Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 13-14 Ocak 2011 tarihleri arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi Nezih Eldem Salonu’nda  Küreselleşme Sürecinde Kent ve Mimarlık Sempozyumu düzenleniyor.

1.Gün

13 Ocak 2012 / Cuma

Açılış Konuşmaları:   10:00-10:30

Tematik Sunum:  11:30- 11:15

 Küreselleşme ve Kentleşme

 Prof. Dr. Ruşen Keleş

Tematik Sunum: 11:15- 12:30

In The  2010s Private  Affluence and Public Squalor – Architecture and Planning 

(Özelin Refahı ve Kamunun Sefaleti – 2010’larda Mimarlık ve Planlama)

Prof. Dr. John Lovering

Yemek Arası:  12:30-13:30

1. Oturum: 13:30- 15:30

Oturum Başkanı:Dr. Doğan Hasol /Y.Müh. Mimar

Küreselleşme ve İstanbul’un Artan Hegemonyası

Mustafa Sönmez /  Ekonomist

Küreselleşme Koşullarında Toprağa Bakış ve Mekandaki İzdüşümleri

Prof.Dr. Erol  Köktürk

İstanbul’da Sınıfların Mekanda Yeniden ve Eşitsiz Dağılımı

Doç.Dr.Hatice Kurtuluş

Küreselleşme İdeolojisinin Kent Planlamaya İlişkin Kavramları

Doç.Dr. Çağatay Keskinok    

Sorular-Cevaplar

Çay Arası:15:30- 16:00

2. Oturum: 16:00-  18:00

Oturum Başkanı:  Eyüp Muhcu / Mimarlar Odası Genel Başkanı 

Küreselleşme ve Kentsel Dönüşüm

Doç.Dr. Asuman Türkün   

İstanbul’daki AVM furyası neyin alametidir?

Dr. Jean- Francois Perouse

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Adalet: İstanbul Örneği

Prof.Dr. Zekiye Yenen – Ar.Gör. Dr. Töre Seçilmişler 

Küreselleşen İstanbul’un Mega Projeleri

Mücella Yapıcı / Y. Müh. Mimar

Sorular-Cevaplar

2.Gün

14 Ocak 2012 / Cumartesi

Tematik Sunum: 10:00 – 10:30

Küreselleşme Sürecinde Yitirdiğimiz  Tarihi  Peyzajlar ve İstanbul

Nezih Başgelen / Arkeolog- Editör

3. Oturum:  10:30 – 12:30

Oturum Başkanı: Yıldız Uysal / Y.Müh. Mimar

Yeni Kentsel Paradigma: Yeniden Üretimden”Yaratıcı Yıkıcılığa

 Doç.Dr. Tarık Şengül

Kültürel Mirasın Korunması ve Kent Planlamada Değişen Politikalar: 2000’li Yılların Getirdiği

Prof. Dr. İclal Dinçer

Küreselleşme ve İstanbul’un Dünya Mirası Değerlerinin Korunması

Prof. Dr. Zeynep  Ahunbay

Küreselleşme Sürecinde Mimarın Değişen Rolü

Yard. Doç. Dr. Ahmet Tercan  

Sorular-Cevaplar

Yemek Arası   12:30-13:30

4. Oturum: 13:30- 15:30

Oturum Başkanı: Tores Dinçöz /Y.Mimar- TMMOB  İst. İKK Sekreteri

Küreselleşmenin İstanbul Kent Kıyılarına Etkisi

Yrd. Doç.Dr. Ali Kılıç

Küresel Mimarlık Pazarında Yeni Bir Araç Olarak Dijital Medya

Doç.Dr. Özlem Erdoğdu Erkarslan – Öğr. Gör. Dr. Bilgen Dündar –  Ar. Gör. Tülay Erenoğlu

Küreselleşme / Konut

Cengiz Bektaş / Y. Müh. Mimar  

Küreselleşme Bağlamında Konutun Kavramsal Arka Planı

Doç.Dr.Şeniz  Ergeçgil  Çıkış       

Sorular-Cevaplar

Çay Arası:  15:30- 16:00

Forum:  16:00- 18:00

Forum Yöneticisi:Sabri  Orcan / Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2. Başkanı