KURABİYE YAPIYORUZ

KURABİYE YAPIYORUZ

Sakarya/Adapazarı Şehit Ahmet Akyol İlkokulu 2-H sınıfı öğrencileri öğretmenleri Gönül Ekşi önderliğinde eTwinning projesi ” 101 ” kapsamında sınıfta kurabiye yaptı.Çocuğun sağlıklı büyümesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmesi için nitelikli bilişsel uyarıcılar, zengin dil etkileşimleri ve olumlu sosyal-duygusal deneyimler sağlamak gerekir.Etkinliklerle psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel ve öz bakım gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan ”101” projesinde haftada ortalama üç etkinlik yapılıyor.”Kurabiye Yapma ”etkinliğinde disiplinlerarası yaklaşımla hem kurabiye yaptı hem matematik konularından ölçüleri yaparak yaşayarak öğrendi.

gonul ogretmen
Hello, I am a classroom teacher at Sakarya / Adapazarı Şehit Ahmet Akyol Primary School. 21st year in the profession. I like to teach my lessons with activities, by living by doing the curriculum. The joy of their faces makes me happy as the students come curiously as "What will we do today?"