KURBAĞALIDERE VADİSİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

1. Yarışmanın Türü Ve Şekli: Ulusal, serbest ve tek aşamalı fikir projesidir.

2. Yarışmanın Yeri Ve Konusu: D100 karayolu ile Marmara Denizi arasında Kurbağalıdere ve çevresini kapsayan 2,8 km. uzunluğundaki vadinin üzerinde bulunan Kuşdili Çayırı, Salı Pazarı, Söğütlüçeşme Tren İstasyonu, Metrobüs Durağı, Kadıköy Belediyesi Hizmet Binası ve Evlendirme Dairesi, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu ve Fenerbahçe Tesisleri, Kadıköy İtfaiyesi, Kurbağalıdere ve Yoğurtçu Parkı gibi kamu odaklı kullanımları olan kentsel mekanların yeni vizyon ve stratejiler çerçevesinde ele alınarak kurgulanmasıdır.
Kurbağalıdere Vadisi bütününün yukarıda sıralanan mevcut kullanımlarıyla birlikte düşünülerek, vadi içinde yer alan ve eski değerini kaybeden Kuşdili Çayırı gibi potansiyel odak alanlarının, Kadıköy’ün doğal ve fiziksel verileri, sosyal ve kültürel ihtiyaçları öncelikli olacak şekilde ele alınarak, kentsel bağlamda projelendirilmesi hedeflenmektedir. Yarışma alanının Kadıköy halkı için bir çekim merkezi haline getirilmesi ve günümüz ihtiyaçlarına da cevap verecek şekilde yeni işlevler kazandırılması amaçlanmaktadır.

3. Yarışmaya Katılma Koşulları: Yarışma; TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası veya Peyzaj Mimarları Odası üyelerinden en az bir kişinin ekipte bulunması koşulu ile herkesin katılımına açıktır. Ekip başının adı geçen odalardan birine üye olması gereklidir.

4. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın ilanı: 30 Mayıs 2013, Perşembe
Soru sorma için son gün: 16 Haziran 2013, Pazar
Yarışmacılara cevapların duyurulması: 21 Haziran 2013, Cuma
Projelerin teslim edilmesi için son gün (saat 17:00): 29 Ağustos 2013, Perşembe
Posta ile gönderilen projelerin kabulü için son gün (saat 17:00): 2 Eylül 2013, Pazartesi
Jüri değerlendirme çalışması başlangıcı: 7 Eylül 2013, Cumartesi
Kolokyum tarihi: 21 Eylül 2013, Cumartesi

5. Danışman, Asli Ve Yedek Jüri Üyeleri İle Raportörlerin İsimleri:
Danışman Jüri Üyeleri:
Av. Selami ÖZTÜRK: Kadıköy Belediye Başkanı
Şule ONUR: Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürü
Ali Faruk GÖKSU: Şehir Plancısı
İsmail Hakkı ACAR: İnşaat Mühendisi&Şehir Plancısı
Ömer YILMAZ: Mimar
Asli Jüri Üyeleri:
Ersen GÜRSEL: Mimar, Jüri Başkanı
Nurbin PAKER KAHVECİOĞLU : Mimar
Murat TABANLIOĞLU: Mimar
Can KUBİN: Şehir Plancısı
Firuz SOYUER : İşletme Mühendisi
Yedek Jüri Üyeleri:
Kerem PİKER: Mimar
Umut İYİGÜN: Mimar
Raportörler:
Melis Nur İHTİYAR VAROL: Mimar
Müge YORGANCI: Şehir Plancısı
A. Beril TOMBAK: Mimar
Raportör Yardımcıları:
Anıl Halis AKAR: Mimar
Nimet Arzu ERALP: Şehir Plancısı

6. Verilecek Ödüllerin Sayısı Ve Tutarları: (5 adet Eşdeğer Ödül) 80.000 TL

7. Şartname Ve Eklerinin Nereden Nasıl Temin Edileceği, Satın Alma Bedeli: Yarışmaya katılmak isteyenler; ad, soyad, telefon, faks, e-posta ve açık adreslerini yazdırıp, yarışma şartnamesini 20 TL (Yirmi Türk Lirası) karşılığında yarışma raportörlüğü Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü Evrak ve Kayıt Bürosu’ndan alabileceklerdir. Kadıköy dışından şartname almak isteyen yarışmacıların, şartname bedelini, Kadıköy Belediyesi’nin Vakıflar Bankası, Hasanpaşa Şubesi, “hesap adı: Tasarım Atölyesi Fikir Projesi Hs” (Hesap No: 0015800 – 7294716580 veya iban: TR63 0001 5001 5800 7294 7165 80) hesabına isim bildirerek yatırmaları gerekmektedir. Banka dekontunun ve şartname teslim adresinin yarışma raportörlüğüne fakslanmasından sonra şartname ve ekleri yarışmacıların adreslerine postalanacaktır.
Not:Ödemeler şirket adına değil müellif adına yapılacaktır

8. Yer Görme Zorunluluğu Varsa Şartları: Yarışmada yer görme zorunluluğu yoktur; ancak, görülmesi jüri üyeleri tarafından önerilmektedir.

9. İdarenin Adı Adresi Telefon Ve Faks Numaraları:

Adı :Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü

Adresi :Hasanpaşa Mh. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy, İstanbul PK: 34722

Tel : 0216 542 50 00 / 1417, 1416

Faks : 0216 349 98 81 – 0216 414 38 76

E-posta : yarisma@kadikoy.bel.tr

İnternet : www.kadikoy.bel.tr

ŞARTNAME VE EKLERİ İÇİN  TIKLAYINIZ

SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ