Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Tanıtma Genel Müdürlüğü
2. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1. Yarışmanın Adı:
Vizördeki Lezzetler

2. Konu:
“Yeme-içme, mutfak kültürü ve gastronomi” genel temaları altında kurgulanan fotoğraflar.
Yarışma teması kapsamında katılımcılar; Türk mutfağının asırlık gelenekleri, pişirme teknikleri,
zengin sofra sunumları, coğrafi bölgelerin simgesi haline gelmiş yerel malzemeler ve onların
üretim süreçleri, geleneği aktaran usta şefler, farklı bir stille yeniden yorumlayan genç yetenekler
ve sadece Türkiye’de bulunabilecek lezzet keşifleri ile mutfak evrenimizi her açıdan ele almaya
davet edilmektedir. Ancak teslim edilecek çalışmalarda, mutfak kültürümüzün sanayileşmiş ve
özünden uzaklaşmış yanlarından ziyade, zanaatkârlık, el emeği ve becerisi gerektiren, rafine
örneklerin ve nesiller arasında aktarılan değerli gastronomik birikimin konu edilmesi
beklenmektedir.

3. Amaç
Bu yarışma ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtımda sürdürülebilir bir marka değeri
oluşturmak amacıyla 2014 yılında “Home of…/Ev-yurt” konseptiyle başlattığı küresel imaj
kampanyasının alt segment kampanyalarından; “Ev Yapımı-Home Made” temasının
desteklenmesi ve fotoğraf aracılığıyla dünyada öne çıkarmak istediğimiz gastronomik
değerlerimizin tanıtılması hedeflenmektedir.
Ülkemizin fotoğraf alanında yaratıcı işler üretme potansiyeline sahip bireylerinden, “Türkiye’nin
tanıtım elçileri” olmaları ve bu perspektifle üretecekleri işleri paylaşmaları istenmektedir.
Türkiye’nin zengin mutfak kültürünün yanında, yerel gıda üretim ve işleme geleneklerini, yurt
dışından Türkiye’yi ilgiyle izleyen uluslararası gezginlere tanıtacak, hatta tatil ajandalarında
Türkiye’ye yer açmak konusunda onları heveslendirecek, merak uyandırıcı kapsamlı bir görsel ve
enformatif içeriği bir araya getirmesi amaçlanmaktadır.
Bu arşivin ileride yemek kitabı ve hediyelik kartlar gibi ilgi çekici ürünler ve başvuru kaynaklarına
dönüştürülmesi yoluyla da projenin katma değer yaratması planlanmaktadır.
Kampanyanın ülkemiz insanları tarafından benimsenmesini sağlamanın yanı sıra, zengin bir görsel
arşiv oluşturulması da yarışmanın amaçları arasındadır.

4. Katılım Koşulları:
4.1 Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi ve
Bakanlık yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye
Cumhuriyeti uyruklu, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF
onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.
4.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4.3 Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli.
4.4 Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilir.
4.5 Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir.
Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.
4.6 Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme
almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine
davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım
açısından engel değildir.
4.7 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
4.8 Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 14. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali
nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının
ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep
hakkı doğurmaz.
4.9 Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

5. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi
5.1 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak adresinden yüklenecektir.
5.2 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
5.3 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
5.4 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
5.5 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 12 sıkıştırma
kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir.
Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
5.6 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
5.7 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
5.8 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC)
dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
5.9 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital Color > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Nevşehir’de çektiği “Bumbar dolması”
adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_bumbar_dolmasi” olabilir

– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf
gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kültür ve Turizm Bakanlığı
sorumlu olmayacaktır.

6. Telif Hakları:
6.1 Bakanlığın Hak ve Sorumlulukları:
Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya
dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde
eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik
düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).
6.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:
6.2.1 Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen
ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan
eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam
altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TFSF’den herhangi bir talepte
bulunmayacağını kabul eder.
6.2.2 Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi
bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü
şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu
olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.
6.2.3 Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5
Mbyte’ten az olmayacak şekilde) Eser Sahipleri tarafından Bakanlığa sunulmak üzere TFSF’ye
teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.
6.3 Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler www.tfsf.org.tr ve
sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler
TFSF yayını olan Almanak 2015’te bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
7. Diğer Hususlar:
7.1 Yarışma TFSF tarafından 2015/086 numara ile onaylanmıştır.
7.2 Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
7.3 Katılım bilgileri ve şartnameye, Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr,
www.tanitma.gov.tr ile www.tfsf.org.tr ve adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma
Yönergesi de http://www.tfsf.org.tr/ ve adreslerinden
incelenebilir.
7.4 Yarışmada ödül alan fotoğraflar www.kulturturizm.gov.tr ve www.tanitma.gov.tr ile
www.tfsf.org.tr web ve adreslerinde yayınlanacaktır.
7.5 Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sergilenecek ve
bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
7.6 Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna
rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “Kültür ve Turizm
Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü” kararı geçerlidir.
7.7 Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA
Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile Kültür ve Turizm
Bakanlığı yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.
7.8 Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler TFSF temsilcisi
gözetiminde online (çevrimiçi) başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

8. Ödüller:
Birincilik ödülü : 5000,- TL
İkincilik ödülü : 3000,- TL
Üçüncülük ödülü : 2000,- TL
Mansiyon (3 adet) : 1000,- TL
Sergileme (En fazla 80 adet) : 250,- TL

9. Yürütme:
İşbu Şartname hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Türkiye Fotoğraf Sanatı
Federasyonu (TFSF) yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma
sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına TFSF tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını
bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda
zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi
olamaz.

10. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
Gökmen SÖZEN Yemek Fotoğrafçısı
İbrahim DEMİREL Fotoğraf Sanatçısı
İbrahim GÖKSUNGUR Fotoğraf Sanatçısı, TFSF YK Başkanı
İrfan ÖNAL Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü
Mustafa ERTEKİN Fotoğraf Sanatçısı
Seçici Kurul en az 5 üye ile toplanacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yedek Üyeleri:
Ramazan ÇOKÇEVİK Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı
TFSF Yedek Üyeleri:
Ali Rıza AKALIN
İsmail HAYKIR
Çerkes KARADAĞ
TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

11. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 06.08.2015
Son Katılım Tarihi : 01.12.2015 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 05.12.2015
Sonuç Bildirimi : 08.12.2015
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

12. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte
yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Düzenleyici Kuruluş:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü
E-posta: turizmtgm@gmail.com
Yürütücü Kuruluş:
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)
E-posta : onlineyarismalar@tfsf.org.tr
Telefon : 0532 472 3850
E-posta : yarisma@tfsf.org.tr
Telefon : 0530 172 6117