Kuramdan Uygulamaya Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Geliştirme

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Nasıl Geliştirilir?
Kuramdan Uygulamaya Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Geliştirme
Boğaziçi Üniversitesi

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı kapsamında gerçekleştirilecek olan “Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Nasıl Geliştirilir? Kuramdan Uygulamaya Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Geliştirme” eğitiminin Boğaziçi Üniversitesi kampüslerinde yüz yüze yapılması planlanmaktadır.

Eğitim alanında kullanılan başarı testlerini ve ölçekleri daha kullanışlı şekilde uygulayabilmek ve daha az madde ve hata ile öğrencilerin puan kestirimini yapabilmek için, bireye uyarlanmış tekniklerin kullanılmasına ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için de bilgisayar ortamında bireye uyarlanmış testlerin (BOBUT) kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Günümüzde uluslararası test merkezlerinin uyguladığı geniş ölçekli testler başta olmak üzere, küçük ölçekli sınavlar da bireye uyarlanmış test formatında hazırlanıp uygulanmaktadır.

BOBUT uygulamasında bilgisayarlar testi başlatmak, bir sonraki maddeyi seçmek ve testi sonlandırmak için kullanılır. Bireyin bir önceki maddeye verdiği yanıtın doğruluğuna göre bireyin karşılaşacağı bir sonraki madde bireyin o anki geçici yetenek düzeyine uygun güçlükte, tekrar bilgisayar tarafından seçilir ve uygulanır. Bu sayede öğrenciler kendi yetenek düzeylerine en uygun soruları yanıtlar ve yetenek kestirimleri daha az hata ile yapılır. Halen sıklıkla kullanılan ölçme araçları çoğunlukla lineer test formatındadır. Lineer testler, ağırlıklı olarak orta güçlükte maddelerden oluşur. Bu yüzden bu testler, ortalama yetenek düzeyindeki bireylerin performanslarını ölçmede daha başarılı iken ortalamanın altında veya üstünde kalan bireyler için çok zor veya çok kolay olabilmektedir. Her bireyin aynı anda ve aynı maddeleri cevapladıkları lineer testlere göre, bireye uyarlanmış testler, daha az soru ile tüm yetenek dağılımı boyunca bireyin yetenek düzeyine ilişkin daha kesin ve etkili ölçme yapabilmektedir.

BOBUT kullanılarak test geliştirme pek çok avantaj sağlamasına rağmen ülkemizde bu alanda sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmektedir. Bu anlamda; BOBUT ile test geliştirme ile ilgili düzenlenecek olan bu etkinliğin, alan eğitimi ve eğitim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerin yaptıkları çalışmalarda BOBUT ile ilgili araştırma konularına yönelmelerine veya kullandıkları ölçme araçlarının BOBUT versiyonlarını geliştirmelerine katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca bu eğitim ile katılımcıların BOBUT hakkındaki farkındalıkları, teorik bilgileri, okuryazarlıkları ve uygulama becerilerinin arttırılması hedeflenmektedir.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, R tabanlı yazılımlar yardımıyla BOBUT ile başarı testi ve ölçek geliştirme uygulamaları yapacaklardır. Katılımcıların BOBUT hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve BOBUT ile test geliştirebilmeleri için ilk olarak temel ölçme ve değerlendirme kavramları, test geliştirme basamakları, klasik test kuramı ve uygulamaları, madde tepki kuramı ve uygulamaları ve R yazılımı hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu anlamda etkinliğin ilk günlerinde bu konuları içeren eğitim ve uygulamalar yapılacaktır. Etkinliğin devam eden günlerinde katılımcılara BOBUT ile ilgili kuramsal bilgiler aktarılacağı gibi, takım halinde kendi testlerini hazırlamalarına imkan sağlamak için uygulamaya yönelik bilgiler sunulacak ve katılımcıların uygulama yapmaları da sağlanacaktır. Bu kapsamda BOBUT’un tarihsel gelişimi ve bileşenleri ile ilgili temel eğitimler yapılacaktır. Bu eğitimlerden sonra R tabanlı BOBUT yazılımları Concerto ve mirtCAT eğitimleri yapılarak katılımcıların bu yazılımlar ile grup halinde test geliştirme süreçlerini tecrübe etmeleri sağlanacaktır.

Proje Yürütücüsü
Doç. Dr. Serkan Arıkan
Boğaziçi Üniversitesi

https://bobutuygulamaboun2237.wordpress.com/basvuru/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

two × 4 =