Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi: Tarih Araştırmaları ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar

AMACIMIZ

Türkiye’de tarihçiliğin salt belge yayıncılığının ya da olgu sıralamacılığının dışında tarihsel bilginin özgün anlamını kavrayarak eser ortaya koyması, dünyadaki çağdaş araştırma ve yazım yaklaşımlarından haberdar olarak bundan yararlanması, tarihyazımının kaba bir ideolojik hesaplaşma kaygısı ile biçimlenmesi yerine geçmişin bilgisini, şimdiki zamanda rafine bir biçimde inşa etme süreciyle “gerçek” söylemine karşılık gelen çok çeşitli yazım tarzlarını fark ederek metodolojik olarak zenginleşmesi amaçlanmaktadır. Bütün bunlar için de tarihyazımı (historiography) akademik disiplininin çağdaş dünyada olduğu gibi Türk akademisinde de hak ettiği yeri almasıdır.

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Fatma ACUN (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Sakarya Üniversitesi)

BİLİM KURULU
Prof. Dr. İlhan Tekeli ODTÜ
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak TOBBÜ
Prof. Dr. Mehmet Öz HÜ
Prof. Dr. Fatma Acun HÜ
Prof. Dr. Ramazan Acun HÜ
Prof. Dr. Kemal Çiçek İÜ
Prof. Dr. Özer Ergenç Bilkent Ü
Prof. Dr. Levent Yılmaz Bilgi Ü
Prof. Dr. Süleyman Seydi SDÜ
Prof. Dr. Ahmet Taşağıl MSGSÜ
Prof. Dr. Cüneyt Kanat EÜ
Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu HÜ
Prof. Dr. Mustafa Demirci SÜ
Prof. Dr. Cihat Göktepe UAÜ
Prof. Dr. Mustafa Yılmaz HÜ
Prof. Dr. Yunus Koç HÜ
Prof. Dr. Mustafa Oral GRÜ
Prof. Dr. Nurcan Abacı UÜ
Prof. Dr. Tufan Gündüz HÜ
Prof. Dr. Cenk Reyhan GÜ
Prof. Dr. Arif Bilgin SAÜ
Prof. Dr. Necmettin Alkan KTÜ
Prof. Dr. Mehmet Özden HÜ
Prof. Dr. Ayten Sezer HÜ
Prof. Dr. Ahmet Kankal YBÜ
Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan AÜ
Doç. Dr. Bahri Ata GÜ
Doç. Dr. Fatih Yeşil HÜ
Doç. Dr. Gültekin Yıldız İÜ
Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu YTÜ
Doç. Dr. İbrahim Şirin KOÜ
Doç. Dr. Yahya Kemal Taştan EÜ
Doç. Dr. Ahmet Özcan ÇKTÜ
Doç. Dr. Erkin Ekrem HÜ
Doç. Dr. Saime Selenga Gökgöz HÜ
Doç. Dr. Fahri Sakal OMÜ
Doç. Dr. Abdullah Temizkan EÜ
Doç. Dr. İbrahim Hakkı Öztürk ÇOMÜ
Doç. Dr. Mehmet Suat Bal MSÜ
Doç. Dr. Ahmet Şimşek SAÜ
Doç. Dr. Hakan Kaynar HÜ
Y. Doç. Dr. İbrahim Turan İÜ
Y. Doç. Dr. Gülin Karabağ GÜ
Y. Doç. Dr. Oktay Özel Bilkent Ü.
Y. Doç. Dr. Özlem Sert HÜ
Y. Doç. Dr. Selda Güneri HÜ
Y. Doç. Dr. Serhat Küçük HÜ
Y. Doç. Dr. Elnur Ağayev LAÜ
Y. Doç. Dr. Serkan Yazıcı SAÜ
Y. Doç. Dr. Mehmet Salih Erkek USAK Ü
Y. Doç. Dr. Gökhan Kağnıcı USAK Ü
Y. Doç. Dr. Mustafa Alican ADYÜ
Y. Doç. Dr. Tufan Turan SAÜ
Dr. Namık Çencen GÜ
Dr. Gülay Tulasoğlu HÜ

SEKRETERYA
Arş.Gör. Ömer GEZER ( Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ) [email protected]
Arş.Gör. Ayşe Büşra TOGAY ( Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ) [email protected]
Arş.Gör. Serhat KÜÇÜK ( Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ) [email protected]
Hasan ŞERİTOĞLU ( Saü Tarih Eğitimi Bölümü) [email protected]

III. Tarihyazımı Çalıştayı

Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi:

Tarih Araştırmaları ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar

25 Nisan 2015-Ankara

Hacettepe Üniversitesi

Tarih Bölümü

Açılış Konuşmaları (09:00-09:30)

Fatma ACUN (HÜ)

Ahmet ŞİMŞEK (SAÜ)

I-Küresel Gelişmeler ve Tarih Araştırma/Yazımı (09:30- 10:45)

Moderatör: Özer ERGENÇ (Bilkent Ü)

1.Küreselleşme ve Küresel Tarih Yaklaşımı İlhan TEKELİ (ODTÜ)

2. Dünya Tarihi Üzerine Yeni Yaklaşımlar Levent YILMAZ (Bilgi Ü)

Tartışma

Kahve Arası: 10:45-11:00

Moderatör: Kemal ÇİÇEK (İÜ)

3. Uluslarüstü Tarih Yaklaşımı Yahya Kemal TAŞTAN (EÜ)

4. Küreselleşmenin Yarattığı Yeni Araştırma Alanları Gökhan Kağnıcı (Uşak Ü)- Mustafa Alican (ADÜ)

Tartışma

Yemek Arası: 12:30-13:30

II- İnternet ve Dijitalleşme (13:30-15:15)

Moderatör: Nurcan ABACI

1. Dijitalleşme, Dijital Tarihi veriler, Tarihi Bilgi Sistemlerinin Kurulması ve Yönetimi Ramazan ACUN (HÜ)

2. Internet ve Tarihçiler Arasında İşbirliği Ağları Serkan YAZICI (SAÜ)

Tartışma

Kahve Arası: 15:15-15:30

III­­- Küresel ve Ulusal Araştırma Fonları (15:30-17:15)

Moderatör: Mehmet ÖZ (HÜ)

1.Avrupa Birliği’nin Tarih Araştırmalarına Sağladığı Proje Destekleri Tufan TURAN (SAÜ)

2.Türkiye’de Tarih Projelerine Sağlanan Destekler Gültekin YILDIZ (İstanbul Üniversitesi)

Tartışma

Kahve Arası: 17:15-17:30

IV. Oturum: Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesi (17:30-18:30)

Moderatör: Ahmet ŞİMŞEK

Ahmet Yaşar OCAK (ETÜ)

Cüneyt KANAT (EÜ)

Ahmet TAŞAĞIL (MSGSÜ)

Yunus KOÇ (HÜ)

Kapanış

Müzakereciler: İlhan Tekeli ODTÜ ,Ahmet Yaşar Ocak TOBBÜ, Mehmet Öz HÜ ,Fatma Acun HÜ ,Ramazan Acun HÜ ,Kemal Çiçek İÜ,Özer Ergenç Bilkent Ü,Levent Yılmaz Bilgi Ü,Süleyman Seydi SDÜ,Ahmet Taşağıl MSGSÜ,Cüneyt Kanat EÜ,Mehmet Seyitdanlıoğlu HÜ ,Mustafa Demirci SÜ,Cihat Göktepe UAÜ,Mustafa Yılmaz HÜ ,Yunus Koç HÜ ,Mustafa Oral GRÜ,Nurcan Abacı UÜ,Tufan Gündüz HÜ ,Cenk Reyhan GÜ ,Arif Bilgin SAÜ,Mehmet Özden HÜ ,Ayten Sezer HÜ,Ahmet Kankal YBÜ,Temuçin Faik Ertan AÜ,Bahri Ata GÜ ,Fatih Yeşil HÜ ,Gültekin Yıldız İÜ,İbrahim Şirin KOÜ,Yahya Kemal Taştan EÜ,Ahmet Özcan ÇKTÜ ,Erkin Ekrem HÜ ,Saime Selenga Gökgöz HÜ ,Abdullah Temizkan EÜ,İbrahim Hakkı Öztürk ÇOMÜ,Mehmet Suat Bal MSÜ,Ahmet Şimşek SAÜ,Hakan Kaynar HÜ ,İbrahim Turan İÜ,Gülin Karabağ GÜ ,Oktay Özel Bilkent Ü., Özlem Sert HÜ ,Selda Güneri HÜ ,Serhat Küçük HÜ,Elnur Ağayev LAÜ , Serkan Yazıcı SAÜ,Mehmet Salih Erkek USAK Ü,Gökhan Kağnıcı USAK Ü,Mustafa Alican ADYÜ,Namık Çencen GÜ,Gülay Tulasoğlu HÜ , Tufan Turan SAÜ.

NEMLİ TARİHLERİ
Üçüncü Çalıştayımız 25. 04. 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi’nde Prof. Dr. Fatma ACUN’un ev sahipliğinde “Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi:Tarih Araştırmaları ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar” üzerine olacaktır.

İLETİŞİM
Çalıştay konusunda iletişim için,

Doç. Dr. Ahmet Şimşek
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü
Hendek-Sakarya
[email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.