Küresel Rekabette Girişimcilik ve Liderlik Yaz Okulu LİSE ÖĞRENCİLERİ

Tarih: 27 Haziran 2011 – 15 Temmuz 2011

Ücret: 850 TL

 

Program Sorumlusu:

Yrd. Doç. Dr. Kadir Tuna

Özhan Şahin

Program Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Murat Dündar Demiröz

Yrd. Doç. Dr. Kadir Tuna

Özhan Şahin

Globalleşen dünyamızda girişimcilik ruhunun tüm bireylerde bulunması gerekir. Çocuklarımıza bu alanda verilecek eğitim onların ufuklarını açacak girişimcilik ruhunu ortaya çıkaracaktır. Eskiden ABD için söylenen fırsatlar ülkesi sözü artık Türkiye için geçerlidir. Türkiye şu an bireylerin küçük bir sermaye ile global dev bir şirket yaratmak amacına hizmet edebilecek kapasitede bir ülkedir.

Çocuklarımız bu program ile birlikte ekonominin nasıl işlediğini öğrenecek, devletin temel aktörlerinin ekonomiye nasıl müdahale edebileceğini bilecektir. Markette alınan ürüne eli uzandığında ürünün meydana gelişi ve satışına kadarki sistematiği öğreneceklerdir. Bu sistematiği öğrenmek onlara derin entelektüel bilgi kazandıracak ve ileriki seçimlerinde daha sağlıklı karar verebilmelerini sağlayacaktır.

Girişimci bu eğitimi Türkiye’de alınabilecek en iyi yerden; hem Türkiye’nin en iyi üniversitesi hem de Türkiye’nin ilk İktisat Fakültesi’nden alacaklardır. Girişimci adaylarımız, Doç. Dr. Murat Demiröz, Yrd. Doç. Dr. Kadir Tuna ve Özhan Şahin’in görev alacağı hocalılarımızdan eğitim alacaklar, eğitim sonucunda verilecek sertifika ise ulusal ve uluslar arası geçerlilik taşıyacaktır.

KÜRESEL REKABETTE GİRŞİMCİLİK VE LİDERLİK YAZ OKULU
Zaman İçerik Etkinlikler
I. HAFTA Sabah

Öğle

Girişimci ve Girişimciliğin Temel Özellikleri

Girişimcilikte Yaratıcılık

Girişimcilikte Yenilik

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik

 
1. gün
Pazartesi
2. gün
Salı
Sabah

Öğle

Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme

Uluslararası Girişimcilik

 
3. gün
Çarşamba
Sabah

Öğle

Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi

Türk Girişimciliğinin Genel Profili

 
4. gün

Perşembe

Sabah

Öğle

Nasıl Girişimci Olunur?

Doğru İş Fikrinin Seçimi

İş Planının Hazırlanması

İşletme Kuruluş ve Faaliyet Giderleri

Şirket Türleri ve Kuruluş Şekilleri

İşletme Yerinin Seçimi

 
5. gün
Cuma
Sabah

Öğle

Başarılı Girişim Örnekleri  
2. HAFTA Sabah

Öğle

Yeni Fikir ve ürünlerin Pazarlanması ve Satışı I  
6. gün
Pazartesi
7. gün Salı      
8. gün Çarşamba Sabah

Öğle

Pazar Seçimi

Satış ve Pazarlık Stratejileri

 
9. gün
Perşembe
Sabah

Öğle

Ürün ve Hizmetlerin Fiyatlandırılması

Ürünlerin Pazarlanması

 
10. gün
Cuma
Sabah

Öğle

Pazarlama Kanalları  
3. HAFTA Sabah

Öğle

Girişimciğin Finansmanı ve Kaynak Bulma  
11. gün
Pazartesi
12. gün
Salı
Sabah

Öğle

Finansal Kaynak Türleri

Bankacılık Sistemi

Sermaye Piyasaları

Devlet Teşvikleri

 
13. gün Çarşamba Sabah

Öğle

Şirket Gezisi  
14. gün Perşembe Sabah

Öğle

Risk Sermayesi Yoluyla Finansman

Risk Sermayesinin Avantajları

Risk Sermayesi nasıl sağlanır

 
15. gün
Cuma
Sabah

Öğle

Şirket Gezisi