Kültür Başkenti Bilimle Buluşuyor – Tübitak 4007 Dinar Bilim Şenliği

4007 Bilim Şenliği çağrısı Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim – teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda projemizin amacını çağrı amaçları ile örtüşecek şekilde; kültürel zenginlikleri ile bilinen Dinar ilçesi ve çevre ilçelerde yaşayan farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin ve halkın bilimsel farkındalığının gelişmesine katkıda bulunmak, bilimin gerçek hayat ile olan ilişkisini keşfetmelerini sağlamak ve katılımcıların bilimsel okuryazarlık seviyelerinin gelişmesine katkıda bulunmak olarak belirledik. Bu amaçla, 1-2-3 Ekim 2020 tarihlerinde 3 günlük proje sürecinde Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hedef kitleyi oluşturan farklı yaş gruplarına yönelik fizik, kimya, biyoloji, robotik kodlama, bilgisayar ve hesaplama bilimleri, tıbbi bilimler nano teknoloji, yenilenebilir enerji, sanat, müzik, astronomi, arkeoloji ve doğa bilimleri alanlarında etkinlikler planlanmıştır. Bu etkinlikler alanlarında uzman akademisyen ve öğretmenler liderliğinde gerçekleştirilecektir.