Kültür ve Turizm Bakanlığı 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tanıtma Genel Müdürlüğü

 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

(TFSF Onay No: 2015/086)

 

 1. Yarışmanın Adı:

Vizördeki Lezzetler

 

 1. Konu:

“Yeme-içme, mutfak kültürü ve gastronomi” genel temaları altında kurgulanan fotoğraflar.

Yarışma teması kapsamında katılımcılar; Türk mutfağının asırlık gelenekleri, pişirme teknikleri, zengin sofra sunumları, coğrafi bölgelerin simgesi haline gelmiş yerel malzemeler ve onların üretim süreçleri, geleneği aktaran usta şefler, farklı bir stille yeniden yorumlayan genç yetenekler ve sadece Türkiye’de bulunabilecek lezzet keşifleri ile mutfak evrenimizi her açıdan ele almaya davet edilmektedir. Ancak teslim edilecek çalışmalarda, mutfak kültürümüzün sanayileşmiş ve özünden uzaklaşmış yanlarından ziyade, zanaatkârlık, el emeği ve becerisi gerektiren, rafine örneklerin ve nesiller arasında aktarılan değerli gastronomik birikimin konu edilmesi beklenmektedir.

 

 1. Amaç

Bu yarışma ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tanıtımda sürdürülebilir bir marka değeri oluşturmak amacıyla 2014 yılında “Home of…/Ev-yurt” konseptiyle başlattığı küresel imaj kampanyasının alt segment kampanyalarından; “Ev Yapımı-Home Made” temasının desteklenmesi ve fotoğraf aracılığıyla dünyada öne çıkarmak istediğimiz gastronomik değerlerimizin tanıtılması hedeflenmektedir.

Ülkemizin fotoğraf alanında yaratıcı işler üretme potansiyeline sahip bireylerinden, “Türkiye’nin tanıtım elçileri” olmaları ve bu perspektifle üretecekleri işleri paylaşmaları istenmektedir.

Türkiye’nin zengin mutfak kültürünün yanında, yerel gıda üretim ve işleme geleneklerini, yurt dışından Türkiye’yi ilgiyle izleyen uluslararası gezginlere tanıtacak, hatta tatil ajandalarında Türkiye’ye yer açmak konusunda onları heveslendirecek, merak uyandırıcı kapsamlı bir görsel ve enformatif içeriği bir araya getirmesi amaçlanmaktadır.

Bu arşivin ileride yemek kitabı ve hediyelik kartlar gibi ilgi çekici ürünler ve başvuru kaynaklarına dönüştürülmesi yoluyla da projenin katma değer yaratması planlanmaktadır.

Kampanyanın ülkemiz insanları tarafından benimsenmesini sağlamanın yanı sıra, zengin bir görsel arşiv oluşturulması da yarışmanın amaçları arasındadır.

 

 1. Katılım Koşulları:

4.1 Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, TFSF (Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu) temsilcisi ve Bakanlık yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci derece yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır. TFSF onaylı yarışmalara katılımı kısıtlamalı fotoğrafçılar bu yarışmaya katılamazlar.

4.2 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4.3 Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli.

4.4 Her yarışmacı, en fazla 4 (dört) eserle yarışmaya katılabilir.

4.5 Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde) Eser Sahipleri tarafından Bakanlığa sunulmak üzere TFSF’ye teslim edilecektir.

4.6 Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir. Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.

4.7 Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

4.8 Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

4.9 Kural ihlallerinde, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)’nin U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nin 14. Maddesi’ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

4.10 Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

 

 1. Fotoğrafların işaretlenmesi ve gönderilmesi

5.1 Dosyalar online (çevrimiçi) olarak adresinden yüklenecektir.

5.2 Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.

5.3 Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul edilmeyecektir.

5.4 Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.

5.5 Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi, 12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf dosyası 2 Mb’tan küçük olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.

5.6 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

5.7 Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.

5.8 Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Sayısal Renkli (Digital Color) > DC) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

5.9 İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.

İsimlendirme:

 1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery veya oerly veya erily gibi).
 3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
 4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
 5. adım: Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının Nevşehir’de çektiği “Bumbar dolması” adlı 1

no’lu fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryDC1_bumbar_dolmasi” olabilir.

 • İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılındığı anlamına gelmez.
 • Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

 

 1. Telif Hakları:

6.1 Bakanlığın Hak ve Sorumlulukları:

6.1.1 Yarışma sonunda ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait olacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj vb grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

 

6.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

6.2.1 Ödül, Mansiyon ve Sergileme alan eser sahipleri, işbu şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödül tutarlarının ayni zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler için verilen para ödüllerinden başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TFSF’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

6.2.2 Eser Sahibi, eser’in kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu; beyan, kabul ve garanti etmektedir.

6.3 Ödül alan ve sergilenen fotoğrafların özgün hali (kısa kenarı en az 2400 piksel ve boyutu 5 Mbyte’ten az olmayacak şekilde) Eser Sahipleri tarafından Bakanlığa sunulmak üzere TFSF’ye teslim edilecektir. Ayrıca, fotoğraf konusunun adı ve tanımlayıcı kısa bilgileri de bildirilecektir.

6.4 Yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme alan eserler www.tfsf.org.tr ve sitesinde yayınlanacak ve ayrıca ödül ve mansiyon alan eserler TFSF yayını olan Almanak 2015’te bu yarışmaya ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

 

 1. Diğer Hususlar:
  • Yarışma TFSF tarafından 2015/086 numara ile onaylanmıştır.
  • Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
  • Katılım bilgileri ve şartnameye, Bakanlığımız web sitesi kulturturizm.gov.tr, www.tanitma.gov.tr ile www.tfsf.org.tr ve adreslerinden ulaşılabilir. TFSF’nin Yarışma Yönergesi de ve adreslerinden incelenebilir.
  • Yarışmada ödül alan fotoğraflar kulturturizm.gov.tr ve www.tanitma.gov.tr ile www.tfsf.org.tr web ve adreslerinde yayınlanacaktır.
  • Ödül, mansiyon ve sergileme alan fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca sergilenecek ve bu eserler ile ilgili her türlü dijital ve basılı materyal üretilebilecektir.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü” kararı geçerlidir.
  • Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, TFSF’nin TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi’nde belirtilen düzenlemeler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışma Düzenleme Kurulu ve TFSF YK kararları geçerli olacaktır.
  • Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon ve sergileme dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde online başvurunun yapıldığı sistemden silinecektir.

 

 1. Ödüller:
  • Birincilik ödülü : 5000,- TL
  • İkincilik ödülü : 3000,- TL
  • Üçüncülük ödülü : 2000,- TL
  • Mansiyon (3 adet) : 1000,- TL
  • Sergileme (En fazla 80 adet)         :   250,- TL

 

 1. Yürütme:

İşbu Şartname hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) yürütecektir. Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına TFSF tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 1 yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

 

 1. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla):
 • Gökmen SÖZEN Yemek Fotoğrafçısı
 • İbrahim DEMİREL Fotoğraf Sanatçısı
 • İbrahim GÖKSUNGUR Fotoğraf Sanatçısı, TFSF YK Başkanı
 • İrfan ÖNAL Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü
 • Mustafa ERTEKİN Fotoğraf Sanatçısı

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yedek Üyeleri:

Ramazan ÇOKÇEVİK             Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı

 

TFSF Yedek Üyeleri:

Ali Rıza AKALIN

İsmail HAYKIR

Çerkes KARADAĞ

 

      TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

 

 

 

 1. Yarışma Takvimi:
  • Yarışmanın Başlama Tarihi : 06.08.2015
  • Son Katılım Tarihi : 01.12.2015 saat 23.00 (TSI)
  • Seçici Kurul Değerlendirmesi : 05.12.2015
  • Sonuç Bildirimi : 08.12.2015
  • Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

 

 1. Yürürlük

Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

Düzenleyici Kuruluş:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Genel Müdürlüğü

E-posta: turizmtgm@gmail.com

 

Yürütücü Kuruluş:

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF)

E-posta : onlineyarismalar@tfsf.org.tr