Kudüs’e Mektup Yarışması Projesi

Kudüs’e Mektup Yarışması Projesi

“KUDÜS’E MEKTUP YARIŞMASI” PROJE ŞARTNAMESİ

1) PROJENİN KONUSU ve KAPSAMI
KUDÜS’E MEKTUP çerçevesinde Kocaeli’nde öğrenim görmekte olan özel ve resmi tüm
ortaöğretim (9.,10.,11.,12. Sınıf) öğrencilerimize yönelik “yarışma” projesi.

2) PROJENİN AMACI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde; Kocaeli genelinde eğitim görmekte olan lise öğrencilerinin Kudüs’de yaşananlarla ilgili empati yapmalarını sağlamak, Kudüs’ün öneminin bilincini aşılamak ve gündemi takip ile Kudüs’de yaşananlara karşı duyarlılık oluşturmak.

3) GENEL KATILIM KOŞULLARI
3.1. Yarışmaya, seçme ve değerlendirme komisyonu üyeleri ve onların birinci derece yakınları dışında Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi-özel ortaöğretim (9. ,10. ,11. ,12.
Sınıf) öğrencileri katılabilir.
3.2. Okullarda okuma grupları oluşturulacaktır.
3.3. Her grup 15 öğrenciden oluşacaktır.
3.4. Proje kapsamında ortaöğretim öğrencileri Ahmet Turgut ‘a ait Kalbim Kudüs’te Kaldı ve
Ahmet Varol’a ait Kudüs Davamız kitaplarınıı okuyacaktır.
3.5. Okunacak eserler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim
Müdürlüklerine teslim edilecektir.
3.6. Okuma gruplarına okul yönetimlerince bir rehber öğretmen görevlendirilecektir.
3.7. 1 Öğretmen en fazla 2 gruba rehberlik yapabilecektir.
3.8. Her okul en fazla 2 grup ile katılabilir.
3.9. mektup yazma yarışmasına, kitap okuma etkinliğine katılan öğrencilerin dışında da katılım yapılabilir. Kitap okuma projesine katılmayan öğrencilerin mektup yazmayarışmasında derece alması halinde okuma grubunu organize eden danışman öğretmen ile ilişkilendirilecektir.
3.10. Katılımcı, yarışma başvurusundaki bilgilerin tümüyle kendisine ait olduğunu beyan ve
taahhüt eder. Bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül,
unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
3.11. Yarışmaya giren tüm öğrenciler, yarışma koşullarını ve komisyon kararlarını istisnasız
kabul etmiş sayılır.
3.12. kitaplar geri toplanmayıp öğrencilerde kalacaktır.
3.13. Yarışma şartnamesine uymayan başvurular yarışma dışı bırakılacaktır.

4. YARIŞMA BAŞVURU ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
4.1. Başvurular, öğrencilerin kendi okullarındaki grup rehber öğretmeni aracılığı ile Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi (http://www.kocaeli.bel.tr/) adresinden
yapılacaktır.
4.2. Her bir başvuru kaydı tamamlandığında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından
başvuruyu yapan rehber öğretmene mail yollanacaktır.
4.3. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru süresi içerisinde yazılan mektuplar rehber
öğretmenler tarafından okul müdürlerine teslim edilecektir.
4.4. En az biri Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olmak üzere 3 kişiden oluşan bir komisyon ile
eserler incelenerek ilçe milli eğitim müdürlüğüne gönderilecek 3 eser belirlenecektir.
4.5. ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden
oluşturulmuş kurul metktupların ön değerlendirmesini yaparak en iyi ilk 10 mektubu
belirleyecektir.
4.4. ilçe milli eğitim müdürlüklerince değerlendirilmesi yapılan ilk 10 yarışma mektubu Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi teslim alınarak değerlendirme kuruluna teslim edilecektir.

5) ESERLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
5.1. Öğrenciler birer eserle yarışmaya katılacaktır.
5.2 Beyaz çizgisiz A4 dosya kâğıdına yazılacak, arka yüzler kullanılmayacaktır.
5.3.El yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle okunaklı olarak yazılacaktır.
5.4.Mektup en fazla 2 sayfa olacaktır.
5.5. Eserler şeffaf poşet dosyalara yerleştirilecektir.

6) OKUNACAK KİTAPLAR LİSTESİ
Kitaplar yarışmanın sonunda öğrencilere ait olacaktır.
6.1. ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ YARIŞMA KİTAPLARI LİSTESİ

Sıra No Kitabın Adı Yazarın Adı Yayınevi
1 Kalbim Kudüs’te Kaldı Ahmet Turgut Kapı yy.
2 Kudüs Davamız Ahmet Varol Nida yy.

7)ÖDÜLLER:
7.1. DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE:
Yarışma BİRİNCİSİ : Seyehat (Kudüs ve ya Balkan Ülkeleri) +1000 tl hediye çeki
Yarışma İKİNCİSİ : Seyehat (Kudüs ve ya Balkan Ülkeleri) +500 tl hediye çeki
Yarışma ÜÇÜNCÜSÜ : Seyehat (Kudüs ve ya Balkan Ülkeleri) +250 tl hediye çeki
Yarışma DÖRDÜNCÜSÜ : 1000 tl hediye çeki
Yarışma BEŞİNCİSİ : 1000 tl hediye çeki
Yarışma ALTİNCISI : 500 tl hediye çeki
Yarışma YEDİNCİSİ : 500 tl hediye çeki
Yarışma SEKİZİNCİSİ : 250 tl hediye çeki
Yarışma DOKUZUNCUSU : 250 tl hediye çeki
Yarışma ONUNCUSU : 250 tl hediye çeki
Yarışma mansiyon ödülleri: 200 tl hediye çeki
(11. ve 20. Arası tüm öğrencilere verilecektir)


7.2. DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN REHBER ÖĞRETMENİNE:

Yarışma BİRİNCİSİ : Seyehat (Kudüs ve ya Balkan Ülkeleri) +250 tl hediye çeki
Yarışma İKİNCİSİ : Seyehat (Kudüs ve ya Balkan Ülkeleri) +250 tl hediye çeki
Yarışma ÜÇÜNCÜSÜ : Seyehat (Kudüs ve ya Balkan Ülkeleri) +250 tl hediye çeki
Yarışma DÖRDÜNCÜSÜ : 1000 tl hediye çeki
Yarışma BEŞİNCİSİ : 1000 tl hediye çeki
Yarışma ALTİNCISI : 500 tl hediye çeki
Yarışma YEDİNCİSİ : 500 tl hediye çeki
Yarışma SEKİZİNCİSİ : 250 tl hediye çeki
Yarışma DOKUZUNCUSU : 250 tl hediye çeki
Yarışma ONUNCUSU : 250 tl hediye çeki

8) YARIŞMA TAKVİMİ
Duyuru (Projenin Milli Eğitim
Müdürlüğü tarafından okullara
duyurulması)
8 Ocak 2018- 10 Ocak 2018
Okuma Gruplarının Oluşturulup
Kitapların ilçe milli eğitim
müdürlüklerine dağıtımı
10 Ocak 2018-19 Ocak 2018
Okumaların başlaması 19 Ocak 2018 – 1 Mart 2018
Başvuruların alınması 1 Mart- 11 Mart 2018
Mektupların okuma grubu
rehber öğretmenleri tarafından
ilçe milli eğitim müdürlüklerine
teslim edilmesi
12 Mart 2018
Mektupların İlçe Milli Eğitim
Müdürlükleri Tarafından Ön
Elemelerinin Yapılması
13 – 18 Mart 2018
Mektupların Kocaeli Büyükşehir
Belediyesi tarafından İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri’nden teslim
alınması.
19 Mart 2018
Mektupların Yarışma Kurulu 19 – 25 Mart 2018
Tarafından Değerlendirilmesi
Sonuçların ilan edilmesi – Ödül
Töreni
26 – 31 Mart 218 (Tarihleri arasında
Yarışma Final Programı yapılması
düşünülmektedir)
(Takvim değişiklik gösterebilir)

9) MEKTUPLARI DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önerisiyle belirlenecektir.

10) YARIŞMA SEKRETERYASI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi:
Adı- Soyadı: Sena Çepil KOLAY – Vedat ÇAKA
Telefon: 331 13 88 /0119
E posta:genclikegitimorganizasyon@gmail.com
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü:
Adı- Soyadı: Şenol ALTINOK
Telefon: 300 5878
E posta: temelegitim41@meb.gov.tr