Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Bilgi Üniversitesi

Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilere kültür endüstrisinin bileşenlerini analiz ederek kültür yapılarını ve politikalarını sosyal, ekonomik ve siyasi çerçevede, yerel ve uluslararası etkenleri boyutunda inceleyebilecekleri, akademik ve profesyonel ağlara dahil olmalarına fırsat veren disiplinlerarası bir eğitim sunmaktadır.

Program, daha önce kültür alanında akademik veya profesyonel deneyim sahibi adayların yanı sıra, bu alanda çalışmaya veya araştırma yapmaya başlamış olanlara da yöneliktir. Kültür ve sanat altyapısı ve kurumlarıyla bu sektördeki üretim ve yönetim dinamiklerini inceleyebilmek, tartışabilmek ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek için gerekli donanımı kazandırmayı hedefleyen Program, kültür işletmeciliği, kültür politikaları, yönetişim, sivil toplum, kültür sektörünün küresel ekonomideki rolü ve kültür yönetimi alanındaki çalışmalar için geniş bir perspektif sunmaktadır.

Program, yaratıcı endüstriler, kamu, özel ve sivil kültür inisiyatifleri ve yatırımları, sinema ve müzik endüstrisi, müzecilik, kültür mirası ve turizmi, görsel sanatlar ve gösteri sanatları yapılanmaları üzerine yoğunlaşan dersler sunarak öğrencilerin istedikleri alanlarda uzmanlaşmalarını hedeflemektedir.

Program, akademik bir kariyere yönelmek veya kültür sektöründe çalışmak isteyenlere olduğu kadar mesleki deneyimini etkileşimli proje ortamında geliştirmek isteyen profesyonellere de fırsatlar sunmaktadır.

PROGRAMIN YAPISI
Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nın süresi iki yıldır. Program’da tezli ve projeli olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır.

Program Türkçe ve İngilizce, çift dilli bir programdır.

Program’ın zorunlu ve seçmeli dersleri, hafta içi her gün saat 17.00-21.00 ve ayda bir kez Cumartesi sabahları yürütülür.

Projeli Seçenek
Öğrenciler ilk iki dönem boyunca, her biri üçer kredilik toplam on ders (toplam otuz kredi), kredisiz “Araştırma Metotları” dersi ile “Proje Atölyesi”ni alırlar. İkinci dönem alınan kredisiz Proje Atölyesi bir hazırlık çalışmasıdır. Bu atölyede öğrenciler, Program’ın akademik kadrosunun gözetiminde çalışırlar. Proje taslakları üzerinden profesyonellerle fikir alışverişinde bulunur, yürüttükleri araştırma yöntemlerini test ederek proje alanlarını ve proje kapsamında inceleyecekleri kurumları netleştiriler.

Derslerin bitimini izleyen iki dönem boyunca öğrenciler, proje modüllerini alarak projelerinin araştırma ve analiz kısmını yürütür, yazılı olarak hazırlar ve jüri önünde savunduktan sonra yüksek lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Öğrencilerin proje aşamasına geçmeden önce otuz kredilik ders yükünü tamamlamaları gerekir.

2012-2013 güz dönemi itibariyle, proje öğrencileri Program’ın önerdiği kültür ve sanat kurumlarında veya kendi belirleyecekleri kurumlarda araştırma ve analiz yapıp kurumların örgütlenme, yönetim modeli, politika, pazarlama, iletişim ve/veya çalışma alanına yönelik yeni önermeler getirmeli, kurum veya oluşum tarafından uygulanabilir nitelikte bir proje geliştirmelidirler. Projelerin uygulamaya geçmesi koşulu aranmaz; ancak proje kapsamında seçilmiş kurumun yapısına, misyon ve vizyonuna, uygunluğu aranır. Kamu kuruluşları, yerel yönetimler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, kültür işletmeleri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sanatçı toplulukları proje alanı olarak seçilebilecek kurum ve oluşumlardır.

Öğrenciler proje kapsamında inceleyecekleri kurumları kendilerinin seçmesi durumunda en geç ikinci dönemin sonunda kurumun böyle bir proje çalışmasına onay verdiğini belirten bir belgeyle birlikte Program Kurulu’na proje taslağını sunar ve devam etmek üzere Program’ın onayını alırlar. Üçüncü dönemlerini kurumda araştırma, inceleme ve analiz yaparak geçirmeleri beklenen öğrenciler, dördüncü dönemin sonunda on beş bin kelimeyi aşmayan, kapsamlı bir proje raporu teslim ederek proje jürisine sunarlar.

Tezli Seçenek
Tez hazırlayacak öğrenciler, ilk iki dönem boyunca, her biri üçer kredi değerinde toplam sekiz ders ve kredisiz “Araştırma Metodları” dersi ve “Tez Semineri”ni alırlar. İkinci dönem alacakları kredisiz Tez Semineri’nde öğrenciler, tez konuları hakkındaki ara sunumlar üzerinden içerik ve yöntem hakkındaki tartışmalarla akademik bir ortamda araştırmalarını geliştirme imkânını bulurlar. Dördüncü dönemin sonunda yirmi beş bin kelimeyi aşmayan tezlerini teslim ederek tez jürisi karşısında savunurlar. Kültür Yönetimi tezi saha araştırması ve/veya teoriye dayanan özgün bir akademik çalışmadır.

Tez aşamasına geçmeden öğrencilerin yirmi dört kredilik ders yükünü tamamlamış olmaları gerekir.

http://camma.bilgi.edu.tr/tr/page/online_basvuru/

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin