Kültürel Miras Açısından Müze Kent Safranbolu

Proje Adı : Kültürel Miras Açısından Müze Kent  Safranbolu

Projenin Yürütüleceği Kurum/Kuruluş : Karabük Üniversitesi

Proje Yürütücüsü : Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Kaya

e-mail : [email protected]

Hedef Kitle : Karabü Dreaming Of Ex N Getting All Upset N Cry Means Wad M k ve Çevre İllerdeki 6,7,8. sınıf öğrencileri
Etkinlik Yeri : Karabük

Etkinlik Tarihleri : 26.09.2011-02.10.2011

KÜLTÜREL MİRAS AÇISINDAN MÜZEKENT SAFRANBOLU
 
 
Planlanan proje ile Safranbolu’da var olan turizm alanlarının ve tarihi, kültürel zenginliklerin bölgede ve yakın çevrede bulunan öğrencilere tanıtılması, bu potansiyelin farkına varmalarının sağlanması, turizm amaçlı olarak yararlanılamayan tarihi ve kültürel kaynakların ortaya çıkarılması, bu kaynaklardan turistik amaçlı olarak yararlanılması ve bu kaynaklarla ilgili turistik aktivitelerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca yapılan bu projede, Karabük ilinin sınırları içindeki Safranbolu ilçesindeki kültürel miras unsurlarını, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerle buluşturmak ve bu olanaklardan öğrencilerin istifade etmelerine yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
 
Projenin kapsamını ve hedef kitlesini; Karabük, ve çevre illerde  yer alan Yatılı Bölge Okullarında (YİBO) öğrenim gören 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri ile Karabük’teki ilköğretim 6,7,8. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
 
Projede gezi-gözlem yöntemi, öğrencilerin çalışmalar öncesi ve sonrasında çeşitli yönlerden ölçme ve değerlendirme amacıyla oluşturulan testler, atölye çalışmaları, grup çalışmaları ve afiş çalışmaları, sanat ve sportif etkinlikler kullanılacaktır. Çalışma sonuçları bilimsel olarak değerlendirilip yayınlanacaktır.
 
Proje ile genç kuşakların tarihi ve kültürel değerleri öğrenmesi bu değerlerin geleceğe aktarılabilmesi için çok önemlidir. Yapılacak çalışmalarla öğrencilerin unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerler, sosyal dokular, mimari yapılar, meslek özellikleri anlatılmaya ve tanıtılmaya çalışılacaktır.

2011 YILI BİLİM ve TOPLUM PROJELERİ

Dreaming Of Ex N Getting All Upset N Cry Means Wad M