Kültürel Tatlar Fotoğraf Yarışması

KÜLTÜREL TATLAR FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Yarışmanın Adı: “Kültürel Tatlar”

Yarışmanın Amacı: Bir sanatçı gözü ile objektiften bakarak bu zengin geleneksel yemek kültürümüzü nasıl yansıtırsınız sorusu ile karşımıza çıkan “Kültürel Tatlar” fotoğraf yarışması, senelerce farklı kaynaklarda kelimeler ile anlatılmış bu zengin içerikli mutfak geleneğini bir bakışta nasıl anlatılabiliriz sorusuna görsel cevaplar arıyor. Bu zenginliği estetik bir bakış açısı ile kayıt altına almak, gastronomi ve fotoğraf gibi iki disiplin arasında bağ kurarak sanatçıları interdisipliner balış açısı ile çalışmaya teşvik etmek, genç sanatçıları desteklemek, yeni ve yaratıcı fikirleri sanatseverlere yansıtmak “Kültürel Tatlar” Fotoğraf Yarışması’nın temel amaçları arasında yer alıyor.

Yarışmanın Konusu: Bugün geleneksel mutfağımızı oluşturan yemek kültürümüz, Anadolu’da yaşamış farklı kültürlerin etkileşimi, topraklarının verimliliği, saray mutfaklarının zenginliği, baharat yoluna hakimiyeti ile genişledi ve dünyanın sayılı mutfaklarından biri haline geldi. “Kültürel Tatlar” Fotoğraf Yarışması bu zenginliğin vizördeki izdüşümlerinin peşinden koşuyor, coğrafyamızın önemli kültürel değerlerinden olan Anadolu mutfağının görsel yansımalarını konu ediniyor.

Yarışma Kategorileri:
Yarışma “renkli” olmak üzere tek dalda yapılacaktır.
Her yarışmacı yarışmaya toplamda en fazla 5 eserle katılabilir.

Yarışma Takvimi:
Yarışma Duyuru Tarihi : 18 Nisan 2013
Yarışma Son Teslim Tarihi : 20 Mayıs 2013
Jüri Değerlendirilmesi : 23 Mayıs 2013
Sonuçların Açıklanması : 27 Mayıs 2013
Sergi Tarihi : 5 Haziran 2013
Ödül Töreni : 5 Haziran – 3 Temmuz 2013

Yapıtların 18 Mayıs 2013 Cumartesi akşamı saat 18.00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Posta ile gönderilmesi durumunda doğabilecek gecikmelerden galerimiz sorumlu değildir.

Sonuçlar katıımcılara e-posta yolu ile ve internet sitemiz www.armaggangallery.com adresinden duyurulacaktır.

Yarışma Jürisi:
1- Vedat Başaran,TCF Yemek Sanatları Merkezi
2- Ahmet Örs (Mutfak Dostları Derneği Başkanı, Sabah Gazetesi Yazarı)
3- Ahmet Agaoğlu, (Fotoğraf Sanatçısı)
4- Nedim Atilla, (Mutfak Araştırmacısı, Yazar)
5- Refik Akyüz (Akademisyen – İstanbul Bilgi Üniversitesi)
6- Nurhan Atasoy, Turkish Cultural Foundation
7- Şanel Şan, ARMAGGAN Art & Design Gallery Koordinatörü

Değerlendirme Kriterleri:
Eserin, belirlenen yarışma konusuna uygun bir içeriğe sahip olması gerekmektedir. Planlama mesleği ile örtüşen bir bakış açısına sahip olması, yeni bir tarif ya da düşünce geliştirme özelliği taşıması aranan özelliklerdir. Eserin özgün olması ve özel değil, kültürel tatları konu alması gerekmektedir.

Yarışmaya Katılım:
Bu yarışmaya 18 yaşını doldurmuş tüm fotoğrafçılar katılabilir.

Katılımcılar, jüri üyelerinden herhangi biri, onların birinci dereceden akrabası olamaz.

Her yarışmacı, yarışmaya toplamda birden fazla eserle katılabilir. Daha önce ödül almış ya da herhangi bir yerde yayımlanmış olan eserler yarışmaya katılamaz.

Armaggan Gallery, Turkish Cultural Foundation ve Nar Gourmet bu yarışmaya katılan ve ödüle ya da sergilemeye değer bulduğu fotoğrafları, eser sahibinin kimliğini belirtmek koşuluyla afiş, kitap, broşür, CD, video, dijital mecralar vb diğer ortamlarda yayımlayabilme ve dağıtımını yapabilme hakkına sahip olacaktır. Yarışmacılar, yarışmaya katılarak bu koşulu peşinen kabul etmiş sayılırlar ve sonradan bir hak iddia edemez. Ayrıca jüri tarafından ödül almasa da, sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar, bu yıl 5 Haziran – 6 Temmuz tarihlerinde Armaggan Gallery’de katılımcılara sergilenecektir.

Yarışmacılar, katılım için gerekli koşulları internet sitemiz www.armaggangallery.com adresinden koşulları öğrenebilir.

Eserlerde İstenen Teknik Özellikler Ve Eserlerin Teslimi:

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, hem basılı, hem de dijital ortamda teslim edilmelidir.

Basılı kopya, 18 x 24 cm. boyutlarında fotoğraf kağıdına basılmalı, herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında paspartu ya da boşluk bırakacak bir çerçeve bulunmamalıdır. Basılı kopyanın arka yüzünde sağ alt köşeye, rumuz ve esere verilen ad yazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres, eserin herhangi bir yüzeyine ya da dijital kopyasına kesinlikle yazılmamalıdır.

Dijital kopya, kısa kenar en az 60 cm. olacak şekilde 300 dpi çözünürlükte, en yüksek kalitede kaydedilmiş CMYK ve TIF formatında CD’ye kaydedilmeli, eserin rumuzu dosya ismi olarak kaydedilmelidir.

Kimlik bilgilerini içeren zarfta yer alacak başvuru dilekçesi, eser sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer alacak ve katılımcı tarafından imzalanacaktır.

Yarışmacılar, başvuru dilekçesi her bir eser için farklı olmak üzere 5 basamaklı harf ya da rakamlardan oluşan rumuzlarını yazmalıdırlar. Birden fazla eserle katılan yarışmacılar, eserlerini aynı zarf içine koyabilirler.

Teslimde; kimlik zarfı, eserlerin basılı kopyaları ve dijital kopyaların yer aldığı CD, bir büyük zarf içine yerleştirilerek ağzı kapatılmalıdır. Zarfın üzerine “Kültürel Tatlar Fotoğraf Yarışması” ibaresi ile 5 basamaklı rumuz(lar) yazılmalıdır.

Yarışmaya katılan eserler 18 Mayıs 2013 günü saat 18.00’e kadar Armaggan Gallery’e teslim edilebilecektir.

Ödüller:
“Kültürel Tatlar” fotoğraf yarışmasında ilk üçe giren katılımcılara para ödülü verilirken dereceye giren 40 eser ARMAGGAN Art & Design Gallery de sergilenecek, sergilenen eserler satışa açık olacaktır.

Birincilik ödülü: 5.000 TL
İkincilik ödülü: 4.000 TL
Üçüncülük ödülü: 3.000 TL

Dereceye giren ilk 40 eser 5 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında Armaggan Art & Design Gallery’de izleyici ile buluşacaktır.

Yarışma Sekreteryası:

Adres : Armaggan Art & Design Gallery
Nuruosmaniye Cad. No:65 34120 Nuruosmaniye – İstanbul
Telefon: 0 212 522 44 33
Faks: 0 212 522 00 33
E-posta : galeri@armaggangallery.com
www.armaggangallery.com