Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik, Şiddet

“Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik, Şiddet” Sempozyumu
15 – 16 Kasım 2012
Ege Üniversitesi, İzmir

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Bornova Belediyesi’nin katkılarıyla “Kültür ve Edebiyatta Cinsiyet, Cinsellik, Şiddet” konulu bir sempozyum düzenleyecektir.

Sempozyumun amacı, kültür ve edebiyatı özellikle toplumsal cinsiyet, cinsellik ve şiddet bağlamında incelemek, kültür, edebiyat ve toplumsal cinsiyet ilişkilerine metinler üzerinden eleştirel okumalarla katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda, öncelikle Kadın Çalışmaları, Toplumsal Cinsiyet İncelemeleri ve Türk ve Dünya Edebiyatı, bunun yanı sıra Karşılaştırmalı Edebiyat, Film Çalışmaları, Kültür Çalışmaları, Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Mitoloji, Antropoloji, Ekoloji, Siyaset, vb. alanlarda bildiri sunmak isteyen akademisyen, yazar ve araştırmacıların bildiri özetlerini (yaklaşık
200 kelime) ve kısa öz geçmişlerini (bir paragraf) 3 Eylül 2012 tarihine kadar aşağıdaki e-posta adreslerinden birine göndermelerini rica ediyoruz:

ekamsempozyum2012@gmail.com; nevin.koyuncu@ege.edu.tr

Sempozyumda sunulacak bildiriler daha sonra kitap halinde yayınlanacaktır.

Sempozyumumuza katkı ve katılımınızı ve bildiri çağrımızı ilgileneceğini düşündüğünüz tüm akademisyen ve araştırmacılara duyurmanızı dileriz.

Sevgi ve saygılarımızla,
Doç. Dr. Nevin Yıldırım Koyuncu

Ege Üniversitesi
Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü
İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi