Kumun hacminin ölçülmesi

Kumun hacminin ölçülmesi 

Amaç:Kuru  kumun hacmi ile kumun gerçek hacmini karşılaştırmak.Kuru kumun içindeki havanın hacminin ölçülmesi.

Araç-Gereç:1)kuru kum  2)Dereceli silindir (2 tane)  3)Su

Deneyin yapılışı:

1)Dereceli silindirlerden birine bir miktar su koyunuz.

2)Kumun hacmini ölçerek kaydediniz.

3)İkinci dereceli silindire bir miktar su koyunuz.

4)Suyunda hacmini ölçerek kaydediniz.

5)Kuru kumu suyun bulunduğu dereceli silindire boşaltınız.

6)Kum ile suyun dereceli silindirdeki karışımın hacmini ölçerek kaydediniz.