Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması

Değerli Bilim İnsanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının, Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri ve Katılımcılar,

Ankara Üniversitesi RektörüAnkara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ilki düzenlenen “Küresel Yaşlı Bakımı ve Yaşlı Turizmi Buluşması” konulu uluslararası kongre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Medikal Turizm Derneği’nin katkıları ile 30 Eylül-1 Ekim 2013 tarihlerinde Ankara-Rixos Otel’de gerçekleştirilecektir.

Bugün sosyal, ekonomik, tıbbi, bilimsel ve teknolojik değişimlerin sonucu olarak dünyada yaşlı nüfusu artmış ve artmaya devam etmektedir. 2025 yılında 60 yaş üzerindeki bireylerin sayısının 1,2 milyar, 2040 yılında 1,3 milyar, 2050 yılında 2 milyar olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, gelişmiş ülkelerin, neredeyse tümü önümüzdeki on yıllar içinde nüfuslarının yaşlanmasına tanıklık edeceklerdir. Dünya’da yaşlı nüfusun artmasındaki en önemli nedenlerden bir doğumda beklenen yaşam süresinin artmasıdır. Bu noktada yaşlıların sağlıklı, aktif ve kaliteli yaşam sürmelerini destekleyen bakım hizmetleri ve uygulamalar üzerinde tartışılmaya başlanmıştır. Bu alanda en önemli uygulamalardan biri de yaşlı turizmidir.

Yaşlı turizmi bir yandan insanların sağlıklarına verdikleri önemin artması; diğer yandan küreselleşme ile ulaşım olanaklarının gelişmesi, tıbbi ve teknolojik gelişmelerin hızla yaygınlaşması nedeniyle önemli hale gelmeye başlamıştır. Ülkemiz önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer almaktadır. Özellikle yaşlıların ilgi gösterdiği termal turizm konusunda ülke olarak daha ciddi yatırım ve tesislerin yapılması, kamuoyunun bu konuya dikkatinin çekilmesi ülkemizin yakınımızdaki AB ve Orta Doğu ülkelerindeki hastalar için önemli bir durak olmasını sağlayacaktır.

Dünya’daki ve Avrupa’daki yaşlı nüfusun artmasına paralel olarak Avrupa Birliği 2012 yılını, “Aktif Yaşlanma ve Kuşaklararası Dayanışma” yılı olarak seçmiştir. Bu temanın önemli hedeflerinden biri sosyal dışlanmayla mücadele kapsamında, yaşlı nüfusun toplumsal etkinliklere katılımını destekleyerek, ‘aktif vatandaşlık’ girişimlerinde yer almalarını sağlamaktır. Bu anlamda aktif yaşlanma için sağlık turizminin teşvik edilmesi konusu gündeme gelmektedir. Amerika Nüfus Enstitüsü 2050 yılına kadar asırlık yaşında olacak bireylerin sayısının 834.000 e yükseleceğini tahmin etmektedir. Böylece sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Diğer yandan tedavi maliyetleri çok yüksektir. Dünya ülkelerindeki yaşlı nüfusun Türkiye’den hizmet almasını sağlamak pazar payını artırmak önemlidir.

Yaşlı turizmi diğer bir deyişle ileri yaş turizmi son 10 yılda yaşlı nüfusun artmasına paralel olarak hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu nedenle yaşlı turizmi dünyada hızla çeşitlenmeye, büyümeye ve önemli bir alternatif turizm olmaya doğru gitmektedir. Bu noktada “Küresel Yaşlı Bakımı Ve Yaşlı Turizmi Buluşması” konulu uluslararası kongrenin en önemli amacı yukarıda ifade edilmeye çalışılan konularda duyarlılık sağlamak; hem Devlet politikalarında yapılması gerekenleri vurgulamak, hem de Ülkemizin bu konuda ki önemine değinmektir. Toplantıda belirtilen konularda özel sektör, üniversite, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulamaya dönük bilgilerin paylaşılması buna ilişkin yeni başlıklar açılması ve bunlardan Ülkemizin alacağı payın arttırılması hedeflenmektedir. Başta Avrupa Ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerden katılımcıları, farklı konu ve konuşmacıları ile panellerden ve çalıştaydan oluşan programa sizleri davet etmekten, katılımınızdan onur duyacağımızı belirtmek istiyorum.

Saygılarımla

Prof.Dr. Emine ÖZMETE
Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü

ONURSAL BAŞKANLAR
Ömer ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
Fatma ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Prof.Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

DÜZENLEME KURULU BAŞKANLARI
Prof.Dr. Emine ÖZMETE
Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) Müdürü
Dr. Aylin ÇİFTÇİ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü
Uzm. Dr. Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği Başkanı

Düzenleme Kurulu
İrfan ÖNAL
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü
İbrahim YAZAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
Ayhan METİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
Yaşar KOCAOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Daire Bşk.
Prof. Dr. Teslime ATLI
YAŞAM Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Levent AKIN
YAŞAM Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hayat BOZ
YAŞAM Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK
YAŞAM Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

ultra turizm
Medikal Turizm Derneği
Tunalı Hilmi Cad. Buğday Sk.
No.2 / 8 K.Dere 06700 ANKARA

Tel: 0(312) 467 55 44
Fax: 0(312) 468 66 77
İlgili:Zübeyde YILMAZ

[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin