Kültür Köprüsü Projesi Yarışması

Kültür Köprüsü Projesi Yarışması
Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü

KONU : Kültür Köprüsü Projesi (Yarışma)

Genel Müdürlüğümüze bağlı yetiştirme yurtları, koruma bakım ve rehabilitasyon merkezleri, bakım ve sosyal rehabilitasyon merkezleri, sevgi evleri, çocuk evleri ve çocuk yuvalarında korunma altında bulunan 13-18+ yaş gurubundaki çocuk ve gençlerimiz katkı ve katılımlarıyla kardeşliğin ve dayanışmanın tesis edilmesi ve iller arası kültür köprüsü inşa edilerek ülke barışına hizmet etmeyi amaçlayan “Kültür Köprüsü” isimli projenin Tokat İl Müdürlüğünce organize edilmesi Genel Müdürlük Makamının 27.12.2010 tarih ve 447 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.

Bölge elemeleri ve final bölümünden oluşan yarışma türkü, şiir ve stant dallarında gerçekleştirilecektir.

Bölge elemelerinde stant dalında yarışma yapılmayacaktır.

Yarışmaya katılım için 44 İl Müdürlüğü başvuruda bulunmuştur.

Bölge elemelerine ilişkin bilgi ve belgeler kurumumuz web sayfasında “Kültür Köprüsü Projesi” adıyla yayımlanacaktır.

Yarışmanın birinci aşaması olan bölge elemeleri 7 bölgede Genel Müdürlüğümüzce belirlenen 7 ilde yapılacaktır. Bölge elemelerinin yapılacağı şehirler ve tarihler şu şekildedir:

İç Anadolu Bölgesi                            : Konya           ( 5 Mart 2011)
Karadeniz Bölgesi                             : Samsun         (5 Mart 2011)
Marmara Bölgesi                                : İstanbul         (6 Mart 2011)
Ege Bölgesi                                        : Denizli          ( 6 Mart 2011)
Akdeniz Bölgesi                                : Isparta           (12 Mart 2011)
Güney Doğu Anadolu Bölgesi          : Diyarbakır     (12 Mart 2011)
Doğu Anadolu Bölgesi                      : Erzurum        (13 Mart 2011)

Bölge elemelerine katılacak il müdürlüklerince;

– Bölge elemesine katılacak çocuk ve personelin bölge elemesinin yapılacağı ilde konaklamasının planlanması halinde gerekli hazırlığın yapılması için elemenin yapılacağı il müdürlüğüne bilgi verilmesi,
– Bölge elemesine katılacak çocuk ve personelin belirtilen tarihte belirtilen ilde bulunmalarının sağlanması,
– Şiir ve türkü dalında yarışacak çocukların en fazla iki personelin refakatinde bölge elemesinin yapılacağı şehre gönderilmeleri,
– Bölge elemelerinde stant dalında yarışma yapılmayacağından bu alanda hazırlık yapılmaması,
– Organizasyon hazırlığı için bölge elemesinin yapılacağı il müdürlüğü ile en geç bir hafta öncesine kadar iletişime geçilmesi,

Bölge elemelerine ev sahipliği yapacak il müdürlüklerince;

– Katılımcı çocuk ve personelin konaklama ve yemek ihtiyaçlarının iliniz imkanlarıyla karşılanması,
– Proje metninde özellikleri sayılan şiir ve türkü dalları için 5’er jüri üyesinin seçilmesi, seçilecek jüri üyelerinin görevlendirilmeleri amacıyla görev yaptıkları kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması,
– Jüri üyelerinin üniversite ve il milli eğitim müdürlükleri personelinden karma olarak oluşturulmasına özen gösterilmesi,
– Yarışmaya katılacak çocukların okuyacakları türkü ve şiirler için gerekli olacak orkestranın belirlenmesi,
– Yarışmalara korunma altında bulunan çocuklarımızın öğrenim gördükleri okul arkadaşlarının, personelin ve kuruluşlarınız ile iletişim halinde kişilerin bu organizasyona seyirci olarak katılmaları yönünde çalışma yapılması,
– Müdürlüğünüz adına yukarıda belirtilen iş ve işlemleri yürütmekle sorumlu bir yöneticinin görevlendirilerek iletişim adreslerinin yarışmayı organize eden Tokat İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yetiştirme yurdu müdürlüğüne bildirilmesi,

Tokat İlince proje organizasyon komitesinin belirleyeceği personelin bölge elemelerinin yapılacağı illerde gözlemci olarak görevlendirilmesi,

Ekte listesi gönderilen Tokat Yetiştirme Yurdunda görevli bölge gözlemcileriyle iletişim sağlanması,

İl Müdürlüklerinizce, projenin “kardeşliğin ve dayanışmanın tesis edilmesi ve iller arası kültür köprüsü inşa edilerek ülke barışına hizmet etme” temasına vurgu yaptığı dikkate alınarak yarışmaya katılacak çocuk ve refakatçi personelin bu çerçevede tutum ve davranış sergilemeleri için gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda, bilgilerinizi ve gereğini arz ederim