TOPLAM 100 PUAN

11) DİĞER HUSUSLAR :
a) Okul müdürlüklerinde tüm kategorilerde yarışmanın türüne, konusuna uygun en az 3 öğretmenden
oluşan komisyonlar marifetiyle şartnamenin ilgili maddelerindeki şartlar dikkate alınarak
değerlendirmeler yapılacaktır.
b) Birinci seçilen eser ve Katılım Formu-Taahhütname okul müdürlükleri tarafından, Haymana İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün web sitesinde bulunan elektronik ortama pdf formatında
gönderilecektir.
c) Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde
yayımlanmamış olacaktır.
d) Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eserlerin çeşitli ortamlarda
yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.
e) Yarışmaya katılan öğrenci ve velileri bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır.

12) İLETİİİM :
Haymana İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Yeni Mahalle Ankara Cad. No.3 06860 Haymana/ANKARA
0312 658 24 57
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin