KURGU KÜLTÜR MERKEZİ YAYINLARI EDEBİYAT ÖDÜLLERİ

AMAÇ:
Kurgu Kültür Merkezi, kültürel ve sanatsal gelişimin uygar ve şenlikli toplumun oluşturulmasına dün olduğu gibi bugün de katkıda bulunduğunu/bulunmaya devam ettiğini ve bundan sonra da edeceğini düşünmektedir.
Bu bağlamda, edebiyatımızı ve edebiyatçılarımızı, sosyal bilimimizi ve bilimcilerimizi, özellikle de genç kalemleri desteklemek amacıyla Şiir-Öykü-Roman Ödülleri olmak üzere, toplam üç dalda, her yıl verilmesi kararlaştırılmıştır. Koşullar uygun olması durumunda, çocuk-gençlik edebiyatı ve sosyal bilimler araştırma ödülleri de ileride buna eklenecektir.
 

ŞARTNAME:
1.     Yarışma üç dalda gerçekleştirilecektir:
        a) Şiir                  b) Öykü                        c) Roman
2.     Yazarlar, birden fazla dalda ayrı dosyalarla yarışmaya katılabileceklerdir. Yarışma tüm yazarlara açıktır.
3.       Konular serbesttir.
4.       Edebiyatçılar yarışmaya en az 64 sayfalık yayına hazır dosyalarla katılabileceklerdir.
5.       Yapıtlar bilgisayar ortamında yazılacak ve çıkışı alınıp çoğaltılacaktır.
6.       Yapıtlar geri verilmeyecektir.
7.       Yapıtlar beşer nüsha halinde düzenlenip en geç 15 Mart 2012 tarihine kadar başvuru adresine gönderilmelidir. Aynı tarihe kadar elden de teslim edilebilir.
8.       Sanatçılar yarışmaya, gerçek adlarıyla, basında tanındıkları imzalarıyla katılacaklar; özgeçmişlerini kısaca yazdıktan sonra, bir fotoğrafla birlikte zarfa koyup aynı dosya içinde göndereceklerdir.
9.       Ödüle katılan dosyalara her dalda sadece birincilik ödülü verilecektir. Sonuç 1 Eylül 2012 tarihinde açıklanacaktır.
10.     Ödül alan yapıtlar altı ay içinde basılmış olacaktır.
 

 

ÖDÜLLER:
1        Ödül kazanan yapıtlar Kurgu Kültür Merkezi Yayınları tarafından (1000/bin’den az olmamak kaydıyla) basılacaktır.
2        Ödül kazanan yazarlara telif hakkı olarak basım adedi üzerinden kitap verilecektir (Örneğin 1000 adet için % 10 = 100 kitap).
3        Gerek ödülle ilgili, gerekse ödül alan yapıtlar belli olduktan sonra duyurular, öncelikle Kurgu Düşün Sanat Edebiyat’ta “gerekçeleriyle birlikte” yapılacak ve gerek duyulması halinde, yapıtlarla ilgili yazarlarıyla söyleşiler düzenlenecek, bunlar Kurgu Düşün Sanat Edebiyat’ta yayımlanacaktır. Kurgu Düşün Sanat Edebiyat’ın kapanması durumunda, diğer dergi ve kitap eklerine yönlendirme yapılacaktır.
 

Not:    Seçici kurul üyeleri herhangi bir dalda yarışmaya katılamazlar.
                                                                      
SEÇİCİ KURUL
           
ŞİİR YARIŞMASI                                         
1. Çiğdem Sezer
2. İbrahim Oluklu
3. Mustafa Durak
4. Tuncer Uçarol
5. Nizamettin Uğur (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları temsilcisi)
 

ÖYKÜ YARIŞMASI
1. Çiğdem Ülker
2. Kevser Ruhi
3. Lütfiye Aydın
4. Şaban Akbaba
5. Hülya Soyşekerci (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları temsilcisi)
 

ROMAN YARIŞMASI
1. Burhan Günel
2. Erendiz Atasü
3. Kemal Özmen
4. Vedat Yazıcı
5. Alaattin Topçu (Kurgu Kültür Merkezi Yayınları temsilcisi)
                                              
BAŞVURU VE YAPITLARIN TESLİM ADRESİ:
 

Kurgu Kültür Merkezi
Konur Sokak 13/5 Kızılay-Ankara
Tel: 0312 419 54 85
www.kurgukulturmerkezi.com
[email protected]