Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması

Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması
Gençlik Girişimcilik Yarışması

Buca Belediyesi Buca Bilim ve Sanat Merkezi ve BUCA IMSEF (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) olarak Japonya Girişimcilik Merkezi tarafından organize edilen ‘Global Youth Entrepreneurship Challenge’ organizasyonunun Türkiye Temsilcisiyiz. Bu temsilcilik kapsamında, Küresel Gençlik Girişimcilik Yarışması Türkiye Ulusal Seçimi 14 Mart 2023’de gerçekleştirilecek olup, ulusal yarışma sonrası seçilen takımlar, 27 Mayıs 2023’de gerçekleşecek olan uluslararası yarışma ‘Global Youth Entrepreneurship Challenge 2023’ organizasyonunda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacaktır. Bu etkinlik lise öğrencileri arasında 12 saat süren çevrimiçi bir girişimcilik ve iş fikri yarışmasıdır. Etkinlikte, yarışma organizasyon ekibi tarafından belirlenecek küresel bir sorun üzerinde gençlerin bilim ve teknoloji bilgilerini kullanarak yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler bulmaya çalışması için girişimciliğini teşvik etmek ve bilgilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

*Katılımcılar 14-19 yaşları arasında lise öğrencileri olmalıdır.
* Her takım en az 3- en fazla 8 öğrenciden oluşmalıdır.

Türkiye Ulusal Seçim Yarışması: 14 Mart 2023
Kayıt için Son Tarih: 1 Mart 2023

Yarışmanın adı: BUCA IMSEF (Buca International Music Science Energy Engineering Fair)

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş :Buca Belediyesi Buca Bilim ve Sanat Merkezi

Yarışmanın Amacı: Buca Belediyesi Buca Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen BUCA IMSEF, bilim dilini genç yaşlarda öğretmeyi, Dünya çapında aynı yaş grubundan gençleri bir araya getirerek bilimsel ve kültürel paylaşımlar yapmalarını sağlamayı, küçük yaşta farklı sanat dallarına yeteneği olan çocukların keşfedilmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını böylece “Geleceğin Bilim İnsanları” ve “Geleceğin Sanatçıları” olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yarışmanın Kapsamı: Lise ve dengi okul öğrencileri

Yarışmanın Dalları:
1. Fizik
2. Kimya
3. Biyoloji
4. Enerji – Mühendislik
5. Matematik-Bilgisayar
6. Müzik-Piyano

Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji -Mühendislik, Matematik-Bilgisayar Kategorilerine Başvuracak Adaylar için başvuru koşulları:

Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.
Araştırma projeleri Fizik, Kimya, Biyoloji, Enerji-Mühendislik, Matematik-Bilgisayar alanlarında olacaktır.
Yarışmaya her öğrenci ancak bir proje ile katılabilir. Projeler bir öğrenci ya da grup (maksimum 3 öğrenci, 1 öğretmen) olarak hazırlanabilir.
Yarışmada ulusal ve uluslararası projeler birlikte değerlendirilecektir.
Yarışmaya başvuruda proje raporu Türkçe ya da İngilizce olarak yüklenebilir. Proje özeti İngilizce olmak zorundadır.
Jüri değerlendirmesi, projelerin jüri önünde çevrimiçi olarak sunulması ile yapılacaktır. Proje sunumları İngilizce olmak zorundadır.
Proje raporu, mutlaka Amaç, Giriş, Materyal ve Yöntem, Sonuç, Tartışma, Kaynakça, Teşekkür başlıklarını içermelidir. Rapor yazımı www.bucaimsef.gov.tr adresinde belirtilen kurallara uygun olarak yapılmalıdır. Proje özeti 250 kelimeyi geçmemelidir.
Tüm katılımcıların projeleri, seçtikleri çalışma alanına uygun olmalıdır. Projeler bilimsel yönteme uygun olarak yapılmalıdır. Projelerin sadece gösteriden, kavramların açıklanmasından, model ya da kitlerden oluşması uygun değildir.
Tüm projeler etik kurallara uygun olmalıdır.
Projeler, üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, projenin içeriğine göre projenin bilim alanını değiştirebilir.
Projelerin değerlendirilmesinde yaratıcılık ve orijinallik, literatür taraması, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, veri yönetimi, sonuç, uygulama, araştırma becerisi ve çaba, projenin anlaşılması gibi kriterler esas alınacaktır.
Projelerin değerlendirilmesinde jürinin verdiği karar esastır. Değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.
Proje başvuruları online olarak web sayfasından (www.bucaimsef.org) yapılacaktır. Eksik olan proje başvuruları dikkate alınmayacaktır. Proje başvurularının en geç 16.09.2022 tarihine kadar yapılması gerekir.
Sergilenmeye değer görülen projeler 10.10.2022 tarihinde web sayfasında (www.bucaimsef.org) duyurulacak ve proje sahipleri mail yoluyla bilgilendirilecektir.
Proje yarışması, 31 Ekim – 04 Kasım 2022 tarihleri arasında İzmir-Buca’da çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.
Ticari bir değeri olduğu düşünülen projeler ile projelerinin kopyalanması ve her türlü medyada kullanılması için izin başvurusu isteyen proje sahiplerinin, projeler sergilenmeden önce patent başvurusunda bulunması önerilir. Yarışmada çekilen tüm görüntülerin ve bilgilerin kullanım hakları kurumumuza aittir. Sunumlar bilgisayar ortamında hazırlanacak ve proje sunumları jüri önünde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
Yarışmada her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. İlk üçe giren projeler sırasıyla altın, gümüş, bronz madalya ve başarı belgesi ve dördüncü olan projeler teşvik ödülü olarak başarı belgesi almaya hak kazanırlar. Madalya almaya hak kazanan proje sahiplerine madalya ve belgeleri kargo ile gönderilecektir.
Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir. Katılım ve başarı belgeleri mail yoluyla gönderilecektir.
Yurt dışında ülkemizi temsil etmek üzere seçilen projelerin tüm masrafları proje sahiplerinin kendilerine aittir. İtiraz hakları yoktur.
Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve yarışma süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan projeler elenecektir. Tüm proje sahipleri Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

BUCA IMSEF Müzik-Piyano Kategorisi Yarışma Şartnamesi

Genel Kurallar:

Yarışmaya, ülkemizde eğitim alan lise ve dengi okul öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya resmi-özel konservatuvarlarda eğitimine devam eden tam zamanlı öğrenciler katılamaz.
Yarışmaya başvurular bireyseldir. Finalist öğrenciye bir danışman eşlik edebilir.
Ön kayıtlar www.bucaimsef.org internet sitesi üzerinden başvuru formunu doldurup mp4 formatında 3 dakikalık, video yüklenerek yapılacaktır. Yüklenecek videonun çözünürlüğü 480p, boyutu maksimum 100 MB olmalıdır.
Tüm katılımcılar çalacakları programı ve çalacakları eserlerin sürelerini başvuru formunda belirtmek zorundadır. Ön eleme video yoluyla yapılacaktır ve kayıtta kullanılan eserler yarışmada da seslendirilebilir. Yarışmacı yollayacağı video eseri seçme konusunda serbesttir.
Katılımcı sadece tek bir video gönderme hakkına sahiptir.
Yarışmada çalınacak eserlerin ezber olması zorunludur.
Kolaylaştırılmış ve kısaltılmış parçalar dikkate alınmayacaktır.
Yarışmada klasik döneme ait bir eserin bir bölümü, romantik döneme ait bir eser ve yarışmacının belirlediği yavaş olmayan herhangi dönemden bir eser toplamda 3 eser jüri önünde çevrimiçi olarak çalınacaktır.
Yarışmada çalınacak eserlerin toplamı 15 dakikayı geçmemelidir.
Piyano yarışmasında birincilik, ikincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri verilecektir. İlk üçe giren yarışmacılar sırasıyla altın, gümüş, bronz madalya ve başarı belgesi ve dördüncü olan yarışmacılar teşvik ödülü olarak başarı belgesi almaya hak kazanırlar. Madalya almaya hak kazanan yarışmacılara madalyaları kargo ile gönderilecektir.
Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve danışman öğretmenlere katılım belgesi verilecektir. Katılım ve başarı belgeleri mail yoluyla gönderilecektir.
BUCA IMSEF organizasyon komitesi tüm kategorilerde görüntü ve ses kaydı yapacaktır. Yapılan kayıtların kullanımı ve mülkiyet hakkı saklı tutulur. Katılımcılar bu kayıtlar üzerinde herhangi bir ücret ve hak talep edemez.
Organizasyon komitesi izni dışında hiç kimse yarışma sırasında ses ve görüntü kaydı yapamaz.
Jürinin verdiği karar esastır. Değerlendirme sonuçlarına itiraz hakkı yoktur.
Yarışmacılar etkinlik süresince görevlilerin yaptığı uyarılara uymak zorundadırlar.
Genel yarışma düzenini bozan ve yarışma programını aksatan katılımcılar diskalifiye edilecektir.
BUCA IMSEF organizasyon kurulu kurallarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve yarışma süresince organizasyon komitesinin belirlediği kurallara uymayan yarışmacılar elenecektir. Yarışmacılar Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmelikleri çerçevesinde hareket etmek zorundadırlar.

Başvuru için
www.bucaimsef.org/tr/kggy