Küresel Bağlamda STEM Yaklaşımları

Küresel Bağlamda STEM Yaklaşımları

Yaşam boyu öğrenme bakış açısına sahip bireylerin yetişmesi ve 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması yenilenen teknolojinin izlenmesi ile gerçekleşmektedir. Eğitimde değişen ve gelişen teknolojinin önemi büyüktür. Gelişen ve değişen teknoloji ile iç içe büyüyen yeni nesil bir önceki nesile göre pek çok farklılık göstermektedir. Bu neslin yetiştirilmesinde görev alan öğretmelerinde rolleri değişmiştir. Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerilerinin yanı sıra öğrenme stratejilerini kullanma, öğrenmeyi öğrenme ve üst bilişsel beceriler ile kendini değerlendirme gibi pedagojik becerileri de edinmeleri gerekmektedir. Dünyada popüler hale gelmeye başlayan STEM yaklaşımına yönelik uygulamalar ile ilgili gereken becerilerin ve davranışların kazandırılması eğitimde öncelik haline gelmiştir. Eğitim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından pedagojik STEM uygulamaları ile STEM eğitimi çerçevesinin hazırlanması ve uygulanması aşamasına yenilenen müfredatın proje tabanlı olması ve STEM yaklaşımına yer verilmesi ile başlanmıştır. Eğitimde dünya trendleri takip edildiğinde yeni eğitim trendi olan STEM yaklaşımı hakkında ülkemizdeki farkındalığın ölçülmesi amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Bu çalışma, araştırma ve sorgulamaya dayalı STEM öğrenme uygulamalarının süreç içerisinde müfredat entegreli olarak öğretmenler tarafından derslerde uygulanması hakkındaki öğretmenlerin tutum ve davranışları öğrenmek amacıyla gerçekleştirmektedir. Araştırmanın 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarında Türkiye’deki okullar çalışan 42.207 öğretmene ulaşılmıştır. Ülkemizde ankete katılan öğretmenlerin STEM yaklaşımı farkındalığı %2,96 olarak belirlenmiştir. Araştırmada öğretmenlerin STEM etkinliklerine yönelik tutum ve davranışlarını belirten bulgular elde edilmiştir. Bulgular arasında istatistiksel olarak anlamlı derecede fark oluşturan tutum ve davranışlar t-Testi ve varyans analizi ile Turkey sonuçları karşılaştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: STEM becerileri, Öğretmen görüşleri, Tutum, Davranış, 21. yüzyıl becerileri.

Dr. Hülya BAL
Biyoloji Öğretmeni
YEĞİTEK – Eğitim Teknolojilerini Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.