Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak

Küçülen Dünyada Büyüyen Bir Halka Olmak
4005- BİLİM VE TOPLUM YENİLİKÇİ EĞİTİM UYGULAMALARI

Proje, 1-5 Temmuz tarihleri arasında, Pamukkale Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulunda yenilikçi eğitim uygulamaları kapsamında hazırlanmıştır.

Projenin amacı 2013 yılında Okul Öncesi Eğitim Programında geliştirilmiş olan temel özelliklere bağlı kalarak, projede belirtilmiş program çerçevesinde, sosyo-ekonomik düzeyi ortalamanın altında bulunan bölgelerin devlet okullarında çalışmakta olan okul öncesi öğretmenlerinin dezavantajlı durumdaki öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi bir yaklaşım edinmelerini sağlamaktır. Bu projeye dayanarak, okul öncesi öğretmenlerinin “yaratıcı yazma tekniğiyle hikâye yazımı ve anlatıcılığı” ile ilgili kullanılacak olan farklı yöntemlerle öğrencilerinin sadece ana dillerinin gelişimine katkıda bulunması değil, aynı zamanda yabancı bir dil olarak İngilizce ’de de farkındalık oluşturmaları hedeflenmektedir.

Projenin amacına yönelik yapılacak eğitimlerde alanında uzman, konuyla ilgili iş tecrübesi ve akademik çalışmaları bulunan bilim insanları eğitmen olarak görev alacaktır. Eğitmenlerin okul öncesi öğretmenleriyle yapacak olduğu atölye çalışmaları ve işbirlikli grup çalışmaları, proje sonrası çalıştıkları okullardaki öğrencileriyle kendi imkânları doğrultusunda yapabilecekleri şekilde planlanmış olup, “yapılabilirlik” açısından hem proje süresince hem de proje bitiminde etkin uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Projenin hedef kitlesini sosyo-ekonomik düzeyi ortalamanın altında bulunan bölgelerin devlet okullarında çalışmakta olan okul öncesi öğretmenlerinden seçilecek 25 kişi oluşturacaktır. Öğretmenlerin Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında A2 seviyesinde İngilizceye hâkim olmaları ve mesleklerinde 15. yıllarını geçmemiş olmaları ön şart olacaktır. Seçilecek olan öğretmenlerin her yıl farklı anasınıfı öğrencilerine hitap edeceği düşünüldüğünde projenin etkisinin geniş kitlelere ulaşacağı düşünülmektedir. Projenin devamlılığı kapsamında, 1. yılın sonunda öğretmenlerden toplanacak olan dönütlerle etkinliklerin gelecek yıllarda da devam etmesi planlanmaktadır.

Hikâye yazımı ve anlatıcılığı ile hikâyenin anasınıfı öğrencilerinin ana dil ve yabancı dil edinimindeki yeri ile ilgili eğitimin ilk ve son günü öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşme yapılacaktır. Ayrıca her günün sonunda katılımcılara “hikâye günlüğü” yazdırılacaktır. Tüm verilerin analiziyle proje raporu hazırlanacaktır. Proje bitimi güz döneminde katılımcılar okullarındaki öğrencilerle “hikâye şenliği” yapacaktır ve uygulamaya yönelik video, resim, vb. kayıtlarını 1 ay içinde proje yürütücüsüne gönderecektir.

Proje YÜrütücüsü
Dr. Öğr. Ü. Eda DURUK
Pamukkale Üniversitesi

NOT: Proje hakkında detaylar ileri ki zamanlarda eklenecektir. Lütfen takipte kalınız.